Denník N

Otvorenie trhu s učebnicami pre základné a stredné školy môže spôsobiť problémy

Navrhuje sa to v Programovom vyhlásení vlády, v časti ktorá je určená pre základné a stredné školy.

Citujem: „Vláda SR podporí otvorenie trhu s učebnicami (…) Jej ambíciou je umožniť školám nakupovať učebnice podľa vlastného výberu so zabezpečením príslušných finančných prostriedkov.“

PROBLEMATIKA..

Osobne v tom vidím problém. Podľa môjho názoru by mal učebnice pre základné a stredné školy dodávať primárne štát.

Ide o to, aby sa zabezpečilo rovnaké vzdelanie pre všetky deti. Ak umožníme školám nakupovať učebnice svojvoľne môže sa stať, že školy v lepšie situovaných oblastiach budú mať kvalitnejšie a aktuálnejšie učebnice ako školy, ktoré sú v chudobných regiónoch. Takýto prístup môže prehĺbiť nerovnosť vo vzdelávaní a medzi deťmi.

Ďalšie negatívum otvorenia trhu s učebnicami je skutočnosť, že učiteľ, resp. škola môže trvať na nákupe konkrétneho typu učebnice, ktorá však nemusí byť dostatočne kvalitná pre vzdelávanie žiakov a učiteľ, resp. škola tento „obchod,“ zrealizuje len preto, aby pomohla konkrétnemu predajcovi. Tým sa otvára veľký priestor pre korupciu.

Rizikom voľného nákupu učebníc môže byť kontrola obsahu, ktorý sa deti z týchto učebníc učia. Žiak má mať právo na prístup k objektívnym a neskresleným informáciám. Ak budú môcť školy nakupovať učebnice svojvoľne bez kontroly, môže sa stať, že sa deti budú učiť nesprávne alebo účelovo naformulované informácie a to spôsobí deformáciu vzdelávacieho procesu.

Posledným bodom, ktorého sa chcem v mojom príspevku dotknúť je možný chaos, ktorý môže otvorenie trhu s učebnicami spustiť. Jedná sa o napĺňanie učebných osnov a prípravu na záverečné skúšky alebo testovanie. Existencia rôznych typov učebníc v kombinácii so štátom stanovenými učebnými osnovami môže viesť ku chaosu, horším výsledkom a prepadu vzdelanosti na Slovensku.

ZHRNUTIE..

Najpálčivejšími problémami v tomto prípade sú rovnosť medzi deťmi, priestor na korupciu, chaos medzi osnovami zostavenými štátom a učebnicami škôl a tiež hrozba indoktrinácie detí účelovo formulovanými materiálmi. V oblasti školstva som striktne za to, aby jeho parametre určoval štát, aj čo sa týka učebníc.

Ide o to, že školy nepripravujú deti len pre súkromný sektor, ale aj pre správu štátu a rozvoj inteligenčného potenciálu spoločnosti. Štát by mal nastavovať parametre vyučovacieho procesu na základe cieľov do budúcna, ktoré má nastavené. Napríklad posilnenie oblasti vzdelávania vo vede a výskume, soft skills, práca s jazykmi a podobne. Otvorenie trhu s učebnicami a svojvoľné nákupy škôl môžu prostredie stredných a základných škôl výrazne deformovať.

Teraz najčítanejšie

Igor Melicher

Podpredseda Mladých sociálnych demokratov (MSD). Politológ. Sociálny demokrat. Ľavičiar. Pokrokový. Školstvo. Veda, výskum a technológie. ;)