Denník N

Učebnica dejepisu, rok 2863:

… zásadný obrat v spoločensko-ekonomickom vývoji ľudstva nastáva začiatkom 21. storočia. Svetom sa vtedy šírila pandémia chrípky, ktorá sa zásadným spôsobom poškodila svetové hospodárstvo. Predstavitelia jednotlivých štátov hromadne prijímali neadekvátne preventívne opatrenia, ktoré fakticky „udusili“ svetovú ekonomiku. Samotná nákaza mala za následok niekoľko tisícok mŕtvych, avšak sekundárne dôsledky boli devastačné.

Dnes je všeobecne známy fakt, že k šíreniu „informačnej pandémie“ zásadným spôsobom napomohli vtedy hojne rozšírené tzv. sociálne média (viď. Kríž J.,: Sociálne siete a globálny neurosystém, SPN, 2189, str. 253).

Týmto obdobím datujeme ukončenie krátkeho obdobia tzv. liberálnych demokracií, ktoré v tej dobe zažívali svoj rozkvet najmä v západnej Európe a Severnej Amerike (pozri kapitolu Spoločenské zriadenia a systémy, str. 87).[1]

Recesia mala za následok najväčšie množstvo obetí v histórií ľudstva a krátky návrat k prvotno-pospoľnej spoločnosti. Dôsledkom toho označujeme 22. a 23. storočie ako „doba uholná“ (niektorí historici používajú výraz „doba fosílna“, viď. Eisenreich V.: Spoločenský zlom, alebo ako ďalej, Ikar, r. 2265).

Toto obdobie tzv. „postfaktickej mediokracie“ vyvrcholilo v 24. storočí do dvoch globálnych konfliktov. Prvým je „informačná vojna“ 2328-2336 (niektorí historici ju nazývajú 3. svetová vojna) a druhým tzv. „barbarská vojna“ 2388-2396 (alebo tiež 4. svetová).

Ľudstvo sa začalo konsolidovať až začiatkom 25. stor., kedy sa objavujú prvé zmienky o projekte Prometheus. Išlo o plán postupného opúšťania našej pôvodnej planéty, ktorá bola ťažko obývateľná už od 23. storočia v dôsledku devastácie prírodných zdrojov v pochrípkových „uhoľných“ storočiach. Avšak trvalo ďalších dvesto rokov, kým sa plán začal realizovať…

_____________________________________

[1] Ľudstvo vtedy zisťuje, že priama voľba vládcu ho stavia od začiatku do konfliktu záujmov. Volení predstavitelia sa rozhodovali najmä na základe iracionálnej a ľahko manipulovateľnej verejnej mienky a snažili sa vychádzať v ústrety verejnému vkusu. To malo za následok faktické paralyzovanie systému. (pozri Mikus T.: Proč nám vládli idioti?, Epocha Praha, 2097)

 

Teraz najčítanejšie