Denník N

Otvorená výzva – Kríza ako príležitosť pre samoorganizovanie nezávislej umeleckej scény

Kríza je aj príležitosť nájsť kreatívne cesty, ako dosiahnuť väčšiu finančnú a organizačnú samostatnosť a spoločenskú pozíciu nezávislej kultúrnej scény. Riešením zdola je konečne založiť moderné profesijné odbory v kultúrnom priemysle.

Kríza je aj príležitosť nájsť kreatívne cesty, ako dosiahnuť väčšiu finančnú a organizačnú samostatnosť a spoločenskú pozíciu nezávislej kultúrnej scény, ktorá sa ukazuje byť zraniteľnou.

Je najvyšší čas prísť s riešeniami, ktoré môžu pomôcť umelcom a umelkyniam a ďalším pracovníkom a pracovníčkam kreatívneho priemyslu (zvukárom/kam, technikom/čkám a ďalším) počas podobných kríz zlepšiť ich pracovné, životné a spoločenské postavenie.

Je načase jasne celospoločensky zabetónovať fakt, že umelci a umelkyne, umeleckí freelanceri a technickí pracovníci a pracovníčky nie sú len ľudia, ktorí len tak z pasie zveľadujú a skrášľujú svet okolo seba, ale vytvárajú prínosné diela a výsledky, ktoré sú produktom dlhého štúdia a práce. Sú to teda pracovníci, pracovníci kultúrneho priemyslu a ako takí potrebujú na svoju prácu adekvátne podmienky a potrebujú svoj hlas. Aby sa už nedialo to, o čom najnovšie píše Michal Hvorecký alebo Michal Kaščák.

Je tu cesta, ako tomu napomôcť, a skrýva sa vo vašej sile spojiť sa. V USA zvládli umelci Veľkú hospodársku krízu v 1929 len tak, že si dokázali zo svojej organizovanej pozície vyjednať so štátom už teraz legendárny program WPA (viac o Artists Union).

Moderné umelecké odbory

Kedy keď nie teraz je čas solidarizovať a spájať sa. Som presvedčený, že je načase vytvoriť silný zväz nezávislej kultúrnej komunity a vytvoriť ho zdola. Je najvyšší čas založiť modernú a flexibilnú odborovú organizáciu (úniu kreatívcov), ktorú si vyvoríte vy sami zdola. Je to najlepší spôsob, ako spoločne zabojovať za váš adekvátny spoločenský status a silný hlas, ktorý je jedným z kľúčov k otvorenej demokratickej spoločnosti.

Príklady dobrej praxe existujú. Či už je to silná americká Freelancers Union alebo poľské Občianske Fórum pre Súčasné Umenie (OFSW, vznik 2009), ktoré zorganizovalo veľký štrajk v 2012, v roku 2014 dosiahlo kolektívnu platovú zmluvu s kultúrnymi inštitúciami a v súčasnej autoritárskej atmosfére vlády Práva a spravodlivosti hľadá spôsoby negociácie o zdravotnom poistení a dôchodkoch pre umelcov. Rok 2019 bol aj rokom vzniku profesijnych odborov vo viacerých amerických kultúrnych inštitúciách (viac tu).

Kreatívne formy financovania

Nápad sa zrodil, keď som organizoval ešte stále prebiehajúcu aukciu/predaj umeleckých diel pre iniciatívu ktopomozeslovensku.sk na svojom facebookovom profile.

Jednou z ciest tvorby rozpočtu by mohol byť vlastný odborový fond umenia, pričom z rôznych foriem príspevkov (umeleckých, finančných a iných) by sa čiastočne tvoril rozpočet organizácie.

Benefity

Benefity, ktoré by členovia mohli čerpať, by mohli byť všeljaké. Od vytvárania kolektívneho zdroja informácií o grantoch, fondoch a objednávateľoch, cez právnu, marketingovú a projektovú konzultačnú pomoc, cez kolektívne vyjednávanie lepších podmienok, možnosť štrajkovej pohotovosti a spoločného hlasu pri spoločenských či odborových témach, zdieľanie materiálneho a iného vybavenia až po možnosti riešenia finančných problémov umeleckého prekariátu (formálne zamestnávanie členov a členiek, preklenovanie ich neistých období). Závisí od možností a šikovnosti organizácie.

Čo viem ponúknuť ja

Rád budem účastný pri ďaľšom rozvíjaní a prehlbovaní tejto myšlienky a viem pomôcť časom a prácou pri manažovaní spomenutého umeleckého fondu, viem komunikovať so subjektami a zberateľmi umenia, ktorí by myšlienke takejto formy podpory živej kultúry mohli byť naklonení.

Kľúčové ale je, aby sa medzi vami umelcami a pracovníkmi kultúry našli ľudia, ktorí by sa spojili a venovali by tomu svoj čas. Musí to prísť od vás, z komunity, nie od štátu, keďže vytunelovaných alebo nefunkčných Slovenských výtvarných fondov a únii sme tu už mali dosť. Funguje to inde, som presvedčený, že by to fungovalo aj u nás.

Martin Ftáčnik, zberateľ umenia

Teraz najčítanejšie