Denník N

Slovensko má dnes najmenej mŕtvych na milión obyvateľov v Európe

Stojí za povšimnutie…

Dnes, pred malým okamihom, som si všimol v súvislosti s aktuálnym koronavírusom zaujímavú vec. Tá však naozaj nemusí trvať dlho – zároveň sa však modlím, aby, prirodzene, trvala čo najdlhšie.

Sledujúc aktuálne štatistiky na (v aktuálnych časoch) zrejme najpoctivejšom zdroji mapujúcom presné dáta o aktuálnej situácii som postrehol, že Slovensko má dnes najmenej mŕtvych na milión obyvateľov v Európe. Faerské ostrovy, Gibraltár a Vatikán rátať nebudem, našťastie tam totiž nezomrel zatiaľ nik a celkových prípadov je tam, opäť našťastie, len niekoľko desiatok (v prípade Vatikánu oficiálne ešte menej).

Zoradený graf, v ktorom treba pozrieť tretí stĺpček sprava, vyzerá nasledovne…

Na tomto mieste nechcem byť pesimista a dopodrobna rozoberať či spochybňovať metodológiu evidencie jednotlivých krajín (hoci bolo by čo napísať aj ku tejto téme) – len som sa chcel pozastaviť nad tým, čo v danom čase a mieste ukazuje aktuálne najsledovanejšia internetová stránka tejto planéty.

Opačné poradie, odhliadnuc od miništátov ako San Marino a Andorra, začína Belgicko, kde je situácia aj naďalej veľmi kritická. Teda, nie že inde by mali krajiny dôvod na úsmev, či nebodaj radosť.

Ani zďaleka to nekončí, ani zďaleka sme nič nevyhrali, ani zďaleka sa nevraciame späť k životu tak ako sme ho poznali predtým.

Rúška sa, či chceme či nechceme, podľa väčšiny odborníkov stanú bežnou súčasťou našich životov v ambulanciách, v prostriedkoch hromadnej dopravy, na väčších zhromaždeniach, na zastupiteľstvách, na poradách, na návštevách, na úradoch, na stretnutiach, či v obchodných centrách, aj takto o rok. V tom lepšom prípade…

Opäť dávam do pozornosti tretí stĺpec sprava.

Držme si palce, spolu to zvládneme.

P. S.: Sledovať ma môžete na tomto mojom FB kanáli, veľmi ma to poteší…

Teraz najčítanejšie

Marek Lackovič

Novozvolený progresívny starosta najrýchlejšie rastúcej obce na Slovensku - Hviezdoslavova. Kým veľká časť samospráv sa z prírastku obyvateľstva teší, v prípade Hviezdoslavova je situácia iná. Obec, dnes už s vyše 4.000 obyvateľmi, mnohými neslávne prezývaná aj ako najväčší bratislavský satelit, vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“, musí čeliť enormnému nárastu populácie. Marek Lackovič je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a donedávna bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal bezprostredne po zvolení za starostu, aby naplno sedel len na jednej stoličke. 20. septembra 2019 bol Hviezdoslavov pod jeho 10-mesačným vedením ocenený prestížnou Cenou pre otvorenú samosprávu za rok 2019, ktorú udeľuje Združenie občanov miest a obcí Slovenska. Po roku bol Hviezdoslavov na ocenenie nominovaný opäť.