Denník N

Tri týždne s vírusom

Možno si to už neuvedomujeme, no od potvrdenia prvého prípadu ochorenia na koronavírusovú infekciu na Slovensku uplynuli tri týždne. Kríza súvisiaca s epidémiou koronavírusu prišla veľmi rýchlo a skutočne preverila, ako rýchlo a presne dokážeme reagovať. Najmä rozhodnutie o zatvorení škôl na území Bratislavy, ktoré ohlásil župan Juraj Droba pre stredné školy a následne mestské časti spolu s mestom pre základné a materské školy, bolo rozhodnutím, ktoré pre vnímanie hrozby na Slovensku prispelo zásadným spôsobom a možno aj vďaka nemu na rozdiel od iných krajín má celosvetová pandémia u nás stále ešte mierny priebeh.

Už pred potvrdením prvých prípadov infikovaných koronavírusom sme konzultovali potrebné kroky a odporúčania pre prípad prepuknutia ochorenia v Bratislave s poprednými odborníkmi na epidemiológiu  zo SAV a s prof. Krčmérym. Tieto poznatky sme okamžite prenášali do kľúčových mestských firiem. Začali sme prijímať opatrenia zamerané na ochranu zamestnancov pred ochorením, aj prípadného prenosu zo zamestnanca na iných ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu.

Ukázalo sa, že sme sa dokázali veľmi promptne zorganizovať, prijať rozhodnutia, postaviť si priority a vytvoriť tímy pre realizáciu opatrení, na ktoré nie sú manuály, ani príručky. Najdôležitejšie opatrenia boli zamerané na zabezpečenie kľúčových funkcií mesta – zásobovanie vodou, odvoz odpadu, zabezpečenie hromadnej dopravy, ochrana verejného poriadku, no najmä zabezpečenie starostlivosti o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Dôležitou súčasťou sa stala komunikácia s verejnosťou a rovnako aj fakticky permanentná komunikácia mesta s mestskými časťami, ktorá sa ukázala ako kľúčový prístup k riešeniu mnohých operatívnych problémov. Magistrát v priebehu niekoľko málo dní musel zmeniť princípy práce a začať fungovať v nevyhnutnom režime v záujme zachovania dostupnosti služieb.

Mnoho dôležitých informácií sme si vymenili s predstaviteľmi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá ako súčasť dôležitých verejných služieb disponovala podrobnými postupmi aj pre prípady epidémií. Vo všetkých ostatných organizáciách bol však ako kľúčový rizikový faktor identifikovaný nedostatok účinných ochranných prostriedkov. Po tom, ako bolo nevyhnutné prerušiť prevádzku všetkých školských zariadení, sa objavili ďalšie veci, ktoré bolo potrebné riešiť. Rástla potreba  zabezpečiť vo väčšom rozsahu zvoz komunálneho odpadu – nárast sa odhaduje na úrovni 20 – 30 percent. OLO preto potrebovalo chrániť svojich zamestnancov v záujme garantovania služby. Hľadali sa  riešenia na zníženie rizika prenosu potenciálnej infekcie cez kontakt zamestnancov zberného dvora so zamestnancami zabezpečujúcimi zvoz. Hlavný zberný dvor OLO bol nakoniec dočasne uzatvorený.

Mestská polícia, po tom, ako vstúpili do účinnosti opatrenia, ktoré obmedzovali prevádzku niektorých obchodných služieb, sa sústredila na kontrolu dodržiavania obmedzení vyplývajúcich z mimoriadnej situácie najmä prevádzkovateľmi gastroprevádzok. Na pravidelnej báze bolo každý večer skontrolovaných viac ako 400 prevádzok a zistené nedostatky a porušenia boli po zadokumentovaní odstupované príslušným štátnym orgánom.

Dopravný podnik Bratislavy prijal operatívne opatrenia v oblasti čistenia a dezinfekcie prostriedkov hromadnej dopravy, postupne boli zavádzané aj ďalšie opatrenia, na zníženie kontaktu s potenciálne infekčnými plochami, prípadne opatrenia na zníženie rizík prenosu ochorenia na vodičov. S poklesom počtu cestujúcich dochádzalo k zmenám v režimoch dopravnej obslužnosti.

Pre osamelé seniorky a seniorov sme zriadili telefonickú linku podpory, na ktorú sa môžu obrátiť s otázkami, ale aj s prosbou o pomoc. Linka je dostupná počas pracovných dní medzi 8:00 a 17:00 na telefónnom čísle 0800 242 000. O tejto možnosti sme starších obyvateľov mesta informovali SMS správou aj informačnými letákmi. V oblasti pomoci seniorom spolupracujeme s pro-seniorskými a charitatívnymi organizáciami – informovali sme ich o zriadení senior linky a dodali sme im informačné letáky určené špeciálne pre starších obyvateľov. Venujeme pozornosť aj prípadom, v ktorých môžu byť seniori prepustení z nemocnice na domáce doliečenie za predpokladu, že ich rodina je v karanténe. Pripravujeme plán pre krízové zariadenia a priestory na ich potenciálne ubytovanie.

Ďalšou zraniteľnou skupinou sú ľudia bez domova. Zraniteľnosť spočíva hneď v niekoľkých oblastiach, a to zníženou dostupnosťou hygienických zariadení, nízkou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti a nakoniec nízkou dostupnosťou priestorov, kde by sa mohli preventívne izolovať, prípadne vedeli absolvovať domácu karanténu, alebo zvládnuť ľahší priebeh ochorenia. Práve pre túto situáciu sme začali budovať dočasné mestečko v areáli na Zlatých pieskoch. Príprava dočasného mestečka bolo opatrením, ktoré žiadna samospráva v takýchto parametroch ešte nevytvárala. Bolo potrebné vymyslieť celú stratégiu, vytypovať lokality a nakoniec nájsť partnerov na ich zrealizovanie. Dnes máme v rámci prvej fázy na mieste 30 ks ubytovacích kontajnerov a 20 chatiek pre desiatky ľudí bez domova v prípade potreby karantény. Aktuálne sa snažíme získať personál na zabezpečenie chodu mestečka, a preto budeme radi ak našu výzvu rozšírite ďalej.

Pre rodičov sme spustili bezplatnú psychologickú linku podpory pre rodičov 0800 242 333 (zatiaľ funguje 14:00-17:00). Uvedomujeme si, že uzatvorenie školských zariadení prináša aj do rodín rôzne situácie, s ktorými doposiaľ neboli rodičia konfrontovaní, respektíve nie v takej miere, ako je tomu teraz.

Pripravujeme aj podmienky pre prípadné zriadenie osobitných služieb pre deti rodičov, ktorí vykonávajú svoje úlohy v kľúčových zložkách, pre ktoré platí aktuálne núdzový stav – zdravotníctvo a sociálne služby, prípadne v bezpečnostných a záchranných zložkách.

Zriadili sme mestské operačné stredisko. Na jednom mieste sa tak sústreďujú kľúčové informácie a zabezpečuje sa koordinácia medzi jednotlivými zložkami mesta akými sú OLO, DPB, BVS, Mestská polícia, či tímy zamestnancov mesta v teréne a štátu (PZ, HaZZ, RZP) pri riešení denných situácií v meste.  V stredisku sa využívajú výstupy z kamerového systému, vyhodnocujú sa dáta s cieľom napríklad identifikovať lokality s vyššou koncentráciou ľudí alebo monitorovať intenzitu pohybu v meste za účelom preventívnych opatrení, prípadne hliadkovacej činnosti.

V zásade okamžite ako bolo jasné, že nie je reálne sa spoliehať na dodávky ochranných prostriedkov a materiálu zo strany štátnych organizácií, ktoré sa v prípade nedostatku týchto zdrojov sústreďujú primárne na služby zdravotníctva a bezpečnosti, bol spustený nákup materiálu mestom. Na trhu v tom čase a aj v súčasnosti vládne pomerne neprehľadná a veľmi dynamická situácia, ponuky platia v minútach, treba veľmi obozretne preverovať všetky ponuky, kvalitu ponúkaného tovaru, schopnosť plniť objednávku a pod. V záujme pomôcť aj mestským častiam, na základe podkladov od mestských častí, mesto nakupovalo nedostatkový tovar v nevyhnutnej miere, na preklenutie najbližších dní aj pre mestské časti. V podmienkach mesta ide o 40 organizácií, ktoré sa starajú o služby dennej prevádzky, alebo zabezpečujú služby pre zraniteľných obyvateľov. Napriek tomu, že trh je v takýchto obdobiach značne nevyspytateľný, snažíme sa o kvalitu za dobrú cenu, čo si všimli aj novinári. Viac v článku.

Pracovali sme na krízových riešeniach pre prípady masívnejšieho výpadku zamestnancov sociálnych zariadení a tiež na krízových riešeniach distribúcie stravy v prípade väčšieho počtu osôb s nariadenou nútenou domácou karanténou.

V spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom sme spustili iniciatívu za šitie rúšok. Ak sa chcete zapojiť vy alebo niekto vo vašom okolí, neváhajte sa prihlásiť.

Verejne sme vyzývali, aby obyvatelia nekontaktovali číslo 155, pokiaľ nemajú vážny zdravotný stav. Pripravujeme zázemie pre všeobecnú infolinku, ktorá by mohla odbremeniť tiesňové linky aj linky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré kapacitne nestíhajú.

Čo nás čaká? Budeme pokračovať a naďalej sa budeme snažiť efektívne komunikovať. Okrem toho bude našou spoločnou výzvou zostať aj nasledujúce dni a týždne solidárni a disciplinovaní a rovnako v solidarite a disciplíne podporiť aj naše okolie.

Pozeráme sa na to, ako súčasná situácia ovplyvní fungovanie mesta, jeho organizácií a úrad z finančného hľadiska a pracujeme na odhade finančných dopadov koronavírusu na príjmy samosprávy. Prvé modely zverejnené dnes RRZ ukazujú, že možné výpadky môžu byť až v rozsahu, ktorý nebude pre samosprávu bez pomoci štátu zvládnuteľný. Pripravujeme tak vecné a legislatívne návrhy, ktoré majú zmierniť alebo kompenzovať výpadok v bežných rozpočtoch a v znížených príjmoch.

 

A toto video sme pripravili pre Bratislavčanov a Bratislavčanky – pozrite si ho.

Zvládneme to.

 

Všetky informácie o situácii v Bratislave, vrátane odporúčaní a opatrení, naďalej zverejňujeme a neustále aktualizujeme na stránke http://zvladneme.to

Teraz najčítanejšie

Matúš Vallo

Matúš Vallo je primátor Bratislavy, architekt a odborník na mesto. Je autorom najkomplexnejšej publikácie o riešeniach pre Bratislavu - Plán Bratislava. K písaniu tejto knihy spojil 76 najlepších expertov na mesto z rôznych oblastí. Je zároveň uznávaným architektom a spolumajiteľom architektonického štúdia Vallo Sadovsky Architects. Študoval v Ríme a pôsobil v Londýne. Je tiež držiteľom Fulbrightovho štipendia na Kolumbijskej Univerzite v New Yorku. Dvakrát získal pozvanie na najprestížnejšiu medzinárodnú konferenciu o urbanizme CityLab, organizovanú Bloomberg Philanthropies. Napriek medzinárodným možnostiam svoju energiu naplno venoval Bratislave. Stojí za občianskym združením My sme mesto, Alianciou Stará Tržnica a Alianciou 500 bytov. Zakladal aj projekt Mestské zásahy, ktorý od roku 2008 vygeneroval viac ako 900 projektov na vylepšenie verejného priestoru v 20tich mestách. V komunálnych voľbách 2018 bol zvolený za primátora Bratislavy.