Denník N

Ako minulá vláda zrušila núdzový stav (to nie je vtip)

Zúri koronavírusová pandémia. Vraj kvôli tomu máme núdzový stav. Ja som si tým núdzovým stavom v tomto momente nie až tak istý. Minulá vláda vyhlásila núdzový stav a potom ho rozšírila. Do istej miery to pripomína príbeh s Mečiarovými amnestiami. Bohužiaľ aj výsledkom. Obávam sa, že vláda si svoju robotu nespravila dobre.

Podme na to pekne a postupne. Vláda vyhlásila 15. marca 2020 núdzový stav svojim uznesením 114/2020.   To začína takto:

Vláda

A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom;
B. vyhlasuje
B.1. v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 16. marca 2020 na postihnutom území okresov v územnej pôsobnosti týchto okresný úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a) Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V,
b) Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c) Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
e) Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
j) Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k) Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l) Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m) Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV,
n) Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra,
o) Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky,
p) Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin,
q) Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok;

 

To, že  tie písmenká na začiatku idú za sebou nejako divne je fakt. Ale vyšlo to tak aj v Zbierke zákonov. Stáva sa aj v lepších rodinách.  Keď vláda zistila, že koronavírus zrejme bude o čosi väčší problém, rozhodla sa vyhlásenie núdzového stavu tak nejako vylepšiť.  Prijala preto 19. marca 2020 uznesenie  115/2020.  Dôležitý pre nás bude jeho začiatok:

 

Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020;
B. mení
B.1. s účinnosťou od 19. marca 2020 bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 takto:
slová „okresov v územnej pôsobnosti týchto okresných úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a) Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V,
b) Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c) Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
e) Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
j) Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k) Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l) Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m) Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV,
n) Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra,
o) Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky,
p) Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin,
q) Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok;“
sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“;

 

Ja vážne nekecám – je to v zbierke zákonov presne takto. Dôsledok je pomerne humorný – v uznesení 114/2020, ktorý sa vyhlásil núdzový stav to vyhlásenie aj so zmenami vypadá teraz takto:

 

B. vyhlasuje
B.1. v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 16. marca 2020 na postihnutom území okresov v územnej pôsobnosti týchto okresný úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a) Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V,
b) Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c) Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
e) Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
j) Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k) Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l) Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m) Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV,
n) Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra,
o) Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky,
p) Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin,
q) Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok;
Slovenskej republiky;
 
To je všetko. Nič viac. Vláda Petra Pellegriniho teda slová „núdzový stav“ vypustila a nejako pozabudla vložiť späť.  Je jasné, že vláda chcela núdzový stav rozšíriť na celé územie štátu.  Schválila to.  Len to nejako zabudla správne vyhlásiť.  Ale buďme zhovievaví –  nazvime to napríklad legislatívno technická chyba.  Inak by sme mohli mať celkom vážny problém. Celú príhodu môžeme nazvať aj chýbajúce poučenie z príbehu Mečiarových amnestií.  Aj tie opravovali na rýchlo.  V každom prípade treba veriť, že do tretice sa to s núdzovým stavom novej vláde konečne podarí poriadne.

P.S.: toto je poučná prípadová štúdia pre študentov práva, že je dôležité čítať texty zákonov.

Teraz najčítanejšie