Denník N

Počítame možné dopady na náš zdravotný systém. Chceme, aby sme boli pripravení.

Teší nás, že záujem verejnosti o našu prácu pretrváva a snažíme sa odpovedať každému, i keď to nie je v rámci možností vždy úplne možné. Príjemne nás prekvapila aj čítanosť nášho posledného blogu. Vidíme, že takáto forma komunikácie je tá správna cesta. V sérii blogov, ktoré budeme pravidelne vydávať, sa preto budeme snažiť reagovať na najčastejšie otázky, pripomienky alebo bežné komentáre k našej práci. Ak sa chcete o nás dozvedieť viac, navštívte náš web www.izp.sk.

Nedávno sme publikovali blog, v ktorom sme reagovali na niektoré výhrady k nášmu modelu a vysvetľovali jednotlivé postupy a rozhodnutia pri výpočtoch. Týmto spôsobom sa budeme snažiť komunikovať všetky zmeny v modeloch. Ešte predtým by sme však radi vysvetlili kto vlastne sme, čo je naša práca, aká je jej úloha a ako ju treba chápať.

Kto sú vlastne tí z Inštitútu zdravotnej politiky? Čím sú užitoční?

V komentároch boli rôzne dohady o tom kto sme, čo sme. Okrem iného si nás veľa ľudí zamieňalo s mimovládnymi organizáciami či think-tankami. Nie sme mimovládna organizácia, sme analytický útvar ministerstva zdravotníctva, a teda štátni úradníci, byrokrati. Našou úlohou je pomocou dát a analýz pracovať na zlepšení slovenského zdravotníctva. Momentálne je našou prioritou pomôcť slovenskému zdravotnému systému nachystať sa a čo najlepšie zvládnuť pandémiu Covid-19.  V polovici marca vedec Róbert Mistrík kritizoval štát práve za absenciu analytických podkladov na riešenie krízy, a tak sme sa s ním obratom spojili a začali sme na predikcii spoločne pracovať. Okrem Róberta Mistríka na nej spolupracujeme s mnohými ďalšími odborníkmi a inštitúciami, napríklad Slovenskou Akadémiou Vied a Univerzitou Komenského (mená všetkých expertov si môžete pozrieť na tejto stránke).

Čo je vlastne ten Váš model?

Pracujeme so základným epidemiologickým SIR modelom (SIR – Suspected (náchylný), Infected (infikovaný), Recovered (vyliečený/imúnny), ktorý je obohatený o migráciu obyvateľov a možné šírenie medzi obcami. V ďalšej verzii modelu tiež zapracujeme kategóriu Exposed, teda tých, ktorí boli vírusu vystavení, ale sú stále v inkubačnej dobe. Zohľadňujeme tiež zvýšené riziko šírenia na základe socio-ekonomických charakteristík skupín ľudí na úroveň obce, ako aj vekovú štruktúru obce a skutočnú migráciu na základe dát od mobilných operátorov.

K čomu pomáha?

Náš model slúži na to, aby sme dokázali pripraviť kapacity nášho zdravotného systému a pozrieť sa na rôzne scenáre vývoja pandémie. Pri infekcii veľkej časti populácie by vysoké množstvo pacientov vyžadujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť mohlo preťažiť náš systém. Na zamedzenie obrovského tlaku na zdravotníkov v prvej línii (lebo to sú tí praví hrdinovia) a zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pacientom sa totižto musíme dôkladne pripraviť. Preťaženie zdravotného systému môže mať tragické následky. Žiaľ, aj také, že v nedôstojných podmienkach zomrú ľudia, ktorých by sme vedeli inak zachrániť. Preto potrebujeme poznať potenciálnu veľkosť problému.

Zároveň vieme modelovať aj určité scenáre ako sa bude vývoj nákazy šíriť, ak uvoľníme alebo sprísnime niektoré opatrenia. V tretej verzii modelu už vieme porovnávať aj dopady jednotlivých opatrení (napríklad karanténa pre seniorov alebo otvorenie škôl), a teda model poskytuje podklady o možných dopadoch opatrení pre potreby krízového štábu. Aj vďaka už prijatým opatreniam naše nemocnice nečelia problémom, ako napríklad v Taliansku a Španielsku, a čím viac vieme o ich účinnosti, tým lepšie rozhodnutia dokáže štát urobiť.

V žiadnom prípade model nemá byť presným a garantovaným odhadom počtu infikovaných. Nejde o bingo, kde sa hádame, kto lepšie trafil čísla. Ide o namodelovanie scenárov, ktoré jednak slúžia ako ´stres test´ na zvládnutie tých najhorších scenárov a zároveň ako základ pre analytické podklady na to, ktoré opatrenia majú reálny zmysel. Presnú metodiku toho, čo všetko pokrýva náš model popisujeme v tomto blogu a nájdete ho na tomto webe.

A ako veľmi je to presné?

Snažíme sa, aby bol náš model čo najpresnejší. Naše postupy konzultujeme s poprednými slovenskými odborníkmi a zároveň vychádzame z poznatkov zo zahraničia. Vypočítať presné číslo však nezávisí len od nás a našich schopností, ale aj od premenných, ktoré ešte nikto nepozná, a dostupnosti dát. Náš model však pravidelne aktualizujeme podľa najnovších zistení. Zároveň poskytujeme vždy čo najviac konzervatívne odhady – v prípade smrtiacej pandémie radšej preceníme riziká ako by sme ich mali podceniť.

A veď tam nezohľadňujete veľa vecí!

V modeli vieme modelovať viac faktorov, ale to, že bude model komplexnejší, ešte neznamená, že bude presnejší. Robíme len tie kroky, ktoré urobiť vieme v rámci limitácií modelu alebo dát, a ktorým plne rozumieme. Totižto, zapracovať ďalší faktor môže model aj skresliť – a tým sa potom zníži aj výpovedná hodnota modelu. O tom, čo a ako sme do modelu (ne)zapracovali píšeme aj tu.

A čo naša ekonomika?

Rozumieme, že opatrenia majú negatívne ekonomické dopady. Naším prvoradým záujmom však bola a je záchrana životov a odvrátenie zbytočných úmrtí, a to bolo tak aj v čase, keď sme o tomto ochorení vedeli len minimum. V najbližšom modeli prídeme s upravenými parametrami a veríme, že poskytne opäť lepší obraz o šírení ochorenia Covid-19, prípadne poslúži aj ako jeden zo zdrojov informácií pre politické vedenie našej republiky v oblastiach ekonomiky a bezpečnostnej politiky. Rovnako budeme s kolegami z ministerstva financií pracovať aj na analýzach ekonomických dopadov.

Prosím, zostaňme disciplinovaní.

Zatiaľ zvládame priebeh pandémie dobre aj vďaka tomu, že zostávame disciplinovaní. Vieme, že to nie je jednoduché, no naďalej, prosím, obmedzte nevyhnutné cestovania a dodržujte všetky preventívne opatrenia. Rozumieme, že pre mnohých z vás sú viaceré opatrenia silným zásahom do vašich životov, no čím disciplinovanejší budeme, tým skôr sa vieme vrátiť k bežnému fungovaniu našich životov, alebo aspoň poľaviť v niektorých reštrikciách. A hlavne, vydržme. Nezostáva nám nič iné, než sa povzniesť a skúsiť sa mať dobre.

Teraz najčítanejšie