Denník N

A čo keby sme takéto maturity mali každý rok?

Ilustračný obrázok. Zdroj: www.minedu.sk
Ilustračný obrázok. Zdroj: www.minedu.sk

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia, kvalita našich absolventských testov je mimoriadne zlá a preto tohtoročné riešenie je síce radikálne, ale mohli by sme si naň zvyknúť.

V súčastnosti maturitná skúška na Slovensku nemá (takmer) žiadnu výpovednú hodnotu o kvalitách absolventa. O čom najlepšie svedčí fakt, že žiadna svetová top univerzita našu maturitnú skúšku nepovažuje ako legitimný ukazateľ schopností študenta.

Štandardná poskytovaná forma, nie international baccalaureate, ktorú poskytujú v súčastnosti iba 4 školy na Slovensku, ktoré sa všetky nachádzajú v Bratislave, nie je akceptovaná ako postačujúca podmienka na prijatie na žiadnej svetovej univerzite.

Dôvody sú úplne zjavné:

  1. Nepostačujúca objektivita ústnej časti. Po štyroch, či dokonca ôsmych rokoch štúdia vznikne medzi učiteľom a žiakom puto. Učiteľ je voči žiakovi pozitívne alebo negatívne zaujatý, takmer vždy, je to úplne prirodzené, že si ľudia voči sebe vybudujú nejaký vzťah a pohľad na toho druhého, avšak tento pohľad nemusí byť (a často nie je) objektívny. Keďže v maturitnej komisií sa nachádzajú dvaja domáci a jeden „cudzí“ učiteľ, tak tento neobjektívny aspekt získava na sile. Nehovoriac o tom, že „cudzí“ učiteľ často neznamená  neznámy. Často sa členovia komisie profesne poznajú, čo môže spôsobiť, že relatívne silný hlas „cudzieho“ predsedu komisie, nemusí byť až tak silný a dá na radu kolegov.
  2. Nepostačujúce pokrytie učiva a štatistická nereprezentatívnosť. Áno, na maturite je toho veľa, a to je ten problém, je toho veľa a na nič nie je čas. Nedá sa kvalitne zistiť znalosť učiva za štyri roky, počas 20 minút a z odpovedí na +-3 otázky zo stredoškolského učiva. Na malých štatistických súboroch vznikajú najväčšie extrémy, preto každý poznáme toho spolužiaka, čo mal šťastie a aj keď „nič nevedel“ dostal jednotku a tú spolužiačku, čo aj keď „všetko vedela“ tak skoro neprešla. Pri väčších súboroch otázok a inej metodike testovania sa dajú takéto extrémy „úplne“ eliminovať. Šanca na ne môže byť tak nízka, že takýchto šťastlivcov nájdete raz za 10 rokov na celom Slovensku, nie každý rok v každej triede aspoň jedného.
  3. Hrozné písomné testy. Aj týchto boli tohtoroční maturanti ušetrení a mnohí asi poskočili od radosti, a zrejme aj ľudia v NÚCEMe, ktorí ich zabezpečujú. Ich kvalita a spoľahlivosť je totiž katastrofálna. Ak si ich pozriete spätne, je problém nájsť ročník, v ktorom neanulovali ani jednu otázku z testu, pretože bola zle spravená, pýtala sa nejednoznačne alebo sa dokonca pýtala na niečo, čo nedávalo zmysel (to sa stalo môjmu ročníku).

Samozrejme, toto riešenie je krízovým riešením, v krízovom čase a ako také nie je ideálne. Možno vyrieši časť spomenutých problémov, ale nepochybne vytvorí ďalšie. Avšak, jeho myšlienka je dobrá. Výsledok stredoškolského štúdia ako priemer práce počas 4 rokov je veľmi dobrý nástrel na zobjektívnenie, zkvalitatívnenie a zrelevantnenie našich absolventských testov.

Tu sa priam núka anglosaský model, v ktorom sú žiaci testovaní na konci každého roku a ich známka na výslednom vysvedčení je priemerom, resp. váženým priemerom známok z jednotlivých rokov štúdia.

To dáva lepšiu a objektívnejšiu metódu testovania. Umožní zvýšiť reprezentatívnosť skúšky, bez toho, aby kládla premrštené požiadavky na študentov a spraví ju objektívnejšou, keďže vyradí „ľudský“ faktor vo vzťahu žiak-učiteľ. Preberané učivo a jeho znalosť môžu byť testované viac do hĺbky. To súčasný model neumožňuje.

Tento system taktiež vo veľkom zbaví študentov strachu z „katastrofálneho zlyhania“, ktorý je počas maturity prítomný a je spôsobený práve tým, že o výsledku celého štúdia a celej práce rozhoduje jedna jediná skúška. Samotný strach z jej veľkosti a dôležitosti môže u mnohých viesť k zlyhaniu, a to nie je zo svojej podstaty dobré! Princíp absolventskej skúšky na strednej škole nemôže byť testom toho, kto má pevnejšie nervy. O tom štúdium na strednej škole predsa nie je.

V konečnom dôsledku sa tak môže stať, že táto „mimoriadna skúška“, ktorú prežívame, najlepšie ukáže kvality našich študentov.

Autor je členom hnutia Progresívne Slovensko.

Teraz najčítanejšie

Lukáš Račko

Som študent, obdivujem krásu filozofie, najmä jej najčistejšiu podobu v matematike. Nesnažím sa veci vedieť, ale chápať. Ako koníček študujem politológiu a štátotvorbu. Trápia ma problémy spoločnosti, a najmä to, že sa o nich odmieta diskusia. Nehľadám jednoduché, "zjavné", riešenia, ale snažím sa veci chápať v hlbšom zmysle.