Denník N

Preboha, toto nie – vláda chce zrušiť praktické sestry.

Pred dvomi rokmi v snahe zvýšiť počty ošetrovateľského personálu bol na SZŠ zavedený nový študijný odbor – Praktická sestra. Záujem o štúdium sa automaticky zvýšil o 20%. Dnes to chce vláda zrušiť.

Slovensko je veľmi malá krajina s veľmi krátkou demokratickou tradíciou. Na zásadné rozhodnutia v niektorých oblastiach stačí názor pár ľudí, ktorí sú momentálne blízko k moci. Tieto rozhodnutia môžu byť šťastné, alebo aj katastrofálne, s veľmi zlými následkami. Žiaľ pri oboch chýba jedno – systémovosť. A tak sa môže stať, že vláda, ktorej veľmi nefandíte prijme prekvapivo pozitívne, aj keď možno nie celkom populárne riešenie a tá nová, v ktorej favoritov máte, toto opatrenie zruší, aby bola populárna. Ako inak si vysvetliť, že do programového vyhlásenia Matovičovej vlády v časti venovanej zdravotníctvu sa dostal návrh na zrušenie názvu povolania Praktická sestra. Sestry boli absolventkami zdravotníckych škôl od ich vzniku pred 70-timi rokmi až do nového milénia. Posledné zmaturovali v roku 2004. Mali veľmi dobré meno nielen u nás, ale aj v zahraničí. Pri vstupe do EÚ si SR neobhájila formu vzdelávania sestier a zaviedla vzdelávanie vysokoškolské a na SZŠ bol zavedený ako náhrada za všeobecnú sestru odbor Zdravotnícky asistent s umelo zníženými kompetenciami (aby ich nemali rovnaké ako vysokoškoláčky). Nový názov povolania nebol nikdy odbornou, ani laickou verejnosťou prijatý, viedol k zníženiu záujmu o štúdium na SZŠ a výraznému poklesu počtu absolventov. Atraktivite tohto povolania tiež neprispeli nízke kompetencie a tým slabé uplatnenie v praxi. Nedostatok ošetrovateľského personálu nedokázali kompenzovať ani vysoké školy, ktoré sú plne závislé od absolventov SZŠ (absolventi gymnázií a iných stredných škôl majú malý záujem o tento typ štúdia a ak sa aj prihlásia, málokedy štúdium dokončia). Asociácia zdravotníckych škôl dlhodobo žiadala zmenu vo vzdelávaní  a navýšenie kompetencií ich absolventov, ktorí v praxi nemohli robiť to, čo sa v škole naučili. Tvrdo sa voči tomu (zvýšeniu kompetencií), napriek nedostatku personálu vymedzovala komora sestier, ktorá to vnímala a vníma ako ohrozenie postavenia sestry. Ministerstvo zdravotníctva, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti i odborový zväz úpravy podporili a kompetencie asistentov boli postupne navýšené (2008,2017), temer na úroveň spred roku 2000. Podobne tento proces zrealizovali aj na západnom brehu Moravy.  Zmenu názvu povolania Zdravotnícky asistent na Praktickú sestru predstavil po vzore z Českej republiky výbor NRSR pre zdravotníctvo 15. mája 2018, 16. mája ju potvrdil parlament (v SNS móde) a následne podpísal prezident A. Kiska. V lete 2018 bol prijatý štátny vzdelávací program pre nový študijný odbor. Hlavným cieľom zmeny bolo reagovať na nedostatok ošetrovateľského personálu, na zvýšené kompetencie tejto kategórie zdravotníckych pracovníkov a zvýšiť popularitu štúdia na zdravotníckych školách. Podarilo sa! V nasledujúcom školskom roku bolo do SZŠ prijatých o 20% viac budúcich praktických sestier ako rok pred tým budúcich zdravotníckych asistentov bez akejkoľvek reklamy zo strany štátu. Zmena to nebola úplne jednoduchá – muselo byť zmenených množstvo ďalších legislatívnych noriem a pedagogických dokumentov. Prepracované museli byť školské vzdelávacie programy, ale školy to urobili rady, veď konečne po dlhých rokoch nastala pozitívna zmena sľubujúca efektívne využitie ich potenciálu.

A teraz toto. Takýto krok v situácii, v akej Slovensko ešte nikdy nebolo – kedy si všetci uvedomujú ako nám zdravotníci chýbajú. Vlastne nie všetci. Tvorcovia programového vyhlásenia vlády asi nie.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sekula

Absolvent SZŠ Lučenec - odbor zdravotná sestra- 1982, Absolvent FiFUK - Pedagogika - Starostlivosť o chorých - 1989. od r. 1989 učiteľ odborných predmetov na SZŠ Lc, od marca 2003 riaditeľ SZŠ Lc, od apríla 2010 Prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR