Denník N

Cestujú dôchodcovia bezplatne priveľa?

Rúška noste vždy počas celej cesty, prosím. Chránite tak seba, ale najmä ostatných.
Rúška noste vždy počas celej cesty, prosím. Chránite tak seba, ale najmä ostatných.

Téma bezplatnej prepravy je oprávnene predmetom politických diskusií. Nie je zadarmo a zvýhodňuje určitú časť cestujúcich pred inými. Preto rozhodovanie o jej existencii prenechám politikom a ponúknem do diskusie čísla, na základe ktorých sa dnes rozhoduje o dočasnom zastavení bezplatnej prepravy. Dopredu vravím, nie sú jednoznačné a každý môže mať na vec iný názor. Rozhodnutie však treba prijať. Politikom tu nie je čo závidieť.

Najprv jeden disclaimer: Náklady na bezplatnú prepravu študentov a dôchodcov boli v nekrízových časoch, dajme tomu, maximálne 30 miliónov eur ročne (číslo sa nedá presne vypočítať, niekto počíta iba stratené tržby, niekto sa snaží urobiť prepočet aj cez nárast prepravy). Z pohľadu rozpočtu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) či nebodaj štátneho rozpočtu to však nie sú úplne významné náklady (ZSSK hospodárila minulý rok so 444 miliónmi, štátny rozpočet mal k dispozícii 17,5 mld. eur). Tieto peniaze však majú významné, nielen sociálne, efekty. Napríklad v lepšom využití železničnej infraštruktúry a existujúcich vozňov a rušňov. Jazda vlakom je tiež veľmi bezpečná a veľmi ekologická. A, nakoniec, čo je ale pre slovenské železnice opäť veľmi dôležité, vďaka bezplatnej preprave má zmysel vypravovať viac vlakov, čo pomáha aj riadne platiacim cestujúcim a celkovo má obrovský efekt na zmysluplnosť vlakovej prepravy. Už som viackrát povedal: či je to zadarmo, alebo s veľkou zľavou, dotované cestovné prináša úžitok aj tým, ktorí vlakom nikdy nešli a nepôjdu (napr. čistejší vzduch, prázdnejšie cesty, lacnejšie cestovanie pre ich príbuzných…).

Školákov a študentov môžeme dať teraz bokom. Ich bezplatnú prepravu dočasne zrušilo nariadenie vlády s platnosťou od 1. apríla 2020 a táto veková skupina dnes takmer vôbec necestuje. Ak, tak len vysokoškoláci na brigády.

„Bezplatní dôchodcovia“ sú však rôznorodejší. Do tejto kategórie totiž spadajú:

  • poberatelia starobného dôchodku
  • poberatelia predčasného starobného dôchodku
  • poberatelia sirotského dôchodku
  • poberatelia vdovského alebo vdoveckého dôchodku
  • poberatelia invalidného dôchodku
  • poberatelia dôchodku manžela/manželky
  • poberatelia sociálneho dôchodku
  • poberatelia vdovského výsluhového alebo vdoveckého výsluhového dôchodku
  • poberatelia sirotského výsluhového dôchodku
  • poberatelia invalidného výsluhového dôchodku
Počet cestujúcich dôchodcov v posledných dňoch rastie. A nie všetko sa dá vysvetliť cestami do práce či k lekárovi.

ZSSK v posledných dňoch naozaj zaznamenala nárast dôchodcov vo vlakoch, a to vrátane tých starších (v kategórii 70+ to išlo hore viac ako dvojnásobne). Sme toho názoru, že uvažovanie ministra dopravy a výstavby SR je vzhľadom na fakt, že ide o najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva, správne. Je veľmi dôležité, aby seniori v ich vlastnom záujme necestovali, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné. Samozrejme, táto bezplatná preprava nie je len pre starších. Medzi našich „bezplatných dôchodcov“ patria cestujúci rôznych vekových kategórií a mnohí majú na cestovanie vážne dôvody, či už je to cesta do práce, alebo nevyhnutná návšteva lekára.

ZSSK po zavedení prevádzkových opatrení súvisiacich s novým koronavírusom prepravovala týždenne cca 32-tisíc dôchodcov, zatiaľ čo po uvoľnení opatrení tento počet narástol na 42-tisíc. Ak by sme porovnali identické obdobie (20. – 26. 4.) za roky 2019 a 2020, tak aj z týchto údajov jasne vyplýva, že počet prepravených dôchodcov v súčasnosti stúpa. Kým v roku 2019 tvoril  podiel dôchodcov z celkového počtu prepravených cestujúcich cca 13,8 %, v roku 2020 ich podiel predstavuje až 22 %. Áno, absolútne čísla sú zas iný, smutnejší príbeh. Pozorne si treba pozrieť všetky fakty, vypočuť si všetky argumenty, no i tak rozhodovanie nebude ľahké.

Veľké zľavy na železnici majú svoj význam. V dobrých časoch.

V ZSSK sa prísne riadime pokynmi nášho akcionára – ministerstva dopravy, Vlády SR a ústredného krízového štábu. A hoci robíme všetko pre ochranu našich cestujúcich i zamestnancov, prosíme tých, ktorí nemusia cestovať: Ešte vydržte, už len pár týždňov a snáď sa v júni, vo štvrtej fáze uvoľňovania opatrení, budeme môcť vrátiť aspoň trochu k nášmu bežnému spôsobu života a prepravy. I keď pekné rúška z tvárí cestujúcich a mojich kolegov ešte chvíľu určite nezmiznú.

 

Teraz najčítanejšie

Filip Hlubocký

V rokoch 2016 - 2021 som bol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva slovenského národného dopravcu, Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Pôsobil som v advokácii, bankovníctve a v nákladnej železničnej doprave. Študoval som na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a Faculty of Law, University of Cambridge.