Denník N

Samospráva „per rollam“? Nebláznite!

Krízové štáby v samosprávach zasadajú, zastupiteľstvá sa majú konať per rollam mailom? | Zasadnutie mestského krízového štábu v Bradejove 7. marca 2020 | Foto - Bardejovská televízia
Krízové štáby v samosprávach zasadajú, zastupiteľstvá sa majú konať per rollam mailom? | Zasadnutie mestského krízového štábu v Bradejove 7. marca 2020 | Foto – Bardejovská televízia

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), združujúce väčšinu našich obcí a miest prostredníctvom ich starostov a primátorov, žiada parlament, aby umožnil zastupiteľstvám hlasovať per rollam hoci aj mailom. Dovolím si uviesť pár argumentov, prečo nie je niečo také v demokracii akceptovateľné, a to ani v čase pandémie.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa obrátilo na parlament so žiadosťou o urýchlené prijatie novely zákona o obecnom zriadení. Tá by mala podľa združenia zahŕňať, aby obecné či mestské zastupiteľstvá mohli hlasovať v prípade mimoriadnych udalostí, ako je napríklad aktuálne šírenie nákazy novým koronavírusom, aj formou per rollam – teda napr. aj len mailom.

„Rokovanie miestnych zastupiteľstiev sa v tomto období nerealizuje, čo je reakciou individuálnych obáv poslancov z pandémie. Napriek tomu mnohé zastupiteľstvá musia rozhodovať,“ uviedol pre TASR ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Kaliňák.

Iste, mnohí máme obavy o zdravie seba a našich blízkych. Napriek tomu mnohí ľudia chodia denne do práce. Lekári a sestričky, lekárnici, ľudia zamestnaní v obchodných prevádzkach a mnoho ďalších.

Áno, mnohí máme obavy o zdravie seba a našich blízkych. Vláda však napriek tomu zasadá a prijíma potrebné opatrenia, a nedeje sa tak per rollam. Parlament však napriek tomu zasadá a prijíma potrebné opatrenia, a nedeje sa tak per rollam. A verejnosť má možnosť priebeh zasadnutí sledovať, aspoň na diaľku. Prečo by našim samosprávnym parlamentom malo byť dovolené schvaľovať opatrenia len mailom?

Áno, všade v demokratickom svete v decentralizovaných krajinách sa v týchto dňoch prijímajú opatrenia, ktorých cieľom je, aby miestne či regionálne samosprávy mohli pružne reagovať a prijímať opatrenia v čase pandémie.

Všade tam, kde sa v demokratickom svete rozhodli chrániť zdravie ľudí, sa mimoriadne umožňuje, aby sa zastupiteľstvá mohli stretávať aj inak, ako je to obvyklé, teda fyzicky na jednom mieste a s prítomnosťou verejnosti. Riešenia majú jedno spoločné – rozhodovanie na diaľku sa umožňuje len za podmienok, že samosprávne zastupiteľstvá rokujú napriek tomu verejne v reálnom čase, napríklad za použitia telekonferencií či videokonferencií.

Ako to riešia bratia a sestry za riekou Moravou?

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

  1. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena;
  2. doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle bodu I tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu.

Zdroj: https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/8615/usneseni-274.pdf

V Česku platí, podotýkam, už núdzový stav. Napriek tomu tam demokraciu nehodili cez palubu. Dbá sa na to, aby verejnosť mala aký-taký prístup k priebehu rozhodovania zastupiteľstiev. Dbá sa na to, aby bola možná verejná kontrola rozhodovania zastupiteľstiev. V reálnom čase!

Odbor verejnej správy, dozoru a kontroly českého ministerstva vnútra v rámci informácie pre obce uvádza aj nasledovné:

Účast zastupitelů na zasedání zastupitelstva
 
·        Krizové opatření výslovně ukládá, aby zasedání proběhlo prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti. Nestanoví však výjimku z principu, podle něhož zastupitelstvo může jednat jen na řádně svolaném zasedání, tedy v určitý časový úsek za přítomnosti členů zastupitelstva.
 
·        Na rozdíl od běžného stavu opatření výslovně stanoví povinnou distanční přítomnost členů zastupitelstva obce, tedy přítomnost mimo jednací místnost (tzv. „na dálku“), avšak v reálném čase. Výrazem „v reálném čase“ je třeba rozumět v čase, kdy probíhá zasedání. Typickými příklady, jak lze zasedání provést, jsou videokonference nebo telekonference, při nichž jsou členové zastupitelstva obce „přítomni“ při jednání distančním způsobem (nikoli tedy fyzicky v jednací místnosti), avšak „on-line“.
 
·        Není však možné konat zasedání tzv. per rollam, tedy aby členové zastupitelstva předem písemně zaslali svá stanoviska k navrženým věcem a svá rozhodnutí. Zákon o obcích totiž stanoví bezvýjimečný princip veřejnosti zasedání, přičemž současně upravuje i pravidla usnášeníschopnosti, při níž vychází z počtu přítomných členů zastupitelstva. Zasedání tedy musí probíhat v určitém okamžiku a v tomto okamžiku se jej též zastupitelé účastní (aby jejich účast a případné hlasování měly právní relevanci). To by v případě hlasování per rollam splněno nebylo.

Zdroj: https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/8615/krizove-opatreni-zastupitelstva-23-3-2020.docx

Nechajme teraz bokom fakt, že ak by sa na Slovensku peniaze z eurofondov za predošlých vlád nerozkradli, už dávno sme tu mohli mať technologické riešenia, vďaka ktorým by naše samosprávy dokázali v takýchto krízových časoch rozhodovať verejne, v reálnom čase a pod kontrolou občanov.

Nechajme teraz bokom fakt, že ak by sa na Slovensku za predošlých vlád pokračovalo v reformách verejnej správy, dokázali by na krízové časy, nielen pandemické, reagovať naši zástupcovia v našich samosprávach ešte lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie než dnes. Nezabúdajme, že to boli práve samosprávy, ktoré oveľa skôr ako vláda začali konať a zatvárať školy či obstarávať rúška pre svojich obyvateľov.

Áno, je možné a aj správne v mimoriadnych časoch používať mimoriadne opatrenia. Nie je však správne ani vhodné ísť v rámci nich za čiaru. Umožniť rozhodovanie samospráv mailom za tou čiarou je. Občania našich obcí a miest majú právo aspoň na diaľku vidieť alebo aspoň počuť, ako prebieha rozhodovanie nimi volených zástupcov. Samosprávna demokracia a skutočná decentralizácia krajiny je niečo, za čo sa treba biť v každých časoch.

Dušan Sloboda

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Teraz najčítanejšie

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je mimovládny, neziskový a nezávislý think tank, založený v roku 1999. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.