Denník N

♧Pozor na hypnózu STRACHU z médií♧

Vždy keď otváram internet, nachystám sa už vopred na tie najhoršie scenáre…

Všade na nás číhajú väčšinou len negatívne správy. A fakt si treba vypestovať určitú „imunitu“..

Je to zámer?

Alebo si novinári neuvedomujú čo činia?

Alebo sme svedkami manipulácie Kolektívneho Vedomia ľudstva?

Stávame sa svedkami vedomého programovania ľudských myslí na nižšie frekvencie?

Historicky to tu už bolo…

V okamihu, keď sa začal astrologický aspekt Saturn vo Vodnárovi – sa začali tieto správy miešať. Základná rovnica týchto všetkých saturnovských období z histórie je STRACH.

Nedajme sa chytiť do pasce!!! Buďme bdelí a pozorní….

Nenaleťme na túto ilúziu…

Inak sa chytíme do tejto pavučiny, ktorá energeticky rezonuje na veľmi nízkych frekvenciách.. je to ako skok do čiernej diery…

Strach je cesta do deštrukcie..

„Vypnutie krajiny…“

„Od odvrátenia pandémie cez stovky obetí až po kolaps….“

Čo takéto správy robia s ľuďmi?

Správy produkujú stres. Ten produkuje zvýšený tep. Potenie. Telo skrátka spustí svoje procesy. Potom to všetko dospeje k strachu. Strach spustí celý mix rôznych emocionálnych prepadov…

Pritom sú to všetko často IBA domnienky, určité dohady…..

Uvedomme si, že to – čím nás často zahlcujú médiá – sú možné scenáre, ktoré sa nikdy nemusia stať. Toto vysielanie strachu sa však stáva novodobou hypnózou ľudstva ako celku..

Čo to ale spôsobuje v ľuďoch? Stretávate niekoho usmiatého? Šťastného?

Tak málo vidieť v očiach radosť a spokojnosť!

Pritom Slnko nám stále svieti nad hlavami, nie je žiadne zemetrasenie. Lenže v ľuďoch sa usadil strach. Zo všetkého. Aj z ľudí.

To je momentálny stav Kolektívneho Vedomia.

Je to vibrácia strachu.. Strachu o budúcnosť, strachu z neistoty.. strachu z toho, ako bude vyzerať svet..

Ako sa to prejavuje v hmote?

Keď niekoho stretneme v lese, okamžite sa ten človek odvráti. Niekedy mám pocit, že mám mor. Skrátka to, čo zapríčiňujú denne médiá – je presne to, že ľudia sa začínajú správať iracionálne. Začínajú sa báť ľudí..

Keď sa ľudia navzájom vidia – často začínajú meniť trasy. Mnohí si dávajú kapucne, prípadne zostávajú stáť. A tie pohľady? Sú plné strachu..

V obchodoch sa každý po každom obzerá či spĺňa normy, kontroluje toho druhého. Tak pozor, aby ste to v parku bez rúšky prežili.

Možno nás nezabije koronavírus, ale ľudská zloba. Ľudská myseľ nakŕmená strachom vie vyprodukovať fakt šialené veci…

Máme dočinenia s kolektívnym strachom a akousi nebezpečnou hypnózou ľudstva. Spomeňme si na mor, keď ľudí zatvárali tak, že im značkovali dvere na ich príbytkoch.. a potom im tie dvere zbíjali doskami, aby náhodou nevyšli z domu a nenakazili ostatných.. Pomaly sa aj dnes približujeme k zvrátenostiam.

Viete čo je strach?

Je to vibrácia, ktorá je podrobne zmapovaná v mnohých knihách. Napríklad v knihe Power versus force nájdete tzv. mapu Vedomia.

Vyzerá takto:

Čo nám teda chce povedať STRACH???

Z pohľadu mapy Vedomia je to level, ktorý kmitá na čísle 100 – 125. Keď sa pozrieme na mapu Vedomia – strach je pomerne nízko. Anger – hnev je vlastne nad ním o 2 políčka vyššie – ako emócia, ktorá kmitá približne od čísla 150 – 175.

Čiže hnev je lepší ako strach. Fascinujúce.. čo?

A pretože hnev nás vie pozdvihnúť do nejakej aktivity a my sa nevzdáme ako pri strachu – je v tejto mape Vedomia energeticky vyššie. Od hnevu je to vlastne už len kúsok k odvahe (courage)..

Duchovný pohľad strachu je trestajúci, škodný.. Je to presvedčenie, že si zaslúžime trest.

Životný pohľad strachu: hrozivý, desivý, strašidelný.. Všetko sa javí desivo, hrôzostrašne.

Výsledkom tohto kmitania je anxiety – úzkosť, ktorá sa pohybuje na vlnách od 100 – 125..

A proces, ktorý zo strachu dostaneme je uzavretie… Človek sa stiahne. Preto prejav strachu je zamrznutie. To potom prechádza do apatie.

Všimnime si – apatia je skoro ako smrť. Je to dosť nízka vibrácia, ktorá kmitá na čísle 50 – 75. Emóciou apatie je zúfalstvo. A výsledok je vzdanie sa. Rezignácia. Je to už veľmi blízko smrti.

Toto sa aktuálne deje v nás… je to reťazec…

Takže ak sa nepozdvihneme hore do túžby (desire) – čo je hneď nad strachom – ak neobjavíme chuť žiť alebo hnev,..  ak v nás nezarezonuje akási hrdosť – pokračujeme v emocionálnom prepade….

Ak  sa pozrieme na mapu Vedomia – keď podľahneme strachu – prepadáme sa do určitého žiaľu, nasleduje ľútosť – výsledkom je skľúčenosť.

Hneď za ňou je to apatia. Pod ňou je vina – čoho výsledkom je deštrukcia… A tu sme už takmer na konci tabuľky..

Posledná je hanba. Presvedčenie, že sme nehodní žiť…… toto je už úplný rozklad. Nasleduje poníženie a ako proces hanby likvidácia… teda smrť… Tu končí naša tabuľka mapy Vedomia. A aj náš život…

Astrologicky je toto obdobie roku 2020 veľmi náročné.

Keďže sa ocitáme v zovretí Vodnára a Saturna – budú sa prejavovať protiklady. V tejto konštelácii budeme až do roku 2023.

Vodnár ako inovátor, originálna duša, .. ako slobodná duša, ktorá má nadhľad (je to element vzduchu) – sa tu kríži s prísnym Saturnom, ktorý je vládca poriadku, disciplíny, zeme a ten nám nič nedaruje.

Tieto elementy sa stretávajú v kovovej kryse, ktorá oplýva veľkou silou a vždy má v zásobe plán a stratégiu.

Od 4.4. 20 sa v kovovej kryse zračí ešte aj kovový drak – takže sa pripravme na horskú dráhu, na ktorej sa budú diať divné veci. Kov bude v apríli zosilnený a bude neúprosný. Navyše sme v štvorkovom roku – 2020 – (čísla sa sčítavajú: 2+2=4). Čiže aj štvorky budú v apríli zosilnené.. Pretože apríl reprezentuje číslo 4,  štvorka v štvorkovom roku – to bude dosť bohaté obdobie na zmeny. Štvorka je o práci, disciplíne, stabilite.

Je možné, že to – čo sme si nevyriešili v predchádzajúcom saturnovskom cykle sa teraz znovu prihlási o slovo…

Štvorka je číslo magické, stelesňuje karmu, drinu a určitú neúprosnosť v zmysle „čo zaseješ – to zožneš“. Ako karmické číslo je dosť silným elementom. Štvorka je číslo dosť fyzické a priradzuje sa skôr k mužskej sile.  Okrem toho v celom roku na nás pôsobí mocný kov a krysa, ktorá je tak trochu v extrémoch manipulatívna. A to by nás mohlo odkazovať na závoj ilúzie.

Vodnár a Saturn budú vykazovať v tomto období skrátka akúsi protichodnosť.

Sloboda a disciplína sa budú dostávať do akéhosi konfliktu. Vidíme to na zatváraní hraníc. Nový poriadok. V minulom Saturnovskom cykle sme hranice otvárali, teraz začíname zatvárať. Kozorožec, ktorý ustúpil do úzadia vystriedal Saturn, ktorý sa prejavuje už teraz rozbitím všetkých starých schém. A pekne to vidíme na všetkých frontoch.

Rozbitie školského systému. Ďalej ekonomického systému. Doteraz sme boli odkázaní na pomoc z jednotlivých štátov. Vyzerá to tak, že stojíme na prahu nového obdobia. Dovoz potravín začne škrípať. Jednotlivé krajiny pod vplyvom strachu a zmätku možno začnú postupne uzatvárať či kontrolovať svoje hraničné priechody – čo už sa aktuálne deje. Čo bude ďalej? Návrat k tomu, kde sme začali pred rokmi? A tu vidíme paradox, že farmári, ktorí ešte donedávna boli odstrkovaní – prídu opäť do hry. Budú totiž musieť.

Ľudia zároveň pochopia, že budú si musieť doma niečo vypestovať. A budú sa to učiť. To nás trochu vráti naspäť k pochopeniu, že Príroda je mocná čarodejka. A čo zaseješ – to naozaj zožneš… V tomto prípade nielen metaforicky…

Ďalšia priečka náboženstvo. Keďže omše sú už teraz iba on-line, tak ako aj meditácie v osobnom rozvoji.. ľudia pochopia, že najdôležitejšia je práca so sebou. Opäť sa budú ukazovať ale pády ilúzií. Internet sa stane mocným nástrojom. Ale zároveň bude ukazovať istú ilúziu.. skreslenie..

Šťastie nemožno nájsť vonku. A preto uzavretie dovnútra, do svojej duše, bez zhromaždení – môže napomôcť k vyššiemu Vedomiu. A pretože staré schémy padli – ľahšie sa so zmenou vyrovnajú ľudia, ktorí budú pružní. Lebo pochopia, že všetko možno nájsť v sebe.

Pokora k vyšším silám bude kľúčom pri každej novej zmene. Ale pozor – buďme pozorní k zmenám, ktoré v extréme môžu znamenať aj manipulácie s celkom.

Tieto saturnovské cykly tu už boli a znamenali vždy zmenu. Tieto zlomy nás majú vo finále oslobodiť. A aj keď sa to aktuálne nezdá, pretože sme plní katastrofických scenárov – vo finále to prinesie čosi pozitívne.

Možno vedomé ľudstvo? To nikto nevie….

Každý progres je bolestivý. Čo by sme si mali uvedomovať je, že v týchto saturnovských cykloch vždy dokázal niekto využiť svoje postavenie moci.

Otázka teda je, či ľudstvo bude tieto ilúzie a manipulácie schopné prečítať..?

Otázkou je, či sa dokážeme niečo naučiť zo saturnovských cykloch, ktoré v histórii už boli…

A teda.. každý politik by mal poznať o aké cykly ide a o ktoré roky presne ide. Nahliadnúť do histórie a čosi si z nej zobrať.

Lenže… Obávam sa, že niečo také ako astrológia týchto ľudí moc nezaujíma. Ľudia 21. storočia podľahli vede do takej miery, že začínajú byť krátkozrakí…. A taký býva občas Saturn v extréme.

Nevyliečené ego sa môže prejavovať charakterom tyrana. ktorý vždy nájde svoju obeť.

Toto obdobie môže priniesť mnohé technické objavy, Vodnár ako inovátor a originalita môže znamenať fakt prelom aj na poli vedy. Ale opäť sa môže stať, že sa ľudstvo vychýli do extrému. Záleží vždy na tom, aký je skutočný zámer…

Niekde som počula taký vtip: „Americkí vedci povedali, že ľudia veria tomu, čo americkí vedci povedali..“ (-: (-: (-:

To sa už aktuálne deje… Takže takto si tu žijeme. Pritom – už v minulosti mali králi svojich astrológov, pretože vedeli, že tieto cykly sa dajú v určitom zmysle predvídať.. A veľa sa z nich dá naučiť.

Človek 21. storočia podľahol však sile a zároveň ilúzii technológii. A to, čo sa ukazovalo v začiatkoch ako výhoda – nás môže pohltiť. A mám pocit, že práve toto bude nová téma pre ľudstvo.

Saturn ako strážca pravidiel a poriadku ukazuje prst, že sme sa vychýlili z krivky.

Úloha bude – odhaliť ilúziu. Informačnú. Reality sa budú vymieňať. Budú sa musieť vymieňať. Pretože to, čo budú vysielať médiá môže často na ľudí pôsobiť ako deštrukcia – ľudstvo bude musieť vytvárať nové úrovne reality v mysli. Nový svet..

Ak chceme toto obdobie prežiť – musíme si trénovať myseľ. Ak chceme túto krízu prežiť – musíme vytvoriť v mysli novú realitu.

Zároveň vzniknú nové techniky ako si udržať duševné a aj fyzické zdravie.

Toto by mohlo naozaj priniesť nové Vedomie. Len cesta bude naozaj bolestná. Pretože budú vždy ľudia, ktorí sa budú pripájať na vibráciu strachu.

Každý sa s týmto ale bude vyrovnávať po svojom… Každý má možnosť voľby.. Aj keď sa to tak nebude zdať….

Sloboda a poriadok. Zodpovednosť. Na to, aby sme vytvorili nový svet – musíme prevziať zodpovednosť za svoj život. To zahŕňa všetky priečky. Aj zdravie. Taktiež financie.

Možno sa krajiny začnú učiť úplne inak fungovať. Hľadať nové modely… Samozrejme to bude bolestná zmena – čo už možno vidieť..

„Bez bahna ale niet lotosu“,..  – hovorí sa. A takýto bude celý rok.

Takže na čo si dať pozor? Aby sme sa nechytili do pasce toho, čo nemusí byť v závere pravda. Pretože toto obdobie bude majstrovské v ilúzii za záclonou. A všimnite si – už sa to prejavuje.

Informácie, ktoré prinášajú médiá – sú čím ďalej tým viac chaotickejšie. Miznú mnohé videá. A to rýchlosťou blesku. Takže táto ilúzia sa bude prejavovať v našom svete na informačnom poli… Je to informačná vojna.

Pretože nikto nevie posúdiť, aký je pôvod koronavírusu, aký je zámer, či sú štatistiky pravdivé – môžu byť ponúkané informácie mylné a môžu nás privádzať k úplne chybným riešeniam…

Na to, aby človek žil vedomý život, kde si bude uvedomovať svoje hodnoty – musí pochopiť, čo je ilúzia. A tieto reality sa budú stierať. Virtualita versus realita. Čo bude pravda? Pravda bude to, čo si uložíme do mysle… A bude to často mätúce…

Každé obdobie Saturna vo Vodnárovi malo ľudí, ktorí v tejto ilúzii vedeli dokonalo miasť….. Na to nezabudnime!!!

Saturnovské cykly tu už boli…

Spomeňme na roky 1991 – 1993 – roky, kedy sa narodila Európska únia… Tento cyklus je tu opäť. Ako rozbitie všetkých štruktúr… Krajiny pochopia, že sa musia postaviť na nohy. Záleží naozaj na každej krajine, ako sa so zmenami vysporiada.

Saturn tu bol aj v roku 2001. Spomeňme si na pád dvojičiek v roku 2001 – pamätáte sa na to? Tiež to bolo obdobie zastreté ilúziami…  Obdobie, ktoré poznačil strach z terorizmu. A zmenil fungovanie ľudí na celom svete. Čo sme sa naučili z pádu dvojičiek?

Z histórie môžme spomenúť ešte roky 1932 – 1935 – ktoré boli naozaj tiež poznačené strachom. Fašizmus, ktorý sa prehupol do absolútnej katastrofy znamenal obdobie plné strachu, neistoty, biedy..

No a ešte sú tu roky šesťdesiate… Čína po prvý krát odpálila jadrovú zbraň. Bolo to obdobie technického rozmachu. Farebné televízory. Režim povolil svoje zovretie pootvorením hraníc. Rok 1964 bol zároveň rokom sporov o charakter reforiem…. Niesol sa v duchu protirečení starého, odumierajúceho režimu a nového nastupujúceho. Nie je nám to povedomé? To, čo sme otvorili – v tomto cykle zatvárame – sú to hranice. Obdobie technického pokroku sa prenieslo do boja na poli informácií. Je to hra s ilúziou. Je to hra s mysľou, ktorá sa často chytá do pasce. Vysielaný program strachu je zakaždým silným činiteľom a silnou hybnou silou ľudstva. Informácie môžu byť iluzórne manipulované..

Čo sa možno z histórie naučiť? Že Saturn vo Vodnárovi zakaždým znamenal plno protichodností. Zmien. A aj plno ilúzií. Tieto obdobia sa vždy poniesli tak trochu na slabej mysli ľudí – spomeňme fašizmus. Opakovaná lož sa stáva pravdou.

Nezabudnime na spoločného menovateľa týchto saturnovských období – STRACH, ktorý sa niekedy mal tendencie prehupnúť do DEŠTRUKCIE.. Taktiež možno spomenúť akúsi ILÚZIU – ako hybnú silu všetkých období… ktorá potom vo finálnej fáze zmanipulovala ľudstvo…

Keďže žijeme dobu informačnú – tento strach je aktuálne vysielaný cez médiá. Akoby sme sa sústredili len na to negatívne. Lenže na čo sa sústredime = to rastie.

To je niečo podobné, akoby dieťaťu rodič každý deň hovoril, že zomrie. Ako by sa asi dieťa cítilo? Asi by moc duchovne nerástlo. Nerozvíjalo by sa priaznivo. Taký účinok má hypnóza strachu.

Svet potrebuje nových tvorcov. Vedomých tvorcov. Tvorcov, ktorí by nezneužívali ilúziu k zavedeniu nových pravidiel.. Tvorcov, ktorí by neboli diktátormi a nezneužívali by svoju moc…

Svet potrebuje ľudí, ktorí majú silnú myseľ.

Čoho sa ja bojím?

Ľudí, ktorí majú strach. Ľudí, ktorí sa pod strachom správajú iracionálne.

A pretože médiá aktuálne túto náladu podporujú – je potrebné sa vedome odstrihovať a ladiť sa na vyššie vibrácie…

Hypnóza vždy na ľudí fungovala…. A tak je tomu aj teraz…. podvedomie často nespozná, že je programované..

Saturn vo Vodnárovi nás preverí – ako silní sme v našich mysliach. A to je tá zodpovednosť. Pretože sloboda musí prísť aj s pocitom zodpovednosti a vďačnosti….

Symbolika pľúc je jasná. Strach vždy zachváti hlavne pľúca. Žeby koronavírus tak trochu rezonoval na tejto vlne?

Pľúca.. To je nádych a výdych. Sloboda, ktorú má Vodnár v génoch. Na to, aby sme však uchopili vízie Vodnára – potrebujeme prevziať zodpovednosť za svoj život a to na všetkých frontoch… aby sme s víziami naložili dobre.

Nezabudnime na planétu, ktorá ovplyvňuje Vodnára. Je to urán. Urán má svoju silu. Je to ako náhla zmena počasia za letných dní. Blesk z modrej oblohy. To je ten blesk, ktorý sme dostali vo forme koronavírusu ako ľudstvo.

Táto zmena tak či tak posunie ľudstvo k náhlemu skoku. Pretože prichádza na rad Saturn. Ako vesmírny strážca, ktorý je neúprosný….. má však svoju silu.

Nezabudnite – sloboda by mala kráčať zarovno so zodpovednosťou…

Ak sa ale ocitá v rukách nevedomých ľudí – môže sa všetko pretočiť do extrému. Diktatúry. Pod závojom ilúzií môže dochádzať k veľmi deštrukčným opatreniam.

A ako funguje strach v hmote? Strach je konkrétna vibrácia. Je to pasca. Začarovaný kruh, ktorý spôsobuje ďaľší reťazec. Je to niečo, čo vibruje na presnom vzorci. Je to ako matematická rovnica. Kód. A čím viac ľudí sa pripojí na toto veľmi nízke číslo – tým viac táto rovnica bude fungovať.

Zameriavajte sa na prítomnosť………. na svetlé okamihy vo svojom živote….

A je ich naozaj veľa….

Mňa zakaždým vráti naspäť k sebe veta – MILUJEM, ODPÚŠŤAM, PREPÁČ, ĎAKUJEM.. je to ako tzv. loop. 4 slová sa točia dookola. Vysielajú nádej a svetlo..

Môj posledný sen bol o ilúzii. O konkrétnom vzorci, ktorý je aktuálne vysielaný na ľudí cez médiá.

No a tí biotronici, liečitelia, skrátka ľudia, ktorí dokážu vidieť viac – majú naozaj pravdu……..

Veľa v našom živote sa mení cez pokánie a vďačnosť…

Zažívam to každý deň…………..

A paradoxne……

V týchto nestabilných časoch – začínam nachádzať svoju stabilitu………..

Majte sa radostne…. Nezabudnite na to, že strach je emócia, ktorej výsledkom je úzkosť,.. myslite na mapu Vedomia, že strach je v nej veľmi nízko a že zakaždým, keď sa Vás zmocní strach sa pripájate do reťazca, ktorý plodí ďaľší negatívny reťazec.

Majme tiež na pamäti príklady z histórie, ktoré astrologicky súvisia…

No a posledné – tkajme pozitívne myšlienky..

Je čas posilniť myseľ. Vedome. No jo.. Je to práca.

Bez práce však nie sú koláče….

Lebo teraz.. sa väčšina ľudí už nemôže vyhovoriť, že nemá čas….

Kľúčom pre toto obdobie je disciplína a práca s mysľou……………..

Veľa Slnka v duši aj za dušou …

A ešte niečo: v tarote je to pre tento rok karta blázna a karta cisára. Cisár je v tarote štvorka. Blázon reprezentuje nulu. Opäť dve karty plné paradoxov.

To zdanlivo paradoxné však nakoniec dáva symetriu. Je to ako jin a jang………

Svet sa zrejme musí zblázniť, aby sa zmenil…

Vždy to tak bolo, aj to tak bude…

Prajem Vám veľa krásnych momentov vo Vašich dušiach…

Držme si klobúky, laďme sa vzájomne do vyšších levelov na svojej mape Vedomia.. a nezabudnime si užívať momenty života… nachádzajme VĎAČNOSŤ v maličkostiach…. vďačnosť nás totiž vždy preladí do prítomnosti………..

Sila koreňa a disciplíny. Vedieť stáť v nestabilite. Vedomá práca.

Nezabúdajme. Od dnes sme v zosilnenej štvorke (práca, disciplína, karma), ktorá je ešte zosilnená kovovým drakom, ktorý navyše prebieha v kovovej kryse.. (zosilnený prvok kovu)..

A drak vždy znamená prudkú zmenu….

Príjemný vzlet!!!

♡Večná mimozemšťanka Kity♡

(Foto k článku pochádza z mojej dielne a podlieha autorským právam..)

Teraz najčítanejšie

Katarína Lorenčíková

Majka z Gurunu, večná ufónica... hľadačka pokladov v nevšedných všednostiach... Skladateľka, hudobníčka, textárka, speváčka, cirkušantka života.. Človek... Našu music nájdeš na www.zabiepierko.com O mne? Dočítaš sa viac na mojom webe: www.vwala.sk Život je ako tanec! Namaľuj si svoj obraz života.. namaľuj si sny..... Vesmír nie je až taký krutý, aby všetkým splnil ich priania (-: