Denník N

Zem, jediný Spoločný domov: príroda si znovu získava stratený priestor

Sme jedna ľudská rodina v jedinom spoločnom domove

Zem, jediný spoločný domov: Pápež František v encyklike „Laudato Si“ vyzýva Cirkev, aby sa postarala o ekosystém a našu planétu ako o spoločný domov, v ktorom je všetko prepojené. Sme jedna ľudská rodina v jedinom spoločnom domove, ktorým je planéta Zem. Preto naši predkovia žili v symbiotickom vzťahu s prírodou a tak podporovali vzájomné prepojenie a biodiverzitu. Dobré zdravie tejto planéty znamená dobré zdravie všetkých, ktorí na nej žijú.

Boh stvoril tento svet tak, aby boli jeho stvorenia vzájomné prepojené a navzájom na sebe závislé. Tieto stvorenia chránia iné druhy, ktoré Boh stvoril, preto nevstúpia do ľudských obydlí v snahe nájsť potravu a úkryt. Biodiverzita funguje ako ochranná vrstva brániaca šíreniu chorôb medzi zvieratami a ľuďmi. V zdravom ekosystéme, kde naši hostia, vtáctvo a cicavce, spolu žijú v úplnej harmónii, nám poskytne lepšie prostredie, v ktorom nebude priestor na šírenie chorôb. Je najvyšší čas, aby sme znovu navrátiť stratenú rovnováhu medzi živými stvoreniami a vrátili chorú zem do pôvodného stavu harmónie a mieru.

Martin Luther King, Jr., vo svojom liste z väzenia v Birminghame uvádza: „Nespravodlivosť niekde je hrozbou pre spravodlivosť všade. Sme chytení v sieti spoločnosti, z ktorej niet úniku, zviazaní v jednom rúchu osudu. Všetko, čo jedného ovplyvní priamo, ovplyvní všetkých nepriamo.“ Pripomína nám to vzájomné prepojenie, nespravodlivosť a stratu biodiverzity, ľudí, ktorí napádajú prostredie iných druhov, čoho výsledkom je ekologická nerovnováha. Výskumníci a environmentálni aktivisti dnes tvrdia, že ničenie biodiverzity vytvára vhodné podmienky pre nové vírusy a ochorenia ako je korona. Môže sa to spájať aj s rýchlym šírením koronavírusu, pretože sme narušili prostredie iných druhov pre našu chamtivú túžbu po manipulácii s nimi s cieľom prísť k zisku. Prišiel čas na to, aby sme prepojili naše zdravie a pohodu s ochranou biodiverzity, ochranou ekosystému, vzájomným prepojením a jednotou božích stvorení.

Obmedzenie pohybu prispelo k slobode prírody: Zdravotná katastrofa spôsobená koronavírusom je spojená s vymieraním určitých druhov a s klimatickou zmenou. Degradácia životného prostredia z dôvodu ľudskej interakcie s prírodou je počas posledných rokov na vzostupe. Zvýšená degradácia základu výroby a nevyrovnanosť v systéme zeme, vody, rastlín, človeka a zvierat spôsobuje ekologickú nerovnováhu a ekonomickú neistotu.

Už pár dní obmedzeného pohybu je veľká šanca pre prírodu. Po ohlásení obmedzenia pohybu ekosystémy začali prekvitať. Výrazne sa znížili emisie z dopravných prostriedkov, priemyselné prevádzky sú pozastavené, nedochádza k žiadnym ľudským vplyvom na prírodu a výsledkom toho všetkého je zlepšená kvalita ovzdušia. Vzduch je oveľa zdravší ako predtým.

CNN uviedla, že zastavenie 1,3 miliardy ľudí na takmer nulový pohyb poskytlo dočasné riešenie pre neúnosné úrovne znečistenia. Najväčšie mestá zaznamenávajú oveľa nižšiu úroveň oxidu dusičitého a vrstvu škodlivých mikroskopických častíc PM 2.5. Normálna hladina PM2.5 je 60 mikrogramov na meter kubický. Keď sa hladina PM2.5 zvýši, prenikne hlboko do našich pľúc, čo vedie k problémom s dýchaním, kašľu, astme, pocitu pálenia očí atď. Keď sa úroveň znečistenia zníži, zmenší sa aj ozónová vrstva. Vďaka zníženiu ľudského vplyvu si vtáky a motýle užívajú život. Uvedomili sme si, že sa máme  starať o všetky druhy božích stvorení.

Na zemi nežijú len ľudia, ale aj iné stvorenia, preto je ochrana práv matky prírody naliehavou požiadavkou v záujme zdravia. Práve Deň Zeme, 22. apríla, je tým správnym časom, aby sme pripomenuli našu zodpovednosť voči matke prírode a planéte, je časom, kedy si vychutnáme ticho a čistý vzduch a ukážeme solidaritu so všetkými žijúcimi stvoreniami, budeme rešpektovať ich právo na spolužitie a koexistenciu s nami, ľuďmi.

text a foto: Caritas Internationalis a #whatishome

MIND – Migration. Interconnectedness. Development. Cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o vzťahu medzi udržateľným rozvojom, migráciou a úlohou EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce

 

Teraz najčítanejšie

Čo je domov?

Čo je domov? je celoeurópska kampaň o význame domova, dôvodoch migrácie a dôležitosti udržateľného rozvoja. Kampaň je realizovaná prostredníctvom projektu MIND (Migration. Interconnectedness. Development) pod záštitou Slovenskej katolíckej charity.