Denník N

Deň zápasu za ľudské práva – 25. marec – zo série spoveď jedného otca

V dnešný deň si vo svete aj doma pripomíname deň zápasu za ľudské práva. Pri tejto príležitosti by som Vás rád informoval o začatí svojho verejného zápasu za dodržiavanie základných detských práv, ktoré sme sa ako štát zaviazali dodržiavať našim členstvom v Európskej únii, Rade Európy a Organizácii spojených národov. 

Dobrý deň prajem dámy z ÚPSVaR a Okresného súdu v našom meste,
v dnešný deň si vo svete aj doma pripomíname deň zápasu za ľudské práva. Pri tejto príležitosti by som Vás rád informoval o začatí svojho verejného zápasu za dodržiavanie základných detských práv, ktoré sme sa ako štát zaviazali dodržiavať našim členstvom v Európskej únii, Rade Európy a Organizácii spojených národov.
Aktuálna medializácia môjho príbehu je obrazom odcudzenia mojej dcérky od otca a neschopnosti štátu účinne a efektívne pomôcť občanom SR za rovnakých pravidiel hry pre každého, keď sa rodina ocitne v kríze a jeho občan sa rozhodne ho požiadať o pomoc. Ide hlavne o jeho neefektívnosť a reaktívnosť sociálno-právnej ochrany našich detí aj napriek tomu, že si občania riadne platia dane a poukazujú odvody na chod štátu, vrátane Vašich výplat.
Medializácia a ďalšie procesné úkony z mojej strany sa opierajú o inštitút občianskej neposlušnosti v medziach platných zákonov SR garantovanými Ústavou SR. Ide o predobraz pripravovanej sťažnosti pred Ústavným súdom v Košiciach a kompletizácii podkladov k žiadosti o prejednanie žaloby občana voči Slovenskej republike na pôde Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.
Výsledok našej doterajšej spoločnej práce môžete sledovať na mojom blogu Denníka N a aktuálne texty Vám prikladám nižšie:
– Spoveď jedného otca – občianska neposlušnosť ako krajné riešenie – za týždeň si text prečítalo 4 tisíc ľudí;
– Poďakovanie za spoluprácu za nečinnosť štátu – stanovisko otca – za dva dni si text prečítalo takmer 1 tisíc ľudí.
Uvedomujem si plne vážnosť súčasnej krízovej situácie. O to viac Vás môžem uistiť, že nejde o prvo-aprílový žart a že si plne uvedomujem, čo sa bude diať ohľadne dopadu na súkromie mojej rodiny, keď dosiahnem kritický bod záujmu verejnosti, médií a predstúpim na medzinárodnú pôdu štrasburgského súdu.
S pozdravom,
Pavol Ďuriš

Teraz najčítanejšie

Pavol Ďuriš

Občiansky aktivista, predseda OZ K prameňom Bebravy, vyštudovaný politológ, analytik v bezpečnostných otázkach štátu a partner pre pivo v oblasti remeselného pivovarníctva.