Denník N

Horoskop, alebo vlastný príbeh?

Aké si znamenie? Ježko. Také znamenie neexistuje! A ktoré existuje?

Pred niekoľkými rokmi sme spolu so spolužiakmi nakúpili časopisy a noviny a porovnali ich – horoskopy v nich sa líšili. Akoby od toho, čo si kúpite, záviselo aký budete mať deň. Niekto by povedal, že jeden horoskop bol pravdivý a druhý sa mýlil…

Podľa informácií ktoré mám, sú horoskopy v súčasnosti všeobecnejšie, takže sa ľahšie v nich nájdete. Niekto by povedal, že sú presnejšie…

Aj ja som si myslel, že ide o archaizmus – niečo prekonané, kým ma pred niekoľkými rokmi nezaskočila kolegyňa požiadavkou, aby som do kolektívu prijal človeka konkrétneho znamenia, pretože sa bude lepšie dopĺňať s ostatnými kolegami a ich znameniami. Vtedy som pochopil, že znameniami a horoskopmi niektorí ľudia stále žijú.

Rozhodne nejde o novú vec. Popravde už v starovekom Izraeli sa používali kamene Urím a tummím na veštenie, v Grécku ľudia navštevovali veštiareň v Delfách a v Ríme bolo niekoľko stupňov kňazov, pričom jeden z nich mal na starosti veštby. Ľudia zjavne už v minulosti nemali radi neistotu a hľadali odpoveď na otázku, čo sa stane a aj negatívna správa bola pre nich lepšia, než neistota…

Podľa toho čo je bežné a zaužívané, je zrejmé, že tu budeme pracovať so štyrmi oblasťami. Tou prvou je predpoveď pre konkrétneho človeka na základe dátumu. Tou druhou je predpoveď na konkrétne obdobie (horoskop) pre viacerých ľudí. Treťou je poverčivosť. Štvrtou veštba. Na tieto štyri potom nadväzuje piata a šiesta – čarovanie a liečenie.

Čo sa týka prvej oblasti – je zvláštne niečo povedať o človeku podľa dátumu. Tí čo sa narodili v ten deň pochádzajú z tak rôznych prostredí a podmienok. Ako často a veľmi sú odlišní dvaja súrodenci, hoci pochádzajú z rovnakého prostredia. Hovoriť preto o niekom na základe dátumu… stretol som sa s takouto charakteristikou aj na základe dňa narodenia, prípadne v čínskom priestore podľa roka – akoby jeden rok bola lepšia úroda, než v druhom…

Druhá oblasť je prvej dosť podobná. Akoby obdobie narodenia bolo dôležitejšie, než podmienky a prostredie. A čo v prípade niekoho, kto sa mal narodiť v júli, ale stihol to v apríli? Má si hľadať predpoveď podľa znamenia ktorým mal byť, alebo podľa narodenia a teda znamenia ktorým je?

Tretia oblasť. Snažíme sa mať svet pod kontrolou a spoznať znaky, vďaka ktorým by sme sa uchránili… napríklad povera spojená s piatkom 13 je spojená s niekoľkými udalosťami, ktoré sa stali v piatok 13. Čo na tom, že vzhľadom na počet udalostí a piatkov 13 za celé obdobie dejín, ide o zanedbateľné množstvo. Niekto si to všimol, začal o tom hovoriť a mnohí tým začali žiť. Majú pocit bezpečia, ak v piatok 13 nevyjdú z domu a ešte lepšie ak ho prespia, aby ani nebolo riziko nejakej hrozby… Akoby sme mali pocit bezpečia, ak neistotu do niečoho zabalíme a tvárime sa, že to je skutočná príčina a stačí sa jej vyhnúť…

Štvrtá oblasť. Na prvý pohľad je ťažké zistiť, či ide o niekoho, kto vie ako hovoriť a vystupovať, alebo naozaj je v spojení so „silou″, ktorá nás presahuje. Aj v tejto oblasti sa pohybujú ľudia, ktorí sa živia imitovaním a len vytváraním dojmu, že vedia čo robia. Ale aj keď sú „zasvätení“, ťažko hovoriť o výhre. Skoro nikto sa nezaoberá tím, s akou silou spolupracujú a aká bude cena. Svedectvá ľudí ktorí sa tým prestali živiť hovoria, že sa v ich živote stalo niečo zlé. Akoby takto zaplatili cenu za spoluprácu. Je preto naivné si myslieť, že aj ich zákazníci ostali pred touto silou uchránení… Vy im síce zaplatíte, ale to je odmena pre nich. Akú cenu si však vypýta tá „sila” za tým?

Piata a šiesta sú si veľmi blízke – schopnosť konať veci, ktoré sú mimo fyzikálny zákon a ktoré nie sú bežné. A schopnosť diagnostikovať, či uzdravovať. Aj tu je to o otázke – akou „silou“ a v mene akej „sily” títo ľudia konajú… Podobné ako pri veštbách, aj tu je to otázka ceny, ktorú zaplatia… Cena ktorú platíte za veštbu či liečenie je odmena tomu, kto je tým nástrojom. Ale otázkou je, aká je cena, ktorú zaplatíte tej sile, ktorá to umožnila.

V tejto téme sa nedá obísť kresťanstvo, dar proroctva, ale aj uzdravovania, či schopnosť konať veľké veci. Ale to vieme, v mene koho sa to deje. Okrem toho, tí ktorí sú nástrojom, sú pre nás čitateľní a túto službu robia bez platenia… Vnímajú to ako dar a poslanie od Boha…

Veštba, čarovanie a liečba, tu je teda dôležité v mene koho sa to deje. Skoro nikdy sa ľudia o to nezaujímajú, alebo to radšej nechcú vedieť…

Ostáva nám poverčivosť a horoskop. V obidvoch rezonuje túžba po istote, strach / obáva z neznámeho, ale aj očakávanie a nádej. Akoby predpoveď hoci negatívna bola prijateľnejšia, než neistota. Mnohí sa v horoskopoch vidia, ale to je projekcia – prispôsobenie toho čo sa stalo, tomu čo sa píše v horoskope, alebo horoskop ovplyvní našu náladu a tým aj náš pohľad na to, čo sa stane, alebo stalo…

Skutočnosť je taká, že o niektorých veciach tušíme a niektoré nás prekvapia. Oporu môžeme nájsť v sebe, už sme zvládli všeličo. Ak sme veriaci, tak aj v Bohu. Život nie je nalinajkovaný, preto nevieme, čo sa stane. Nakoľko to bolo dobré či zlé, dokážeme často doceniť až časom. A v rozhodnutiach sme slobodní. Preto horoskop nefunguje a nemôže fungovať…

Čo sa týka osobných profilov. Odpoveď na otázku kto sme, nesieme v sebe. Sú to naše dary a talenty, dobré a zlé stránky, náš príbeh a poslanie ktoré máme. Usmerniť nás v tom môžu aj ľudia, ktorí nás poznajú… Ale nie horoskop, ktorý si prečíta ďalších tisíc ľudí… Stratili by sme na hodnote, ak by náš príbeh splýval s príbehom ďalších…

.

Horoskop je úzko spojený s pohybom planét a so zverokruhom. Naozaj si myslíte, že pohyb planét ovplyvňuje náš život? Alebo to aké sme znamenie, určuje kto sme a s kým nám bude dobre? Prevezmite zodpovednosť za svoj život a aktívne ho utvárajte. To je ten najlepší spôsob ako prežiť deň a život a to bez ohľadu na to, čo sa kde píše a aký je deň… Či chceme, alebo nie. Nie vždy sa všetko podarí. Isté tajomno sa ako niť bude tiahnuť našim životom, odpoveďou naň však nie je ešte viac tajomstva, ale aktívne utváranie života – teda vnášať rád do sveta a pretvárať chaos v poriadok.

Tomáš Hupka

 Zdroj fotografie:

www. davidgerken.net

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Pred dvoma rokmi sme spolu s manželkou absolvovali kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. Pracovné podmienky mi neumožňujú rozbehnúť takýto kurz, preto by som rád o vzťahoch aspoň písal. Zároveň by som rád nadviazal na obdobie, kedy som o vzťahoch písal blogy na stránke .týždňa... Tom