Denník N

Preventívne správanie v čase corony

Ako Slováci reagujú na pandémiu COVID-19. Časť 1.

V posledných dňoch a týždňoch, akékoľvek správy si otvoríme či pozrieme, kamkoľvek ideme, všade sa stretneme s informáciami o novom koronavíruse SARS-CoV-2 a chorobe COVID-19, ktorú vírus spôsobuje. Vidíme správy z iných krajín, aké následky vírus má, od osobných tragédií až po celospoločenské. A všetky tieto informácie a obrazy v nás vyvolávajú rôzne emócie a obavy.

Postupné približovanie sa nového koronavírusu SARS-CoV-2 Slovensku nás s kolegami (Jakub Šrol a Vladimíra Čavojová) podnietilo k rozhodnutiu skúmať niektoré psychologické súvislosti týkajúce sa prebiehajúcej pandémie. Dáta sme zbierali od piatka 13.marca do stredy 18. marca 2020[1]. Celkovo sa nám podarilo získať údaje od 562 dospelých (50% žien) vo veku od 18 do 84 rokov (priemerný vek bol 45 rokov). Ľudí sme sa pýtali na ich správanie a dodržiavanie opatrení, ich pocit ohrozenia, bezmocnosti a rizika ohľadom nového koronavírusu, ďalej sme zisťovali nakoľko ľudia dôverujú inštitúciám, a mapovali sme aj rôzne psychologické prediktory ako úroveň vedeckého či analytického myslenia, a nepodložené presvedčenia (paranormálne, pseudovedecké, konšpiračné a aj tie rôzne nové týkajúce sa koronavírusu). Na analýzach začíname ešte len pracovať, no niektoré zaujímavosti sa ukazujú už teraz.

Keďže sa postupne súčasťou našich životov stali rôzne obmedzenia, nariadenia, a odporúčania, ako by sme sa mali správať, aby sme priebeh pandémie a jej následky spomalili a zbytočne nestupňovali, rozhodli sme sa zo zozbieraných dát pripraviť sériu krátkych analýz týkajúcich sa správania, pocitov, presvedčení v súvislosti so súčasnou pandémiou.

Zodpovedné správanie počas pandémie

V súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19 máme možnosť čítať a počuť správy o tom, ako je Slovensko príkladom nielen v zavádzaní opatrení, ale aj v disciplíne občanov—v tom, ako tieto opatrenia berieme za svoje a stávajú sa našimi rutinami. Väčšina Slovákov sa správa natoľko zodpovedne, nakoľko to okolnosti umožňujú. Aké je skutočná miera dodržiavania jednotlivých opatrení? Do akej miery sú ľudia skutočne disciplinovaní? Čo robia a čo nerobia? Na tieto otázky sa pokúšame priniesť odpovede v prvej zo série krátky analýz z nášho výskumu (hoci je jeho cieľ vedecký, dáta nám poskytujú aj deskriptívny pohľad na to, ako Slováci reagujú na aktuálnu pandémiu).

Od ľudí sme zisťovali, ktoré vládou a zdravotníkmi odporúčané opatrenia ľudia dodržiavajú a či sa správanie ľudí počas súčasnej pandémie líši od toho, ako sa správajú počas každoročnej chrípkovej sezóny. Zo šiestich základných odporúčaní[2] takmer všetci ľudia uviedli, že v súčasnosti obmedzujú návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí (97%) a že si umývajú ruky mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd (92%). Približne tri štvrtiny ľudí priznávajú, že nosia rúško na tvári, aby prípadne nenakazili iných, nevychádzajú z domu (a v prípade možnosti čerpajú voľno, alebo pracujú z domu) a ak kašlú/kýchajú, tak do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodia do koša. Najmenej dodržiavané opatrenie je zvýšená dezinfekcia povrchov v domácnosti (64%), čo však nemusí vypovedať nič o disciplinovanosti či opatrnosti… Hoci sme po príčinách nedodržiavania jednotlivých opatrení nepátrali, vysvetlenia sa ponúkajú rôzne, od ignorancie niektorých až po prostý fakt, že mnohým ľuďom sa dezinfekčné prostriedky či rúška jednoducho neušli.

Zaujímavé bolo porovnanie správania počas každoročnej chrípkovej sezóny: čísla ukazujú, že počas súčasnej pandémie si významne viac ľudí umýva ruky, dezinfikuje povrchy v domácnosti, kašle a kýcha do vreckoviek, obmedzuje návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí, či nevychádza z domu. Narástol aj počet ľudí, ktorí si robia zásoby vody, potravín a liekov ale aj takých, ktorí si zdravie poisťujú aj rôznymi vedecky neoverenými spôsobmi, napríklad rozprašujú okolo seba alkohol alebo chlór.

 

U ľudí sme zisťovali aj to, či popri nových opatreniach dodržiavajú aj staré známe rady ako otužovanie, konzumácia väčšieho množstva ovocia a zeleniny, pobyt na čerstvom vzduchu (aspoň 20 minút denne) a aktívne športovanie. Približne tri štvrtiny ľudí sa snažia jesť viac ovocia a zeleninytráviť čas na čerstvom vzduchu. Avšak iba tretina ľudí otužuje či aktívne športuje, čo však zrejme súvisí skôr so životným štýlom (zrejme ani za bežných okolností ľudia vo veľkom neotužujú a nešportujú). Prekvapením bolo, že v porovnaní s bežnou chrípkovou sezónou počas súčasnej pandémie menej ľudí zvyšuje príjem ovocia a zeleniny, menej ľudí sa snaží byť na čerstvom vzduchu a menej ľudí športuje (tieto rozdiely sú dokonca štatisticky významné). Akoby sme popri zavádzaní nových preventívnych vzorcov správania nemali dosť kapacity na udržiavanie tých, ktoré nám vštepovali od mala.

Je zrejmé, že ľudia súčasnú pandémiu vnímajú veľmi intenzívne, nie je možné ju prehliadnuť, zasahuje do života celej spoločnosti. Ľudia sa na uliciach pod rúškami nespoznávajú, nepristavujú sa na kus reči, porady či hodiny s učiteľmi a spolužiakmi, alebo aj pivo s kolegami absolvujeme nanajvýš on-line. Chýba nám mnoho podnetov, ktoré boli samozrejmé. Prináša to rôzne pocity, a väčšinou negatívne. Niekto má šťastie a novú situáciu dokáže vnímať ako výzvu a príležitosť, no mnohí sa musia naučiť, ako naložiť s novými úlohami a nárokmi. Mnohí musia svoje životy preformátovať, zmeniť nastavenia a nájsť si nové denné rutiny. Nie je to jednoduchá úloha, nie je to príjemná úloha, no nie je to ani nezvládnuteľná úloha. Veríme, že postupne, z hodiny na hodinu, zo dňa na deň si nájdeme každý svoju cestu.

Eva Ballová Mikušková

Jakub Šrol

Vladimíra Čavojová

[1] V tomto čase bolo na Slovensku identifikovaných 32-105 osôb nakazených SARS-CoV-2 a vláda 16.3. prijala mimoriadne opatrenia.

[2] Umývam si ruky mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd. Vo zvýšenej miere dezinfikujem povrchy v domácnosti. Kašlem a kýcham do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodím do koša. Obmedzujem návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí (napr. kultúrne a športové podujatia. MHD, nákupné centrá a pod.). Nevychádzam z domu a v prípade možnosti čerpám voľno, alebo pracujem z domu. Nosím rúšku na tvári, aby som nenakazil/a iných.

Teraz najčítanejšie