Denník N

Ako v Česku a onedlho snáď aj na Slovensku pomáhame bojovať proti koronavírusu pomocou spomienkových máp a inteligentnej karantény

Spomienkové mapy zrýchľujú, spresňujú a zefektívňujú proces dohľadávania širenia nákazy.

Aktuálna neutešená doba ukazuje okrem negatívnych dopadov koronavírusu na naše životy i povzbudivé spoločenské javy. V Česku sa zdvihla obrovská vlna solidarity a vznikla mimo iných iniciatíva COVID19CZ. Skupina IT firiem cítila, že ak využije svoje know-how v práci s dátami a modernými technológiami, tak dokáže zásadne pomôcť štátu so spomalením šírenia nákazy.  Ústrednou aktivitou iniciatívy je inteligentná (v Česku označovaná aj “chytrá”) karanténa a spomienkové mapa, za ktorých vznikom a prevádzkou stoja firmy CleverMapsKeboola. O „chytrej“ karanténe sa viac dočítate tu: https://covid19cz.cz/covid19-cz/manifest/chytra-karantena

Spomienkové mapy pre hygienikov

V CleverMaps je našou hlavnou zbraňou práca s lokačnými dátami a ich vizualizácia v mape. Pre české krajské hygienické stanice sme už 20. marca vyvinuli a spustili trasovanie šírenia nákazy koronavírusom s využitím dát od operátorov a bánk. So Slovenskom v týchto dňoch rokujeme o vzniku rovnakého systému.

Vďaka pokročilej analýze dát vytvárame so súhlasom nakazeného spomienkovú mapu, ktorá prehľadne zobrazuje, kde a ako dlho sa v posledných 3 týždňoch pohyboval. Mapa je obohatená o záujmové body rôznych kategórií (napr. obchody a služby, nemocnice a lekárne, reštaurácie, bary atď.). Hygienici tak nie sú odkázaní iba na pamäť nakazených a môžu sa zaoberať len kritickými časmi a miestami, kde sa mohla nákaza šíriť na iných ľudí. Následne môžu upozorniť všetkých, ktorí mohli s nákazou prísť do kontaktu a nariadiť im inteligentnú (cielenú) karanténu. Tá by snáď mohla nahradit plošné opatrenia, ktoré ochromili celú ekonomiku.

Ako to celé funguje?

  1. Hygienické stanice a operátori špeciálne zriadeného call centra telefonicky kontaktujú nakazenú osobu.
  2. Volaný je požiadaný o udelenie výslovného súhlasu s využitím geolokačných údajov o pohybe jeho mobilného telefónu, prípadne platobnej histórie.
  3. Analyzované dáta za posledné 3 týždne sa vykreslia do prehľadnej spomienkovej mapy v rozhraní CleverMaps.
  4. Pracovník call centra či hygienik prechádza s nakazenou osobou spomienkovú mapu, miesta a časy, kde sa pohyboval a zostavia zoznam kritických miest, ktoré navštívil a osôb, ktoré stretol a ktoré môžu byť ohrozené. Identifikácia týchto ľudí je výhradne na nakazenom, nie sú k nej použité dáta z mobilnej siete či od bánk. Jedinú výnimku tvorí dobrovoľné použitie mobilných aplikácií slúžiacich k tomu.
  5. Výstupy z rozhovoru sú v štruktúrovanej podobe predané pracovníkom hygieny, ktorí podnikajú ďalšie opatrenia (možné uvalenie do cielenej karantény; vyslanie dezinfekčného tímu na miesta výskytu nakazeného).
  6. Kritické miesta s výskytom nákazy sú ďalej skúmané z pohľadu ohrozených ľudí, ktorí sa na mieste vyskytovali v rovnaký čas. S využitím dát od mobilných operátorov, bánk a z mobilných aplikácií môžu byť ohrození ľudia notifikovaní, že mohli prísť do kontaktu s nákazou.
  7. Lokačné dáta musia byť do 6 hodín od udelenia súhlasu nakazeného zo systému zmazané. V praxi sú ale mazané okamžite po uskutočnení hovoru.
  8. Na správny priebeh celého procesu dohliada auditorská spoločnosť PwC

Bezpečnosť dát

Pri vývoji riešenia sme si dávali extrémny pozor na zachovanie súkromia všetkých zapojených. Všetko stojí na základných hodnotách nariadenia GDPR a môžeme konštatovať, že informácie o pohybe ľudí putujú bezpečne a šifrovane iba medzi mobilnými operátormi a systémami telefónneho call centra. Taký postup schválil Úřad pro ochranu osobních údajů a Český telekomunikační úřad. Štát sa k týmto dátam teda nedostane.

Základná podmienka je udelenie súhlasu so spracovaním geolokačných údajov od nakazenej osoby. Najneskôr do 6 hodín od udelenia súhlasu musíme použité dáta zmazať. Oboje monitoruje zmienený auditor.

Diagram zobrazujúci tok dát od mobilných operátorov zo zmluvy medzi českým Ministerstvom zdravotníctva a firmou Keboola.

Trasovanie nákazy v praxi

Systém má za sebou stovky úspešných trasovacích hovorov a už behom prvých dní preukázal potenciál kombinácie spomienkových máp a inteligentnej karantény nahradiť v budúcnosti plošné vládne opatrenia či zákazy vychádzania. K tomu ale bude potrebné ešte väčšie zapojenie štátu a hygienických staníc po celej Českej republike.

A ako vyzerá práca so samotnou mapou? Podľa veľkosti bodu na spomienkovej mape je možné určiť, ako dlho sa osoba zdržala na danom mieste. Zobrazené sú len miesta, na ktorých sa nakazená osoba vyskytovala minimálne 10 minút.

Trasovanie nákazy v praxi. Na mape sú výskyty jedného telefónneho čísla v Prahe dňa 11. marca. Veľkosť bodu indikuje čas strávený na danom mieste (čím väčší bod, tým viac času). Dáta sú ilustračné.

Vďaka rozhraniu CleverMaps sa pracovník call centra môže zamerať iba na určité dni a časy. Viac než čas, keď väčšina ľudí doma spí, ho bude zaujímať zvyšok dňa, ktorý je z hľadiska šírenia nákazy rizikovejší.

Presnosť zaznamenaného miesta

K dispozícii sú polohové dáta od všetkých troch českých mobilných operátorov (O2, T-Mobile, Vodafone). Poloha SIM karty nakazenej osoby sa určuje na základě prieniku BTS staníc. Ich sieť je najhustejšia v mestách, preto je v nich presnosť polohy najvyššia.

Priemerná presnosť dát od operátorov podlieha odchýlke 500m, v mestách je to často do 200m. Bankové dáta sa vzťahujú k polohe platobného terminálu. To v kombinácii s upresňujúcim rozhovorom s volaným pre určenie rizík prenosu väčšinou spoľahlivo stačí.

Presnosť zaznamenanej polohy telefónneho čísla. V tomto prípade veľkosť bodu indikuje presnosť (čím väčší bod, tým nižšia presnosť). Dáta sú ilustračné.

Reálnu veľkosť okruhu môžeme simulovať pomocou izolínie. Tá umožňuje z ľubovoľného bodu v mape sledovať ako vzdialenosť vzdušnou čiarou, tak i približné dojazdové vzdialenosti alebo vzdialenosti, ktoré je možné dosiahnuť chôdzou. Softvér naviac umožňuje vyfiltrovať z mapy najmenej presné záznamy a zamerať sa tak iba na polohy s minimálnou odchýlkou.

Vyfiltrovanie najpresnejších záznamov a ukážka 800m odchýlky od jedného záznamu. Dáta sú ilustračné.

Medzi projekty iniciatívy Covid19CZ patrí okrem inteligentnej karantény a spomienkových máp napríklad vývoj open-source ventilačných jednotiek pre české zdravotníctvo CoroVent alebo vývoj aplikácie eRouška, ktorá užívateľa, ktorý sa pohyboval v tesnej blízkosti človeka pozitívne testovaného na koronavírus, automaticky upozorní notifikáciou.

Mapa šírenia koronavírusu i s ekonomickými dopadmi

V CleverMaps sme okrem spomienkových máp vytvorili i verejne dostupný projekt, kde je možné okrem vývoja šírenia nákazy v krajinách celého sveta sledovať taktiež odhadované ekonomické dopady pandémie. Projekt je uverejnený v českej (https://koronavirus.clevermaps.io/) i anglickej verzii (https://coronavirus.clevermaps.io/). Dáta sú aktualizované vždy k predošlému dňu.

 

Teraz najčítanejšie

Marek Herda

Som vyštudovaný učiteľ geografie a informatiky, ale vody ma zaniesli do Brna, kde pracujem ako frontendový vývojár v CleverMaps.io. Mám rád prírodu, turistiku, bicykel, NHL (fanúšik Edmontonu Oilers) a dáta.