Denník N

Aj Youtube vie/chce byť priateľom pedagóga alebo školský klub v čase „korontény“

Počuli (či skôr nepočuli) sme správne. Žiadna vášnivá diskusia totiž neprebieha. Debata o tom, kedy sa znova otvoria školy momentálne nie je ani zďaleka témou dňa. V platnosti tak naďalej zostáva zrozumiteľný výrok z tlačovky nového ministra školstva: „Do odvolania.“

Veď dobre, ak by sme aj nejaký presný termín určený mali, nebol by presným, nanajvýš tak približným. S nádejou by sme k nemu upierali zrak a stigmatizoval by všetky dotknuté strany o to väčšmi.

V aktuálnej situácií už každá jedna škola pochopila, že vyučovaniu prostredníctvom internetu sa vyhnúť nedá. Niektoré zo škôl sú vo fáze testovania a hľadania optimálneho riešenia, niektoré si svoju cestu razia už dlhšie. Niekde sa učí on-line viac hodín, inde menej. Niekde viac, inde menej povinne. Aktuálne prebieha väčšina vyučovania okrem domácich obývačiek či detských izieb, na internete. K aktuálne najpoužívanejším platformám možno započítať Microsoft Teams, Webex Meetings či Zoom. O svoje miesto v našich počítačoch sa uchádzajú tiež Skype, Google Hangouts či ďalšie aplikácie.

No dobre, učitelia teda učia a zadávajú úlohy… Aj služobne starší sa odvážne pasujú s neočakávanou výzvou. Ale čo vychovávatelia? Ako zabaviť či zaujať deti a zostať s nimi v spojení aj v týchto časoch je otázka, ktorú by si malo klásť niekoľko tisíc pedagógov v školských kluboch naprieč celým Slovenskom. Samozrejme, môžete mi oponovať už teraz. Na čo školský klub, keď je zatvorená škola? Načo sa zaujímať o vychovávateľa keď s dieťaťom nie je? Áno, aj náš klub to zasiahlo. Viacerí rodičia svoje deti z klubu sťahujú a vôbec im to nemám v týchto časoch za zlé. Vychovávateľa zo svojej prapodstaty však považujem za vynaliezavého kreatívneho tvora a teda človeka, ktorý má príjsť na to, čo ponúknuť aj v situácií ako je táto.

V našom klube sme po krátkom „prechodnom“ období, kedy sme sa deťom prihovárali v rámci marca – mesiaca knihy, z obrazovky prostredníctvom čítania cez tzv. live streamy na facebookovej stránke školy, čelili prirodzene otázke ako udržateľne ďalej. Na porade sme zvážili zozbierané nápady a dohodli sa na spoločnom postupe. Ten bude v apríli napokon pozostávať z dvoch typov aktivít.

Tou prvou sú tzv. live záľubky – teda niečo ako záujmové činnosti, ktoré prebiehajú prostredníctvom spomínaného Webexu. Už dávno u nás v klube fungujú hlavné aktivity tak, že deti si aktivity volia podľa osobných preferencií bez kádrovania po ročníkoch a inak tomu nie je ani tentokrát. Žiaci prvého až piateho ročníka si vyberajú z ponuky siedmich či ôsmich aktivít. Rodičia prihlasujú deti prostredníctvom Edupage, vychovávateľ ráno cez správu posiela link, na ktorom bude poobede vysielať. Ohlasy po prvom kole záľubiek boli výborné. Niektoré decká sa naučili žonglovať s loptou, iné sa zabavili pri kvíze, ďalšie si pripravili nepečenú tortu podľa vopred zaslaných ingrediencií. Ešte vychytať pár technických mušiek a zvyknúť si…

Druhá časť činnosti aprílového klubu vychádza zo vzťahu detí so svojim triednym či ročníkovým vychovávateľom. Keďže sme s deckami nemali dlhšie priamy kontakt a kvôli prívalu úloh od učiteľov, neboli schopní s nami komunikovať, rozhodli sme sa podať pomocnú ruku inak. Každý triedny vychovávateľ nahral video, v ktorom deťom predstavil ako trávi čas v karanténe. Čo je podstatné, na záver videa decká vyzval, aby mu poslali výzvy, do ktorých sa môže v domácom prostredí pustiť. Trošku prevrátený postup? Sme predsa zvyknutí, že v škole zadávajú úlohy dospeláci. No verte či nie, funguje to. Mne osobne už prišla výzva od väčšiny detí z triedy. Buď rovnako videjkom alebo len obyčajnou textovou formou. A že to boli doposiaľ samé cool nápady! Zjedz najneobľúbenejšie jedlo, povedz ten a ten jazykolam, nauč sa hip-hoperský baby freeze či gymnastické mlynské kolo. Samozrejme, že výzvy aj priebežne plním. Oprášil som napríklad progresso pri tvorbe autoportrétu, či vytiahol von gitaru keď som mal z rozhľadne zaspievať pesničku. Ak by ste chceli konkrétnu predstavu ako môžu také video vyzerať, kľudne sa inšpirujte pri sledovaní plnenia výziev vychovávateľa triedy Zebier TU.

Vychovávateľa môžeme definovať ako osobu, ktorá má vytvorený blízky vzťah s dieťaťom a snaží sa o osobné dobro dieťaťa. Ambícia bežnejšieho (zato, o to známejšieho) youtubera, a nech je akokoľvek empatický či prosociálny, tkvie v získaní sledovateľov a vaše deti v takmer sto percentách prípadov nepozná osobne. Naberme odvahu a zabojujme o šancu stať sa pre „naše“ decká nasledovania hodnými vzormi aj v on-line priestore. Máme úžasnú príležitosť relokovať naše zaužívané schémy nachvíľu kamsi do kajuty lode, napnúť plachty a plaviť sa na on-line vodách smerom k deťom. Keďže tie v prístave zvanom Youtube kotvili už dávno pred núdzovým stavom.

Teraz najčítanejšie

Bernard Brisuda

vychovávateľ v školskom klube, tiež málo poznačený učiteľ geografie a hrdý organizátor mládežníckej futbalovej miniligy na darebáckom ihrisku