Denník N

Teraz je ideálny čas ukázať to najlepšie v nás

(Pixabay.com)

Na Slovensku pôsobí 35 vysokých škôl, z ktorých je 20 verejných, 3 štátne vysoké školy a 12 súkromných. Práve kvôli krízovým časom, aké nastali dnes a preto, aby sme im v budúcnosti predišli je potrebné preniesť potenciál vysokého školstva do praxe. Študenti musia už počas štúdia nadobúdať reálne pracovné skúsenosti, ktoré im neskôr pomôžu uplatniť sa.

Vedecko-technický pokrok štátu je v dnešnej dobe základom bezpečnosti, prosperity a rešpektu na medzinárodnej scéne. Ak by mal štát, aj na základe programu spolupráce s vysokými školami, vyhodnotené krízy, ktoré Slovensko môžu zasiahnuť a plány ako s nimi bojovať, tak sme ako spoločnosť jednou nohou bližšie k postupu na vyšší level.

Ak by mal štát a jeho vedecké kapacity pripravené konkrétne plány na boj s konkrétnymi typmi chorôb či vírusov alebo aj iných možných katastrof, tak by sme dnes mohli byť pre svet opäť veľmi cenným prínosom. Napríklad vo výrobe technológie dlhodobejších gélových respirátorov alebo inej užitočnej technológie chrániacej život a zdravie. Preto je nevyhnutné zapájať vysoké školy, univerzity či výskumné ústavy do procesov spojených s chodom štátu a koordinovať s nimi určité postupy a plány. To platí pre každé odvetvie, kde sa vieme technologicky zlepšovať.

Náš systém dnes trpí v mnohých oblastiach. Niektoré jeho časti by mali byť vymenené za na nové a lepšie. Aby sme mohli v medzinárodnej konkurencii fungovať  ako celok efektívne je potrebné, aby sme mali čo najviac a čo najlepšie know-how. A to získame len tak, že budeme férovo zapájať stredné a vysoké školy do štátnych verejných a verejno-prospešných projektov.

Vysoká škola či univerzita v spolupráci so štátom alebo súkromným sektorom naplánujú projekt, jeho technické parametre a žiaci stredných škôl v spolupráci so štátom alebo so súkromnými firmami projekt zrealizujú. Za finančnú odmenu a s možnosťou nadobudnutia pracovnej skúsenosti do profesného života.

Uvediem jednoduchý príklad. Štát príjme zákon, ktorý nariaďuje zaviesť na každej väčšej križovatke na Slovensku osvetlenie kvôli zníženiu nehodovosti. Namiesto toho, aby štát na túto prácu najímal firmy priamo z trhu zadá túto prácu svojim vysokým školám, stredným školám a štátnym spoločnostiam a to čo nebude k dispozícii si štát zabezpečí na trhu.

Študenti vysokých škôl, výskumných ústavou a štátnych spoločností zmapujú cestnú sieť, vytipujú križovatky, vyberú najlepší model realizovateľnosti, cenovo najlepšie materiály a zohľadnia environmentálne štandardy. Študenti stredných škôl a súkromné spoločnosti tieto projekty zrealizujú v teréne. Takto štát posilní svoje vnútorné kapacity, ponúkne študentom zručnosti, ušetrí, zmodernizuje sa, prinesie nové technológie a navyše nastavuje pozitívnejšiu kultúru spolupatričnosti a tolerancie.

So školami je treba viac pracovať. Dokonca je to pre nás až bytostne nevyhnutné.

 

 

Teraz najčítanejšie

Igor Melicher

Podpredseda Mladých sociálnych demokratov (MSD). Politológ. Sociálny demokrat. Ľavičiar. Pokrokový. Školstvo. Veda, výskum a technológie. ;)