Denník N

Rodiny rozdelené hranicami. Je to zákonné a správne?

Zdroj: Adobe Stock
Zdroj: Adobe Stock

Zákaz vstupu cudzincov na územie Slovenska zasiahlo mnohé páry a rodiny. A rozdelilo ich hranicami. Je takýto postup štátu oprávnený a nevyhnutný?

V dnešnej dobe je úplne bežné, že Slováci a Slovenky nachádzajú lásku aj za hranicami a doposiaľ boli zvyknutí, že im nič nebráni v tom, aby sa slobodne pohybovali medzi viacerými štátmi EÚ a trávili čas raz v jednom a raz v druhom štáte. Aj mne sa ozývajú takéto páry, ktorých rozdelili hranice. Podľa informácií na stránke MZV SR a MV SR momentálne platí zákaz vstupu cudzincov na územie Slovenska s určitými výnimkami. Musím v prvom rade podotknúť, že k uvedenému zákazu nie je zverejnené žiadne opatrenie, či nariadenie a úrady, ktoré som kontaktovala mi doposiaľ neboli schopné znenie tejto normy zaslať. To vyvoláva pochybnosti o zákonnosti postupu pri posudzovaní vstupu cudzincov na územie SR. Verím, že sa tieto pochybnosti podarí zo strany štátu rozptýliť. Vychádzať teda musím iba z informácií dostupných na stránkach MZV SRMV SR.

Ako je to teda s výnimkami?

Zákaz sa napríklad netýka cudzincov, ktorí majú platný pobyt na území Slovensku. Pobyt si však mnohí občania EÚ zväčša v inej krajine nevybavujú, dokým ich k tomu nenútia nejaké špeciálne okolnosti, keďže sloboda pohybu v rámci EÚ im štandardne umožňuje sa medzi členskými krajinami slobodne pohybovať “bez papiera”. Zákaz sa tiež nevzťahuje na blízke osoby občana SR. Za blízke osoby sú pre účely výnimiek zo zákazu vstupu cudzincov na územie SR považované iba manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa. Pri vstupe na územie SR sa musia preukázať rodným listom alebo sobášnym listom.

Štát na nezosobášené páry nemyslí

Je jedno, či ide o nezosobášené bezdetné páry, páry, ktoré čakajú dieťa, či dúhové rodiny, v ktorých len jeden z rodičov je zapísaný v rodnom liste, na nich štát pri stanovovaní podmienok nemyslel. Nikto z nich sa nevie preukázať ani sobášnym listom, ktorý je navyše v prípade párov rovnakého pohlavia vylúčený úplne. Ani rodným listom, keďže buď deti nemajú, alebo nie je v rodnom liste zapísaný druhý (faktický) rodič alebo je dieťa ešte len na ceste.

Aké je riešenie?

Stačí, keby pri stanovení výnimiek štát rešpektoval súčasné znenie zákona a definíciu blízkych osôb, v súlade s ktorou sa za blízke osoby považujú aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Definícia blízkych osôb tak správne vychádza zo samourčenia samotných osôb, ktoré najlepšie vedia vyhodnotiť, či sa považujú za osoby blízke alebo nie. Ako dôkaz by postačovalo čestné vyhlásenie podpísané obidvomi z partnerov. Vzhľadom na povinnosť štátnej karantény po vstupe na územie Slovenskej republiky by túto možnosť aj tak využilo len obmedzené množstvo ľudí. A štát by ďalej netrestal tých, ktorí trpia súčasným odlúčením a radšej by karanténu podstúpili ako by ďalej nemali mať možnosť byť so svojou milovanou osobou, či deťmi.

~~~

Sledovať ma môže na Facebooku alebo Instagrame.

Teraz najčítanejšie

Lucia Plaváková

Som advokátka, ľudskoprávna aktivistka a matka. Som členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska. V Progresívnom Slovensku som našla ľudí, s ktorými zdieľam víziu Slovenska, ktoré je modernou krajinou férovou ku všetkým a v ktorej má každý šancu na dôstojný život. Som zakladajúcou členkou OZ Dúhové rodiny. Pre LGBTI ľudí poskytujem bezplatné právne poradenstvo v inPoradni. V parlamentných voľbách 2020 som kandidovala pod č. 28 na kandidátke PS/Spolu.