Denník N

Prečo sú interrupcie a antikoncepcia považované za základnú zdravotnú starostlivosť

Pandémia COVID-19 napína systémy zdravotnej starostlivosti po celom svete až na prasknutie. Jedným z výsledkov je, že prístup k bezpečnej interrupcii a antikoncepcii je pre mnohé ženy a dievčatá komplikovanejší ako kedykoľvek predtým.

Zdravotná kríza tohto rozsahu znamená, že vlády musia robiť komplikované rozhodnutia o tom, kam prideliť obmedzené zdroje. V niektorých krajinách, vrátane Nepálu a Juhoafrickej republiky, už boli poskytovatelia a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti vykonávajúci interrupcie a poskytujúci antikoncepciu nútení obmedziť alebo pozastaviť svoju činnosť.

Cestovné obmedzenia, opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov, strata pracovných miest a nedostatok liekov vytvárajú prekážky v prístupe k bezpečnej interrupcii a antikoncepcii aj tam, kde zdravotnícke zariadenia poskytujúce starostlivosť v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia zostávajú otvorené.

Päť dôvodov, prečo starostlivosťoblasti sexuálnehoreprodukčného zdravia musí zostať dostupná –⁠ počas pandémie COVID-19 aj po nej.

Táto starostlivosť denne zachraňuje životy

Veľká časť tehotenstiev, podľa niektorých výskumov celosvetovo až jedna štvrtina, končí interrupciou alebo potratom. Reštriktívne zákony však znamenajú, že nie všetky ženy majú bezpečný prístup k súvisiacej zdravotnej starostlivosti. Odhaduje sa, že každoročne zomrie v dôsledku nebezpečne vykonanej interrupcie 22 000 žien.

Podľa dostupných dát sa v situácii obmedzeného prístupu k antikoncepcii a bezpečnej interrupcii zvyšuje úmrtnosť tehotných žien. Tieto údaje zahŕňajú úmrtia počas pôrodu a na následky interrupcie vykonanej neodborným spôsobom alebo v nevyhovujúcich podmienkach.

Marie Stopes International (MSI), nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby v oblasti antikoncepcie a interrupcií v 37 krajinách sveta, varovala, že pandémia COVID-19 by mohla mať na zdravie rodičiek a tehotných žien a dievčat katastrofálny vplyv. Organizácia odhaduje, že len v krajinách, v ktorých pôsobí, by opatrenia súvisiace s pandémiou mohli viesť k ďalším 3 miliónom neplánovaných tehotenstiev, 2,7 miliónom nebezpečne vykonaných interrupcií a vyše 11 000 úmrtiam súvisiacim s tehotenstvom.

čase krízy rastie potreba podstúpiť interrupciu

Počas predošlých epidémií došlo k výraznému nárastu úmrtnosti rodičiek a tehotných žien práve v dôsledku neprimeraných škrtov vo financovaní programov reprodukčného zdravia.

Napríklad počas krízy spôsobenej ebolou došlo v západnej Afrike v úmrtnosti rodičiek a tehotných žien k regresu o 15 až 20 rokov. Odhaduje sa, že v Sierre Leone spôsobil obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia najmenej toľko úmrtí ako samotná ebola. Počas tejto krízy došlo k prudkému nárastu sexuálneho násilia, zatiaľ čo zatvorenie škôl prispelo k zvýšeniu počtu neželaných tehotenstiev u dospievajúcich. Ženy a dievčatá v oblasti teda nielenže nemali prístup k život zachraňujúcej starostlivosti, ale potrebovali ju ešte viac ako inokedy.

Je pravdepodobné, že tento trend sa bude počas pandémie COVID-19 opakovať. Vynútená izolácia domácností môže zvýšiť výskyt sexuálneho násilia, viac ľudí sa môže rozhodnúť ukončiť tehotenstvo z ekonomických alebo zdravotných dôvodov a v dôsledku rozhodnutia odložiť rodičovstvo môže dôjsť k nárastu dopytu po antikoncepcii.

Obmedzenie služiebdlhodobého hľadiska viac zaťažuje zdravotníctvo

Podľa jedného ekonomického modelu každý 1 USD vynaložený na prevenciu nechceného tehotenstva znižuje náklady na starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom o 2,2 USD. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň odhaduje, že celosvetové ročné náklady na liečbu vážnych komplikácií spôsobených nebezpečne vykonanou interrupciou predstavujú 553 miliónov USD.

Obmedzovaním prístupu k antikoncepcii a interrupciám netrpí len zdravie.

Ak sa ženy a dievčatá nemôžu rozhodnúť, či a kedy sa stanú matkami, strácajú často prístup k vzdelaniu a pracovnému zaradeniu, následkom čoho môžu mať veľké problémy uživiť veľkú rodinu.

Antikoncepcia zásadne mení naše životy, pretože nám umožňuje rozhodovať o svojej budúcnosti. Posilnenie autonómie žien a dievčat vedie k zlepšeniu ich sociálnej a ekonomickej situácie, čo im umožňuje vyžívať svoje práva a znižovať zaťaženie zdravotného systému.

Musíme chrániť pokrokoblasti reprodukčných práv, za ktorý sme roky bojovali

Celosvetová miera úmrtnosti rodičiek a tehotných žien klesla medzi rokmi 2000 a 2017 o približne 38 %. Za posledných 25 rokov zmenilo viac ako 50 krajín sveta svoje právne predpisy, čím umožnili lepší prístup k interrupciám a pointerrupčnej zdravotnej starostlivosti a uznali zásadnú úlohu, ktorú pri ochrane zdravia a životov žien a dievčat zohráva prístup k bezpečným interrupciám. Je nesmierne dôležité, aby sme v boji s vírusom COVID-19 o tento pokrok neprišli.

Ďalším rizikom je, že zákonodarcovia a zákonodarkyne, ktorí a ktoré nesúhlasia s možnosťou voľby, zneužijú pandémiu ako výhovorku na obmedzenie ťažko získaných reprodukčných práv. Svedkami podobných pokusov sme už boli v Poľsku a niektorých štátoch USA (Texas a Ohio).

Na problémy spôsobené pandémiou COVID-19 existujú riešenia

Vykonanie interrupcie a používanie antikoncepcie nemožno odložiť. Preto je nesmierne dôležité, aby vlády konali v záujme ochrany tejto zdravotnej starostlivosti okamžite.

Existuje mnoho spôsobov, akými môžu vlády chrániť túto základnú zdravotnú starostlivosť a sprístupniť ju tým, ktoré ju potrebujú –⁠ umožniť poskytovanie profesionálnych zdravotných konzultácií o antikoncepčných a interrupčných prípravkoch na diaľku, povoliť lekárňam voľný predaj prípravkov na pohotovostnú antikoncepciu a chemickú interrupciu, ako aj odstrániť zbytočné čakacie lehoty a požiadavky pred podstúpením interrupcie (ako napríklad získanie potvrdení od viacerých lekárov či lekárok). Čím skôr budú vlády a zodpovedné úrady konať, tým viac životov zachránia.

Z anglického originálu preložila Daniela Mužíková, editovala Elena Teplanová
Autorky sú členky tímu Amnesty Slovensko.

Ak sa vám páči, čo robíme, sledujte nás na FacebookuInstagrame a majte vždy aktuálne informácie o našej prácipetíciách.

[ Radi čítate blogy? Aktivujte si pondelkový newsletter Karola Sudora s piatimi najlepšími blogmi týždňa. ]Prečítajte si tiež o tom, prečo klimatická kríza zasahuje ženy viac ako mužov alebo o ľudskoprávnych úspechoch minulého roka, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť vďaka silnej medzinárodnej podpore od ľudí, ako ste vy. Ďakujeme!

Teraz najčítanejšie

Amnesty Slovensko

Chceli by ste žiť v krajine, kde sú si všetci ľudia rovní a kde vládne ľudskosť a dôstojnosť? My rozhodne. Preto v Amnesty International bojujeme za ľudské práva pre všetkých. V tomto blogu sa dozviete viac o našich projektoch, ľuďoch, ktorých podporujeme alebo ktorí podporujú nás a mnoho ďalšieho. A ak chcete nášmu zápasu pomôcť, môžete nás podporiť svojím podpisom na www.pripady.amnesty.sk alebo si môžete zaobstarať Pas do Krajiny ľudskosti, aby sa vám ľahšie cestovalo https://darujme.sk/2405/ Blogy vyjadrujú osobný názor autorov a autoriek a nutne nereprezentujú stanovisko celej organizácie.