Denník N

Ako z toho? Samosprávy čelia najväčšej ekonomickej výzve od zavedenia fiškálnej decentralizácie

Samosprávne kraje sa bez intervencie štátu nezaobídu. Pre mestá a obce to bude naozaj skúška schopností ako správne namiešať kokteil výdavkových škrtov s daňovými úľavami v kombinácii s uvoľňovaním rezervného fondu na sanovanie výpadkov z podielových daní.

Samosprávne kraje čaká prepad príjmov na úrovni 228 miliónov eur.  Mestá a obce prídu o takmer 595 miliónov.  Aspoň taký je kvalifikovaný odhad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pri najrizikovejšom scenári vývoja príjmu z podielových daní. Pre kraje je daň z príjmu fyzických osôb jediným daňovým príjmom. Daň z motorových vozidiel im zobrala vláda v roku 2014. Dnes prináša štátu sumu okolo 170 miliónov eur ročne.  Samosprávy prvého stupňa by na tom mali byť teoreticky o niečo lepšie ako župy. Ich príjmy sú viac diverzifikované a tvorené aj miestnymi daňami. Na jednej strane majú tento vlastný daňový nástroj, no na druhej strane budú čeliť tlaku občanov a podnikateľov použiť ho čo najneskôr. Budú tlačiť na veľkorysý splátkový kalendár. Zároveň existuje možnosť, že sa tu objaví časť spoločnosti, ktorá nebude schopná tieto dane platiť vôbec.

Ich celkový obnos pre mestá a obce by mal byť podľa RPRZ tento rok 671 miliónov eur.

Ako z toho von?  Odpoveď nie je jednoduchá a dnes ju nepozná azda nikto. Prvé opatrenia sú jednoduché a jasné. Tak, ako podnikateľské subjekty pristúpili k okresaniu niektorých výdavkov, bude k tomu musieť pristúpiť aj samospráva.  V prípade, že nebude chcieť prepúšťať úradníkov, nemali by sa báť otvoriť aj otázku (dočasného) znižovania ich platov.  Veľkou pomocou pre kraje a obce je expresne schválený zákon, ktorý im umožní využiť rezervný fond a kapitálové príjmy na bežné výdavky (chod) mesta. Bude to veľká pomoc obciam. Najmä tým, ktoré rozvážne hospodária a každý rok si dokázali odložiť peniaze aj na neočakávané udalosti kapitálového charakteru. Zákon umožňuje použiť aj príjmy z predaja majetku na prevádzkové náklady.  Avšak chuť predávať majetok v čase prepadu cien nehnuteľností nebude príliš veľká. Tieto výnimky budú platiť do 31.12. 2021.

 

Ak má samospráva rozpočet dlhodobo postavený na reálnych číslach, má peniaze v rezervnom fonde a rozumne oseká fakultatívne a mandatórne výdavky môže tento rok prežiť. Mnohé sa však tvária a správajú, akoby sa nič nedialo a dramatické výpadky sa ich nebudú týkať. Nerobia žiadne úsporné opatrenia, práve naopak.  Precitnutie v týchto obciach bude o to bolestivejšie.

Už  som už spomenul, že  miestna samospráva sa bude musieť vysporiadať s problémom, ako naložiť s miestnymi  daňami. Ak chce nejakým spôsobom ekonomicky pomôcť pandémiou zasiahnutým občanom a podnikateľom je to v podstate jediný inštrument. Znižovanie dane z nehnuteľností a komunálny odpad, nie je však zo zákona počas kalendárneho roka možné. Do úvahy prichádza  odklad vydania výmeru, ale najmä jeho splatnosti.  Len na okraj podotknem, že sadzby daní sa na tento rok dramaticky zvyšovali.

Samosprávne kraje sa bez intervencie štátu nezaobídu. Výpadok z podielových daní je značný, aby ho dokázali kompenzovať iba znižovaním výdavkoch. Navyše rezervný fond im skôr slúži ako zásobáreň peňazí na koofinancovanie eurofondových projektoch, ktoré sa nepodarilo realizovať v predchádzajúcom kalendárnom roku. Pre mestá a obce to bude naozaj skúška schopností ako správne namiešať kokteil  výdavkových škrtov s daňovými úľavami v kombinácii s uvoľňovaním rezervného fondu na sanovanie výpadkov z podielových daní.

Aj tu však platí, že nie každý dokáže takýto kokteil namixovať, a nie každému bude aj chutiť…

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Predseda správnej rady Inštitút Slovensko 21. Primátor mesta Trenčianske Teplice v rokoch 2006 - 2018 a predseda správnej rady OOCR Trenčianske Teplice. V rokoch 2003-2006 poradca a riaditeľ kancelárie Ministra obrany SR. Poslanec TSK od roku 2013.