Denník N

Bol Slovenský štát skutočne našim prvým samostatným štátnym útvarom na území SR?

Bol Slovenský štát skutočne prvý, alebo tu bolo ešte niečo pred ním?Bol Slovenský štát skutočne našim prvým samostatným štátnym útvarom v moderných dejinách?

 

V učebniciach histórie, novinách, televízii atď. sa dozviete, že fašistický Slovenský štát bol náš prvý samostatný štátny útvar v moderných dejinách na našom území, no je tomu skutočne tak?

Ako všetci dobre vieme, Slovenský štát, pod vedením mons. Jozefa Tisa, vznikol 14.marca roku 1939 a ľudia ktorí na toto obdobie spomínajú v dobrom a dodnes sú našou „prvou republikou“ fascinovaní, robia v tento dátum pochody a oslavujú to. Ako istotne všetci veľmi dobre vieme, Slovenský štát vznikol, ako bábkový štát nacistického Nemecka a pri Viedenskej arbitráži stratil časť svojho územia v prospech Hortyho Maďarska.

Poďme sa však presunúť o pár rokov späť, konkrétne do leta, roku 1919, konkrétne do 16.júna. V tento dátum bola na území, ktoré zahŕňala Nové Zámky, Zvolen, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Košice a Prešov, vyhlásená Slovenská Republika RAD (ďalej už len SR RAD). SR RAD bol bábkovým štátom Maďarskej Republiky RAD, ktorá mala smelé plány na obnovu veľkého Uhorska. Po vojenskej intervencii Maďarskej Republiky RAD na územie Slovenska, dokázala maďarská červená armáda obsadiť časť južného a východného Slovenska. Celkovo maďarská červená armáda dokázala obsadiť až 2/3 územia Slovenska, a tak 16.júna 1919 bola v Prešove vyhlásená Slovenská Republika RAD. SR RAD nebola nič iné, než diktatúra proletariátu, a k prekvapeniu všetkých, sa do jej čela postavil český revolucionár Antonín Janoušek, ktorý aj vyhlásil odtrhnutie Slovenská od Českých zemí, paradoxne toto vyhlásenie prebehlo v češtine. Boli vyhlásené aj dva ústredné orgány SR RAD, a to konkrétne Revolučný výkonný výbor a Revolučná vládna rada.

Nová vláda sa ihneď pustila do práce a začala zavádzať znárodňovanie tovární nad 20 zamestnancov, všetkých veľkostatkov a peňažných ústavov. Vláda SR RAD, taktiež pozastavila činnosť normálnych súdov a nahradila ich revolučnými tribunálmi, nová vláda taktiež zoštátnila školy a chcela vytvoriť Slovenskú červenú armádu a Červenú stráž, čo mal byť ekvivalent bezpečnostných zborov. Jediným cieľom a dôvodom existencie SR RAD bolo spojenie sa s Maďarskou Republikou RAD a vytvorenie veľkého komunistického Uhorska.

Zánik SR RAD bol zviazaný s postupom československých vojsk pri oslobodzovaní územia Slovenska od maďarskej armády. Časť predstaviteľov SR RAD ušla 1.júla do maďarského Miškolcu, skade ešte riadili zbytky SR RAD. Československá armáda definitívne zlikvidovala posledné zbytky SR RAD 7.júla 1919.

Takže v konečnom dôsledku, náš prvý samostatný štátny útvar tiež nebola trefa do čierneho, ale našťastie tento pokus netrval ani celý mesiac.

Teraz najčítanejšie

Patrik Budai

Som 21 ročný študent politológie na Filozofickej Fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.