Denník N

Keď je u susedov bengál

V rodinách, kde sa vyskytuje domáce násilie alebo sa prejavuje alkoholizmus rodičov sa obávame zhoršenia situácie.

Epidémia koronavírusu výrazne zasiahla do života rodín. Dlhý čas strávený v uzavretom priestore, v spojení s finančnou neistotou alebo dokonca stratou pracovných príležitostí, zvyšuje aj napätie vo vzťahoch. Na deti často nie je dosť energie a to sa s nimi treba ešte učiť. Všetci potrebujeme oveľa viac sebaovládania, odkladania vlastných predstáv a plánov tak trochu na neurčito.

V rodinách, kde sa vyskytuje domáce násilie alebo sa prejavuje alkoholizmus rodičov sa obávame zhoršenia situácie. V rámci našej práce s rodinami v Návrate vidíme niekde ohrozenia, ale niekde paradoxne blízkosť pomáha a vzťahy sa upravujú. Rodičia potrebujú viac podpory, častejší kontakt s inými ľuďmi, aby mali nejakú psychohygienu alebo počuli radu, ako si v súčasnej situácii pomôcť.

A čo deti? Okolo každého z nás sú deti, ktorým ide o život. Rôznym spôsobom. O kvalitu ich života, súčasného i budúceho. Pretože to, čo prežijú alebo, naopak, neprežijú v detstve, ich ovplyvní na celý život. A niektoré práve teraz možno potrebujú vašu pomoc.


Prejaviť záujem, povzbudiť, pozdraviť a spýtať sa, ako sa má, či dieťaťu poskytnúť drobnú podporu, je to čo môže urobiť každý z nás. Byť trochu viac citliví na to, čo sa deje za stenami nášho bytu a skúsiť ponúknuť konšktruktívnu drobnú pomoc. Hľadajte, prosím, spôsoby, ako byť pre dieťa vo vašom susedstve oporou. Môžu Vám k tomu pomôcť naše komixy.

Ľubica Vyhnánková – komunikácia s verejnosťou a fundraising

Teraz najčítanejšie

Návrat

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku. Všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne. Rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.