Denník N

Digitálna transformácia na Luníku IX

Trojminútový článok o zážitkoch, postrehoch a pocitoch z učiteľského pôsobenia účastníka programu Teach for Slovakia na Luníku IX.

Leapfrogging (voľne preložiteľné do slovenčiny ako „preskočenie“ alebo aj ako „významný technologický posun“) je koncept používaný v ekonómii a biznise, ktorý hovorí, že niekedy môžu menej vyspelé firmy, ale aj krajiny či mestá, preskočiť fázy vo svojom vývoji a rýchlejšie dobehnúť, prípadne preskočiť súčasných lídrov. Myšlienka je spojená s tézou „kreatívnej deštrukcie“ Josefa Schumpetera, ekonóma narodeného na Morave, ktorá tvrdí, že súčasní lídri majú menšiu motiváciu inovovať a postupne môžu stratiť vedúcu pozíciu, keď sa ich vyzývatelia neboja rýchlejšie adoptovať radikálne technologické zlepšenia. Príkladom leapfroggingu sú napríklad krajiny, ktoré prešli od fázy žiadnych telefónov k mobilným telefónom a preskočili tak fázu pevných telefónnych liniek.

Korona kríza zastihla našu školu na Luníku IX nepripravenú. Našťastie hneď po tom ako bolo zrejmé, že kríza môže byť omnoho dlhšia ako bežné chrípkové prázdniny, začalo vedenie školy spolu s učiteľmi podnikať kroky, aby aj u nás v nejakej forme pokračovalo vyučovanie. Prvým krokom, ako dostať vzdelanie do rodín našich žiakov, bola príprava pracovných listov. Vedenie spravilo rozpis, v ktorom učiteľom druhého stupňa vrátane mňa pridelilo predmety a ročníky na vypracovanie úloh na doma.

Ja som logicky dostal za úlohu vypracovať pracovné listy z matematiky pre ôsmy a deviaty ročník,  kde učím, takže som sa s chuťou pustil do práce. Snažil som sa nadviazať na opakovanie učiva, ktoré sme preberali pred zavretím školy, spraviť pracovné listy presne vo formáte, na ktorý sú už žiaci zvyknutí, navyše som okrem príkladov na samostatné počítanie spravil aj analogické vyriešené príklady, keďže som predpokladal, že so žiakmi nebudem môcť mať bežnú interakciu. Bol som so sebou a zvládnutím situácie spokojný.

Veľmi rýchlo sa dostavili komplikácie. Zo zdravotných dôvodov škole nebolo odporučené distribuovať pracovné listy priamo do rodín žiakov, preto ich škola nahrala na školskú stránku. Keďže som komunikoval cez mobil s niektorými svojimi žiakmi, ktorí majú online pripojenie, povzbudzoval som ich, aby pracovný list skúsili riešiť. Ponúkol som im aj svoju podporu a s dvoma žiakmi som postupne individuálne vyriešil všetky zadané úlohy. Počas komunikácie som im dával spätnú väzbu, povzbudzoval ich a dával priestor na samostatné počítanie. Hovoril som si, nie je to ideálne, časovo je to veľmi náročné, pravdepodobne budem musieť znížiť náročnosť oproti tomu, čo robíme v škole, ale nejako to možno pôjde aspoň s pár žiakmi, ktorí majú stále online pripojenie.

Moje vyhliadky na rozumnú kvalitu a kvantitu učenia aj na Luníku IX sa výrazne zlepšili po tom, ako sa stretli dve odvážne iniciatívy, do ktorých som sa zapojil. Prvou z nich je to, že naša škola začala pripájať na školský systém EduPage aj žiakov. Zrazu mám nástroj, podobne ako iní učitelia z Teach for Slovakia, s ktorými som začal zdieľať svoje skúsenosti, cez ktorý môžem robiť pre žiakov aj vizuálne atraktívne interaktívne úlohy, ktoré sa automaticky vyhodnocujú, žiaci tak majú okamžitú spätnú väzbu, môžu si úlohy skúšať opakovane a tak sa samostatne zlepšovať aj bez mojej podpory. Ja dodatočnú podporu samozrejme ponúkam, ale väčšinou stačí, keď žiaka správou pochválim alebo povzbudím vždy, keď mi na mojich hodinkách vyskočí notifikácia, že nejaký žiak vypracoval zadanú úlohu…

Druhou iniciatívou je pilotný projekt, ktorý vymyslel mentor z Teach for Slovakia Tomáš Macko a Juraj Hipš z Komenského inštitútu. Vďaka dátovým SIM kartám od Slovak Telekomu, softvéru od Esetu a jednotlivcom, ktorí sa zapojili do zbierky na použité mobily, som mal možnosť požičať piatim žiakom vo svojej triede staršie smartfóny s bezpečným internetom. Softvér zaisťuje, aby sa žiaci mohli pripojiť len k určenému obsahu a len v určenom čase, napríklad videá na YouTube žiaci nemôžu pozerať vôbec.

Moje doterajšie skúsenosti s adoptovaním týchto pre Luník IX radikálnych technologických zlepšení sú veľmi dobré. V rámci školy teraz riešime, ako technológie rozšíriť na čo najviac žiakov, keďže vidíme významné prínosy aj po skončení súčasnej karantény. Každá kríza je príležitosť. Skúsme ju kreatívne využiť.

Teraz najčítanejšie

Rado Chalupka

Po dvanástich rokoch profesionálnej skúsenosti mimo Slovenska som sa cez program Teach for Slovakia rozhodol dva roky učiť na základnej škole, aby som vrátil všetko dobré, čo som od života dostal. Od septembra 2019 učím matematiku a informatiku na Luníku IX.