Denník N

Šéfa PPA kryla vládna moc. Dal vyplatiť dotácie na cintoríny, parkoviská, lyžiarske vleky. Dnes ho súd vzal do väzby.

Juraj Kožuch, ako šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry prihrával známym, spriazneným firmám eurodotácie. Asi najlepšie to zdokumentováva prípad vyplatenia dotácií pre PD Čimhová.

Vyplatenie skoro pol milióna euro zamietol dokonca audit organizácie PPA a posúdil ho ako neoprávnene vyplatenie dotácií. Audítor bol prepustený. No dokonca na podnet oznamovateľa Jaroslava Paveleka a podaného trestného oznámenia si dalo Ministerstvo financií vypracovať vlastný audit a kontrolu. Čuduj sa svete Ministerstvo financií dospelo k odbornému výsledku ,,Vyplatené eurodotácií bolo neoprávnene „, MF odporučilo žiadať financie naspäť.

Vyplatené dotácie na cintorín, lyžiarsky vlek, parkoviska…

Pri kontrole na mieste dokonca audítori zistili, že dotácie boli žiadané na časť lyžiarskeho strediska, parkovacie plochy a dokonca cintorín. Grófka Rošková mala len letisko zadotované.

Zároveň MF audítorská kontrola podala trestné oznámenie na NAKU, expozitúru Banská Bystrica. EŠTE V ROKU 2018!!! V prípade, kde sú dve audity, ktoré jasne hovoria o ,,Zneužití právomocí „, kde svedok audítor rozpráva o tom, že dotácie sú neoprávnene vyplatene, kde operatívne oddelenie napíše v rozhodnutí, že bol viac násobne porušený zákon zo strany pána Kožucha zodpovedného za konanie PPA. Myslíte, že sa začne konať??Nie!!

Realizačný návrh na vznesenie obvinenia ,,Zneužitie právomoci verejného činiteľa J. Kožucha"

Opak je pravdou, PPA podala na oznamovateľa  skutku Jaroslava Paveleka, ktorý mal tú ,,drzosť“ postaviť sa im, trestné oznámenie a hon. Starosta z obce kde býva,  dostal štedré dotácie, spustil diskreditačnú kampaň na jeho osobu. Pán Kožuch na porade PPA pred zamestnancami PPA povie ,, Za svojim rozhodnutím si stojím“.

Ak by bežný občan mal proti sebe 2 audity z inštitúcií, že spreneveril 500 tis. eur a vážená inštitúcia (MF) zistí jeho pochybenie a úmysel, je do 24 hodín v CPZ. Pán Kožuch nie. Prečo?? Je indícia z hodnoverných zdrojov, že bol už podpísaný príkaz na predvedenie J.K k výsluchu, no prišiel telefonát v nedeľu večer zo strany najvyšších predstaviteľov SNS, že ak bude predvedený, položia vládu. Pôdohospodárska platobná agentúra je POLITICKÁ PEŇAŽENKA.

Teraz najčítanejšie