Denník N

Aj sociálne služby potrebujú (štátnu) pomoc…

Za normálnych okolností by dnes bol posledný deň na podanie daňového priznania a zároveň deň, kedy by ste mohli rozhodnúť o darovaní malej časti Vašich daní rôznym mimovládnym organizáciám. Prosím zvážte, obzvlášť v týchto časoch, svoju podporu.

Do nejakej miery sledujem návrhy opatrení, ktoré by mali pomôcť hospodárstvu. Zatiaľ však nepočujem opatrenia, ktoré by mali pomôcť poskytovateľom sociálnej pomoci. Nedostatok odborného personálu a podfinancovanie sociálnych služieb a pomoci sú pritom naším dlhodobým problémom.

Najmä poskytovatelia sociálnych služieb v rezidenciálnych zariadeniach majú a budú mať v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou záťažou veľmi komplikovanú situáciu. Zákaz návštev je určite správne rozhodnutie a oddiali čas, kedy sa začne nákaza šíriť medzi vysoko rizikovými skupinami obyvateľov – najmä starými a/alebo chronicky chorými ľuďmi.

Tento čas je však veľmi náročný ako pre personál, tak i pre klientov a klientky týchto zariadení. Personál, ktorého je už i za bežnej prevádzky málo, je vystavený stresu z toho, že nemôže ochorieť a zostať doma. Skúsená náhrada sa hľadá ťažko a zaučenie sa do chodu zariadenia či spoznanie klientov a ich individuálnych potrieb a možností je záležitosťou týždňov.

Klienti a klientky nemôžu byť ani občasne so svojimi blízkymi, čo ich môže stresovať a zhoršovať ich psychický a celkový zdravotný stav. Nápor na poskytovanie kvalitnej a intenzívnej starostlivosti sa môže zvyšovať. Ak by koronavírus prenikol do niektorého z týchto zariadení, podmienky by boli extrémne náročné z personálneho aj emocionálneho hľadiska. Preťažený personál by pravdepodobne videl zomierať veľké množstvo svojich klientov a klientok…

Momentálny stav vyžaduje aj zvýšené hygienické nároky. Nehovorím len o samozrejmosti, akou je nosenie ochranných rúšok či rukavíc, ale aj ich následné pranie pri vysokých teplotách a žehlenie. Opakovaná a dôsledná dezinfekcia celých priestorov sú náročné aj z finančného hľadiska. V tejto chvíli je samotné zabezpečenie dostatočného množstva dezinfekcie samo o sebe hrdinským činom. Viem si predstaviť, že zariadenia už minuli na dezinfekciu finančné prostriedky, ktoré majú bežne na tento účel vyčlenené na obdobie celého roka.

Na tomto mieste by som preto apelovala na všetky inštitúcie, ktoré financujú sociálnu pomoc, aby prišli s návrhom na navýšenie a prerozdelenie dodatočných finančných prostriedkov na zabezpečenie adekvátnej sociálnej starostlivosti. Obzvlášť zraniteľné sú práve rezidenciálne zariadenia. Vôbec pri tom však netvrdím, že terénne či ambulantné zariadenia si nezaslúžia pozornosť.

Poprosila by som všetkých supervízorov a supervízorky, aby sa zamysleli nad svojimi možnosťami a poskytli bezplatne svoje vedomosti a zručnosti tým, ktorí to teraz potrebujú. Domnievam sa, že sú ešte stále zariadenia sociálnych služieb, ktorých personál nikdy v živote nemal supervíziu. Asi si viete predstaviť, ako veľmi by to potreboval.

Študentky a študenti sociálnej práce! Apelujem aj na Vás. Študujete odbor, ktorý je priamo zameraný na pomoc a podporu tých, ktorí sú v nejakej núdzi. Viem, že väčšina z Vás v tejto oblasti po skončení školy pracovať nebude, ale aspoň teraz urobte niečo preto, aby štúdium sociálnej práce malo nejakú pridanú hodnotu. Pomáhajte, hľadajte možnosti ako byť užitočným. Možno až teraz zistíte, prečo je sociálna práca taká veľmi dôležitá.

Ďakujem všetkým, ktorí sa v tejto chvíli dokážete starať a zaujímať o iných. O mnohých z Vás sa nikdy nedozvieme, ale už teraz ste hrdinkami a hrdinami týchto dní. Vďaka Vám.

Teraz najčítanejšie

Ľubica Vyšná

Som rozpoltená medzi dve krajiny. Jedna už nie je úplne mojím domov a tá druhá sa ním ešte úplne nestala. Aj o tom budú moje príspevky. O živote vo Fínsku, aj o živote na Slovensku. A aj o kadečom inom. Príjemné čítanie! V angličtine som začala viac blogovať na vlastnej stránke: www.mysalmiakkilife.fi