Denník N

Posledný aprílový štvrtok patrí Medzinárodnému dňu žien v IT

23. apríl 2020 je Medzinárodným dňom žien v IT a tento deň nám pripomína, že žien pôsobiacich v IT je stále oveľa menej ako ich mužských kolegov. Mali by sme sa preto viac zamerať na motivovanie žiačok a študentiek, aby sa rozhodli pre kariéru v tejto oblasti. 

Odvetvie IKT (informačno-komunikačných technológií) je celosvetovo jedným z najrýchlejšie rastúcich a očakáva sa, že v najbližších rokoch sa bude stále zvyšovať aj počet ľudí pracujúcich v tomto sektore.  Digitálne zručnosti sú stále potrebnejšie a narastať bude aj počet profesií, ktoré ich budú vyžadovať, prípadne sa postupne v rôznej miere stanú súčasťou každého povolania. Až 65 % detí, ktoré nastupujú do základnej školy, bude mať v budúcnosti prácu, ktorá dnes ešte ani neexistuje. Členské štáty Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU, pridružená organizácia OSN, členom je aj Slovensko) si od roku 2011 pripomínajú Medzinárodný deň žien v IT, aby pritiahli pozornosť nielen žien, ale celej spoločnosti, a poukázali na to, že nízke zastúpenie žien v IT sektore je premárnenou šancou. Podpora žien a dievčat, aby sa viac zaujímali o odvetvie IT a jeho možnosti, a vytváranie podmienok, aby sa mohli v IT vzdelávať,  sú dôležité pre rozvoj celého sektora. Každoročne sa v posledný aprílový štvrtok uskutočňujú stovky podujatí po celom svete zamerané na podporu žien a dievčat v IT.

Ženy v IT na Slovensku a v Európe

Napriek tomu, že ženy a muži sa výrazne nelíšia v intelektových predpokladoch na matematiku či technické vedy, štúdium IKT je stále oveľa atraktívnejšie pre chlapcov než pre dievčatá. Pritom práca v IT sektore patrí dlhodobo k jedným z najlepšie finančne ohodnotených a aj najperspektívnejších z hľadiska zamestnateľnosti či udržateľnosti pracovného miesta.

Slovensko sa nachádza v podiele žien v IKT za priemerom EÚ – aj keď aj čísla na európskej úrovni nie sú tiež veľmi priaznivé:

Napriek tomu, že IT sektor sa rýchlo rozvíja a rastie dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch, iba 28 % zo všetkých PhD. absolventiek na Slovensku ukončí štúdium v oblasti STEM a len 0,2 % sú absolventky IKT. Zároveň len 5 % zo všetkých absolventov IKT tvoria ženy a zvyšných 95% predstavujú muži (údaje za rok 2017).

Zo všetkých absolventiek PhD. štúdia v štátoch EÚ iba 1,7 % ukončí štúdium v odbore IT (v STEM odboroch absolvuje štúdium iba viac ako tretina všetkých doktorandiek). Ak sa pozrieme iba na absolventov IKT odborov, tak v EÚ je podiel výrazne na strane mužov – 3. stupeň štúdia v IKT absolvuje iba 22 % žien a 78 % mužov.

Najlepšie umiestnenými štátmi v počte absolventiek PhD. v IKT v EÚ sú Cyprus a Luxembursko.

Na grafoch vidíme, že štúdium IKT medzi dievčatami v EÚ patrí medzi najmenej zaujímavé nielen spomedzi všetkých študijných odborov, ale je najmenej zaujímavé aj v rámci STEM predmetov.

Zaujímavosťou je, že aj keď dnes IT odvetviu dominujú prevažne muži, prvý elektrický digitálny počítač ENIAC bol naprogramovaný šiestimi ženami (viac si o tom môžete prečítať tu). Veľký podiel mali ženy – matematičky a informatičky – pracujúce pre NASA aj na úspešnom prvom pristáti ľudí na Mesiaci.

V rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví IKT môžu byť ženy – informatičky – veľkým prínosom, tak ako to ukazujú aj príklady z minulosti. Preto by sme mali poskytovať priestor pre dievčatá, aby mohli rozširovať svoje digitálne zručnosti a tak ich aj viac motivovať k štúdiu IT odborov. Na druhej strane, IT znalosti a schopnosti (nielen pre dievčatá) predstavujú veľmi dobrú možnosť uplatnenia sa po skončení štúdia.

Martina Šinková, projektová manažérka

Barbora Halásová, analytička

 

Projekt bol podporený zo Európskeho sociálneho fondu.

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom