Denník N

pozemkové úpravy: rómske osady

Keď sa do zákona o pozemkových úpravách dostal paragraf, na základe ktorého sa mohol začať riešiť problém majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v rómskych osadách, vyzeralo to tak, že najneskôr zajtra začneme robiť jednoduché pozemkové úpravy na vysporiadanie týchto pozemkov.

Teraz zverejnil svoj príspevok o rómskych osadách: Neobetujme Rómov koronavírusu, spomenul som, že kedysi pán Ravasz hovoril o probléme a riešenie vyzeralo jednoducho: „Riešenie vidím rámcovo v troch polohách: Jednak do osád pošleme geodetov, aby presne vymerali, čo treba, keďže pozemkové knihy často skresľujú údaje. Nasledovať budú právnici, ktorí všetkým dotknutým jasne vysvetlia možnosti. A napokon mediáciou vytvoríme komunikačné kanály medzi vlastníkmi pozemkov a ľuďmi z osád“. V tom čase sa hovorilo, že na riešenie týchto problémov je vyčlenených 400 miliónov. Myslím, že sa niekde stratili cestou, lebo do osád nás nikto neposlal. Vzhľadom na počet osád je veľmi nepravdepodobné, že by ich neriešil aspoň jeden projektant pozemkových úprav. Vzhľadom na dobu, ktorú sa pozemkové úpravy vykonávajú, určite by teraz nejaké prebiehali. Niektoré naozaj prebehli, ale riešili sa v rámci komplexných pozemkových úprav, ktoré ešte dobiehali. Ak sa pýtate, ako to dopadlo, tak nijako. Aj vďaka snahe pána vládneho splnomocnenca. A vlastne to má rovnaký rukopis ako pozemkové úpravy v podaní predchádzajúcej vlády.

Trocha to zjednoduším, ale keď koncom 60-tych rokov prebiehali takmer po celom svete študentské nepokoje, vlády ich vyriešili relatívne jednoducho: vybudovaním kvalitnej infraštruktúry internátov a športovísk. Ak to beriete ako analógiu k rómskym osadám, tak presne na to myslím: rómske osady potrebujú investície do infraštruktúry – a tá nejde bez toho, aby sme nevysporiadali vlastníctvo. Myslím, že na druhej strane máme veľa pozitívnych prípadov, kedy sa ukazuje, že v prípade vysporiadaných pozemkov a stavieb sa zlepšujú sa šance na lepší život.

Samozrejme, v podobnej situácii ako rómske osady sú aj niektoré mestské časti, časti obcí, bytovky alebo domy, ktoré sú postavené na nevysporiadaných pozemkoch – nie svojou vinou. Aj tie by si zaslúžili podobné možnosti vysporiadania pozemkov.

Viac:
Ľudí trápia cudzie pozemky pod bytmi
Sídla marginalizovaných skupín obyvateľstva si vysporiadajte sami
Ravasz: Rómom nepomôžu projekty na papieri, ale dobré zákony
Rómsky vládny splnomocnenec predložil vláde správu o činnosti úradu v roku 2017

Teraz najčítanejšie