Denník N

Akí sú autisti

Viem, viem, vírus, karanténa, všetko. Ale už sa hádam môžeme trochu porozhliadnuť a venovať sa aj iným témam, či?

Apríl je mesiac povedomia o autizme. Vybral som niekoľko aktivít, ktoré kreatívnym spôsobom zobrazujú pohľad autistov na život či prinášajú zlepšenia v ich živote. Čím si prechádza autista už len pri takej triviálnej aktivite akou je cesta do školy ilustruje toto video:

 

Simulátor autizmu

Lepšie pochopiť vnímanie sveta autistami pomáhala zdravím ľuďom kampaň od slovenskej agentúry Seesame. Vo virtuálnej realite ste mali možnosť zažiť nepríjemné pocity a zmätok, akí zažívajú autisti v bežnom živote. Viac na tomto linku.

Akí sú autisti

Autizmus je vývojová porucha, charakterizovaná špecifickými príznakmi v oblasti reči, vnímania a sociálnych vzťahov. Autizmus je najbežnejším stavom v skupine vývojových porúch známych ako poruchy autistického spektra (PAS). Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí. Od uzavretia jedinca v „jeho vlastnom svete“, s neschopnosťou komunikovať až po na prvý pohľad priehladnuteľné zvláštnosti v správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie.

To elementárne nepochopenie potom môže viezť k nesprávnej interpretácii, že ide o nevychované a rozmaznané dieťa. V rámci kampane o povedomí o autizme, ktorú iniciovala Predsedníčka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci v Európskom parlamente Lucia Ďuriš Nicholsonová a jej skupina Európski konzervatívci a reformisti, sme v našej agentúre pripravili sériu plagátov, ktoré kreatívnym využitím grafov ilustrujú intenzitu prežívania vnemov autistami a zvyškom populácie. Viac na www.akisuautisti.sk.

Minecraft ako škola

Turecká organizácia pre deti s autizmom vytvorila špeciálnu školu vo virtuálnom priestore. V Turecku totiž veľmi málo detí a autizmom vezmú do bežnej školy (u nás to nie je tiež úplne ružové, všakže). Deti sa tak pomocou hry Minecraft učia matematiku, programovanie a zlepšujú svoje sociálne skills – aj keď to si veľmi neviem predstaviť ako potom aplikujú v rálnom živote, ale OK. Pozrite si ako to funguje v tomto videu:

Autisti v práci

Nájsť spoločnú reč s kolegami je niekedy problém aj pre zdravých ľudí. A otvorené otázky ako “Kde sa vidíte o desať rokov?”, ktoré zaznievajú na pohovoroch môžu byť spolu so snahou vyhýbať sa očnému kontaktu diskvalifikačným faktorom pre autistov hľadajúcich pracovné uplatnenie. Neobvyklá citlivosť a ťažkosti so sociálnou interakciou ovplyvňujú ich šance na pracovisku. Naopak, v niektorých prípadoch sa objavujú aj ich mnohé silné stránky. Pozornosť voči detailom, extrémna sústredenosť, pozorovacie schopnosti, vynikajúca pamäť, vizuálne zručnosti, kreatívne myslenie a tvorivosť, môžu byť výrazným prínosom pre zamestnávateľa. Prekážky v získaní zamestnania nevyplývajú iba zo samotného zdravotného stavu, ale často zahŕňajú aj nedostatočný prístup k primeranému vzdelaniu, odbornej príprave, predsudky zamestnávateľov a prekážky počas prijímacieho procesu. Pritom napr. ľudia s Aspergerovým syndrómom môžu patriť medi najlepších zamestancov ako ukázal príklad z Francúzka:

Ak vás zaujímajú dobré (alebo aj zlé) reklamy zo sveta či Slovenska, pridajte sa do mojej skupiny Pán Slovák vie čo-to o reklame a neváha vás to naučiť na Facebooku. A/alebo si pozrite aj moje straršie blogposty na tému komunikácie a reklamy (klik na obrázok úplne dole).

Teraz najčítanejšie

Róbert Slovák

Dvadsať rokov sa venujem reklame a komunikácii. Bol som prezident Art Directors Clubu a Klubu reklamných agentúr Slovenska, som člen Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu a spoluzakladateľ ždruženia Ľudia z marketingu. Nedávno som vydal knihu Viac ako reklama. Bol som spoluiniciátor Výzvy k ľudskosti, pod záštitou prezidenta Andreja Kisku som založil medzinárodnú databázu charitatívnych kampaní GOODEAS.org. Po komédii o neexistujúcom filme s názvom Prvý slovenský horor dokončujem smutnú komédiu o nezmysle života a smrti La Dolce Morte. Ak vás zaujíma na čom pracujem, pozrite www.slovakandfriends.agency