Denník N

Ako exitovať zo súčasného lockdownu

(Aktualizácia zo dňa 11. apríla 2020, publikovaná v .týždeň)

The New York Times minulú sobotu zverejnil článok, ktorý môže poskytnúť návod na udržateľný exit zo súčasného lockdownu aj na Slovensku. Spočíva v masívnom serologickom testovaní populácie v talianskom regióne Benátsko (cca 5 miliónov obyvateľov) na prítomnosť protilátok IgM/IgG v krvi, a následnom návrate do práce (aj k voľnému pohybu) ľudí, ktorí obdržia tzv. licenciu (imunitný pas), na základe pozitívneho výsledku testov potvrdzujúcich prekonanie Covid-19. Testovanie začína budúci týždeň zberom prvých 100 tisíc krvných vzoriek od zdravotnického personálu a regionálnych verejných zamestnancov.

Takéto testovanie, na rozdiel od v súčasnosti používaného molekulárneho RT-PCR (ktoré povrdzuje iba aktívne prípady) dokáže podstatne rýchlejšie (a lacnejšie) odhaliť skutočný rozsah epidémie v populácii.

Štúdia vedcov Oxfordskej univerzity publikovaná 24. marca, tvrdí, že k 6. marcu mohlo byť v Taliansku infikovaných až 60-80 percent populácie (v Británii k 19. marcu 36-68 percent). Z toho by teda vyplývalo, že len jeden obyvateľ z tisíc s ochorením Covid-19 by musel byť hospitalizovaný, a že drvivá väčšina infikovaných prekonala Covid-19 bez príznakov, alebo iba s miernymi príznakmi. Zvlášť asymptomatickí pacienti prispeli, podľa mnohých názorov, k prudkému globálnemu rozšíreniu nákazy. Ak by aj boli v súčasnosti títo ľudia geneticky testovaní, používané PCR testy by ich prekonanie choroby nedokázali odhaliť. Záver (aj názov) štúdie volá po urgentnom plošnom serologickom testovaní, s cieľom získať real-time data a teda prehľad o skutočnom rozsahu zasiahnutia populácie (samozrejme s následným dopadom na rozsah a trvanie social distancing opatrení).

Je preto logické, že úsilie štátov ako Taliansko, USA, či UK sa orientuje práve smerom k celoplošnému serologickému testovaniu. UK si koncom marca objednalo u spoločnosti Mologic Ltd. dodávku 3.5 milióna tzv. rapid testov (s predpokladanou predajnou cenou 1 USD/kus). V Spojených štátoch Food and Drug Administration (FDA) v rámci autorizácie pre núdzové použitie (EUA) dovolilo 1. apríla spoločnosti Celex Inc. distribuovať klinickým laboratóriam ich serologický test ( qSARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test). Česká republika používa serologické testy čínskej spoločnosti Innovita (SARS-COV-2 Ab Rapid Test), schválené čínskym regulátorom v núdzovom režime 22. februára 2020.

Predpokladám, že práve milión týchto rýchlotestov bolo dovezených na Slovensko, no na rozdiel od Českej republiky, sa mi nepodarilo zistiť, kedy sa začnú u nás laboratórne využívať. Pán Prymula, námestník ministra zdravotníctva Českej republiky, už 23. marca vysvetlil ako a za akých podmienok sa v ČR používajú, a hlavne závislosť ich chybovosti od metodiky použitia.

Keďže prvé vakcíny, určené výhradne len pre zdravotnícky personál, by sa mohli v rámci núdzového použitia objaviť najskôr na jeseň 2020 (mRNA-1273 spoločnosti Moderna), otázka možného vytvorenia stádovej imunity, presadzovaná v UK v počiatkoch rozšírenia epidémie, ak by bola potvrdená celoplošným serologickým testovaním, by mala zásadný dopad na formu exitu zo súčasného lockdownu, a hlavne následné možné ďalšie „uzamykanie“ – tzv. intermittent lockdown, v prípade následných vĺn pandémie. Štúdia Harvardu publikovaná minulý mesiac tvrdí, že bez existencie iných intervencií (účinné lieky, vakcína,…), kontrola epidémie na území Spojených štátov bude možná len s pomocou opakovaného vypínania/zapínania opatrení udržiavania fyzického odstupu medzi obyvateľstvom, a to až do roku 2022 (podľa štúdie, letné mesiace iba spomalia postup epidémie, a jeseň prinesie jej ďalšiu akceleráciu).

Taktiež, certifikát imunity, získaný pozitívnym serologickým testovaním na Covid-19 protilátky (protilátky na SARS pretrvávali podľa publikovaných štúdií u pacientov v priemere 3-4 roky, u niektorých až do súčasnosti, t.j. 17 rokov) by mohol, v prípade preukázanej kladnej korelácie výšky protilátok a imunity, znamenať pre zamestnávateľov/zamestnancov istotu, že ich prevádzky/ zamestnanie nebudú/-e, v prípade ďalšej vlny pandémie, výrazným spôsobom ovplyvnené.

Samozrejme, v prípade celospoločenskej dohody a akceptácie sprievodných rizík, je možné postupovať pri exite na Slovensku aj spôsobom, ktorý navrhuje štúdia University of Warwick, pre britskú vládu, publikovaná pred niekoľkými dňami. Profesor Oswald v nej navrhuje začať s postupným „uvoľňovaním do obehu“ populačnej vzorky 20-30 ročných (nebývajúcich s rodičmi) na základe odhadnutého „Infection Fatality Ratio“ 0.03 percenta v prípade Británie (podľa štúdie Imperial College publikovanej 16. marca, ktorá spôsobila u-turn v politike Britskej vlády).

Teraz najčítanejšie

Vladimír Rigász

Absolvent ekonómie na the George Washington University, bývalý zástupca Slovenskej republiky v Medzinárodnom menovom fonde a Svetovej banke.