Denník N

Človek sa nemení, len sa vyvrbí ?

“Áno, veľa sa zmenilo, ale ľudia zostávajú rovnakí, lenže teraz vieme lepšie, kto je kto. Kto je slušný, bol slušný vždy, kto bol verný, je verný aj teraz. Kto sa točí s vetrom, točil sa s vetrom aj predtým, kto myslí, že teraz prišla jeho chvíľa, myslel vždy len na seba… Tvrdá skúška je aj tvrdé poznanie…“ Karel Čapek

Nadčasový Čapkov pohľad je dnes aktuálny a aj v inom historickom kontexte ponúka zamyslieť sa, ako to bude s očakávaniami zmeny.
Keď sa v spoločnosti, alebo v našich životoch odohrá niečo významné, či už očakávané a iniciované, alebo naopak vynútené okolnosťami, je priestor uvažovať nad témou zmeny.
Do akej miery sme schopní zmeniť sa, prehodnotiť svoje správanie, poupratovať hodnoty a prekopať nanovo svoje potreby?
Čo je nevyhnutné prispôsobenie sa a čo naozajstná zmena podporená vnútornou potrebou začať robiť niečo inak?

Ak je hodnotový systém nastavený v pokrivenej podobe, môže viesť aktérov naďalej udržať ho nezmenený. Až si možno povzdychneme, čoho všetkého je človek schopný. To platí i v opačnom garde; s obdivom a s rešpektom sme dojatí, čoho je človek schopný, ako posúva hranice možného.
Paleta motívov, hodnôt a preferencií je široká a pre každého iná; k pocitu radosti sú niektoré dôležité viac a iné menej.
Ak sa ocitneme v takej kríze ako teraz, hodnotový systém dostane zabrať. To čo sme prehliadali, stane sa dôležitým a na čom sme stavali, dostane trhliny. Konfrontujeme naše i druhých hodnoty ako ladia s tým, čo zažívame.

Túžba po moci je prezradená skutkami a vplyv sa stáva modlou úspechu. Dostať sa do centra pozornosti, vrhať sa do projektov, ktoré prinesú úspech a slávu. Niekedy aj za cenu odvážnych, ale prázdnych sľubov. Kríza preverí skutočných lídrov ,ich schopnosti a agilitu.
Mať pasiu obklopiť sa ľuďmi nie vždy znamená počúvať a robiť  čo potrebujú. Byť kvalitne v sociálnych vzťahoch je rozpoznateľné v ich autentickosti a v bezpečnej dôvere účastníkov navzájom.
Dopriať si, užívať dobré veci, cestovať horom dolom, poznanie, že hedonizmus neprináša uspokojenie a poľahky sa mení na posadnutosť po konzume.
Tradičné hodnoty dostávajú zabrať. V ich mene sa tradičné pravidlá a preverené prikázania smutne devalvujú fanatizmom a predsudkami.
Nanovo objavujeme čo sme podceňovali a nechýba nám čo stratilo hodnotu.
Otriasa sa nárokovaná istota bezpečia; mať stabilný príjem, primeranú prácu. Zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, bezpečný prístup k zdrojom a nečakane, aj k ľuďom.
Pre mnohých sú základné a automaticky nárokované potreby riadne rozkývané.
Akú takú istotu bytostne potrebujeme mať všetci. Preto sa ľahko podsúvajú pofidérne atrakcie sľubov a nefunkčných opatrení.
Niekto sa má ešte lepšie než sa mal a robí biznisy svojho života. Aj slušne, v prospech, aj divne, v neprospech.
Kto robil biznis slušne, ak prekoná krízu ,bude tak pokračovať. Kto chce ulievať faktúry, dph a podobne, nájde opäť spôsoby. Biznismen tejto doby bude skladať účty daňovej správe aj svojmu svedomiu.
Estetika,tvorivosť a originalita dostala priestor vťahovať do témy cez viac či menej vkusné nápady, videjká a fejsbúkove komenty. Nuda a stereoptyp nehrozí. Čo hrozí, je neospravedlniteľná miera nevkusu. Ale aj obdivuhodná schopnosť naozaj tvoriť v nepriaznivých podmienkach.
Potreba porozumieť nás aktuálne môže motivovať čítať nezrozumiteľné analýzy, odborné štúdie na sto spôsobov. Lebo tomuto čo sa deje, málokto nateraz dobre rozumie; analytikov, vedcov a stratégov nevynímajúc.
S nádejou a očakávaniami majú odrazu vedci mediálny priestor celebrít.
Tak radi by sme pocítili naplniť praktické uľahčenie; odkliknúť jedným enter tlačítkom jednoduchý formulár. Bez možnosti omylu a vrátenia odolným a všemocným úradníkom. Naplno spojazdniť a využívať technológie sa podcenilo. Takí, čo majú tieto motivácie ako kľúčové ,čakajú na zmenu a včera bolo neskoro.

Môžeme pozorovať čo všetko ľudí okolo nás motivuje, čo je pre nich odrazu dôležité. Čo im žalostne dochybuje a u druhých dôležitosť prehliadali.
Ako a či prekopajú nanovo svoje hodnoty, prehodnotia čo ich napĺňa, kto otravuje život.
Čapkov názor a jeho zdesenie, ktoré priniesla doba s pachuťou blížiacej sa katastrofy druhej svetovej vojny, dá sa napasovať v našej situácii.
S vierou, že tentoraz to bude mať vyšší zmysel a vyústi v lepšiu zmenu.
Všetky zmeny a skutky krízou vyvolané, budú dláždené aj našimi hodnotami. V kontexte našej morálnej a osobnej zrelosti máme šancu vyvrbiť sa – tým, aj oným smerom.

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Zdena Šlesarová

Som konzultant osobnostnej diagnostiky a osobného rozvoja pre tímy aj jednotlivcov. Priala by som si, aby tieto možnosti a skúsenosti boli užitočné aj pre ľudí, ktorí sa chcú od horoskopov posunúť k serióznemu sebapoznaniu. A to s ľahkosťou prijatia nedostatkov, k uvedomeniu si svojej jedinečnosti a k nachádzaniu vnútornej spokojnosti. Viac www.osobnyrozvoj.com