Denník N

Krízový štáb by sa mal zamerať aj na potravinovú istotu Slovenska. Pokiaľ nie je neskoro…

Situácia v Európe sa kto vie ako neukľudnuje. Preto by stálo za úvahu ak by sa krízový štáb zaoberal aj možnosťou, že sa to ešte zhorší a jednotlivé krajiny uzavrú komplet hranice a vývoz tovarov. To by malo neskutočný dopad na našu potravinovú sebestačnosť, nakoľko denne k nám prichádza 700 ks kamiónov potravín.

Stálo by na zváženie primäť teraz opatrenia, že kto má v nájme pôdu od slovenského štátu -SPF tak, aby navýšil sadbu v určitom percente cca 15 % komodít, ktoré sa dovážajú najviac na Slovensko. Resp. komodity, ktoré sú asi najviac potrebné ku konzumácii zemiaky, fazuľa, mrkva, kapusta..

Aby títo roľníci nemali obavu o to, čo s touto úrodou ak ju povinne dopestujú, štát by zriadil odberné štátom vlastnené výkupne, ktoré im budú garantovať odber. Vyhlásiť výzvu pre farmárov, ktorí by sa do toho dobrovoľne zapojili, a taktiež by prispeli ku garancii potravinovej istoty. V prípade, že sa nič závažné neudeje, tak z tejto štátnej výkupne budú mať povinnosť odoberať štátom zriadené zariadenia, ktoré majú vývarovne pre štátnych zamestnancov.

Tak pozdvihneme domácu produkciu. Zabezpečíme si potravinovú istotu a občanom dodané slovenské produkty pod dohľadom štátu. Je potrebne rýchlo reagovať, nakoľko už sa pracuje na poliach, no ešte sa to dá. Zrušiť nezmyselnú výzvu na PPA na opravy chodníkov a podobné, ktoré nesúvisia s problematikou agro, ale vyhlásiť výzvu na zapojenie sa do programu „Potravinová istota“, a ponúknuť roľníkom peniaze na sadbu nedostatkových, dovážaných komodít. No to musí prebehnúť bez zbytočnej byrokracie a byť rýchle a účelové. Dá sa to, len dať do toho zdravý rozum,efektivitu a pružnosť. Premýšľajme skôr, ako bude neskoro.

Tento rok bude suchý, už teraz je to vidieť, úrody budú slabé všade v krajinách ako je Taliansko, Španielsko, Anglicko… už teraz hlásia, že nemá kto zbierať úrodu takže aj to čo sa dopestuje tam, tak nemá to tam kto pozbierať. V Poľsku začali so sčítaním ha, kto čo má nasadene, chcú mať prehľad a keď spravia STOP len oni tak máme hneď problém. Ďakujem za 37% potravinovú sebestačnosť, ktorú nám tu nechali.
V hypermarketoch sa doteraz potraviny vyhadzovali, mám pocit, že tento rok nebude čo. Takéto plytvanie sa čoskoro skončí! Sucho, koronavirus a ďalšie faktory nás primäjú, či už chceme alebo nie, k rýchlom krokom v rezorte Agro.
Preto buďme zodpovedne uvážliví a nečakajme. Reagujme kým je čas. Projekt ,,Potravinová istota “ nepočká.

Teraz najčítanejšie