Denník N

Koronavírus može úplňe každého z nás ohrozit,

no dúfťip može psichickému zdraví dost pomocit …

Viprávjali sa dvá starší dúchodci pri flaške borovički, bohužel né f šenku,

a jeden z ňich, už po ňekolkej štamprli, svojému mųačímu súsedovi ríkaų:

“Čovječe, fčil bi sa velice opųaciųo umrít, funus bi moc peňez nestáų,

lebo sem čuų f televízori, že ludé sa nesmjá ve vječím počce stretnút,

a proto, samosebú, aňi žádní kar po tem funusi bi sa neorganizovaų …”

No a ten druhí súsed, též po ňekolkich štamprlách mu na to povidaų:

“A za ušetrené peňíze bis´ potom moheų ít na ekzotickú dovolenku!

26.03.2020

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...