Denník N

Učiteľka ZŠ: Pri známkovaní boli žiaci motivovanejší pracovať (Časť 1)

Zdroj: pixabay.com
Zdroj: pixabay.com

Zmena z dňa na deň, v ktorej odsúhlasili, že deti sa budú hodnotiť slovne a nie známkami, prinútila učiteľov aj rodičov pracovať iným spôsobom. Ako žiaci fungujú v novom režime a s čím bojujú učitelia?

Nová situácia v súvislosti s koronavírusom sa dotkla mnoho povolaní, ale aj ľudí, ktorí ešte nepracujú. Sú to práve žiaci a študenti, ktorí nevedia, čo bude na druhý deň a rozhodnutia o ich vzdelávaní sa stále menia. Aký pohľad na to majú učitelia zo ZŠ? Dozviete sa v rozhovore.
Na otázky odpovedá učiteľka na prvom stupni ZŠ Monika Verešová a učiteľ na druhom stupni ZŠ, ktorý si želá zostať v anonymite.

V rozhovore sa dozviete: 

  • akou formou prebieha štúdium na ZŠ počas koronavírusu
  • ako vnímajú žiaci, učitelia a rodičia slovné hodnotenie
  • ako sa učia deti, ktoré nemajú internet
  • ako vidia učitelia chodenie do školy počas letných prázdnin

Je možné posielať žiakom každý deň nové úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí (matematika, slovenčina)? Plnia ich?

M: U mňa to funguje úplne bez problémov. Posielam im úlohy každý deň v týždni. Môžu mi úlohy poslať v deň zadania alebo do poobedia ďalšieho dňa, keď majú pracujúcich rodičov, aby to stíhali. Ale moji žiaci mi posielajú úlohy väčšinou v deň zadania. Záťaž je to na nich primeraná lebo každý deň majú rozdelené úlohy na menšie časti a je im lepšie vypracovávať ich takto priebežne ako ich dostať naraz a odkladať to.

Majú deti záujem študovať pokiaľ nie sú hodnotené známkami?

M: Ja učím malé deti a pri nich zohrávajú dôležitú úlohu rodičia, čiže ich k tomu učeniu motivujú. Môj názor na toto je však taký, že pri známkovaní boli žiaci motivovanejší pracovať lebo boli na tento spôsob známkovania zvyknutý od prvého ročníka.

Slovné hodnotenie je super, ale potrebovali by deti aj rodičia dlhší čas na to, aby celý tento spôsob pochopili a nie spraviť takúto veľkú zmenu z dňa na deň. Mám však taký spôsob, že pokiaľ im opravím úlohu a pošlem im ju späť, napíšem im k tomu smajlíka, aby mali aj nejakú inú spätnú väzbu. Slovné hodnotenie posielam rodičom a verím, že im ho prečítajú.

U: Dvaja žiaci mi posielajú spätne vypracované zadania, tak im odpovedám slovným hodnotením cez portály Bezkriedy a EduPage. To však, že sa systém zmenil zo známkovania na slovné hodnotenie v mojej triede nezavážilo. Tí, čo to zanedbávali aj predtým, to zanedbávajú stále. Neviem, či je stav naozaj taký, že nikto z nich nemá internet alebo jednoducho nechcú pracovať. To však nie je v mojej kompetencii chodiť za nimi domov a zisťovať, či majú internet.

Čo si myslíte o hodnotení detí slovnou formou?

M: Je to také 50/50. Mám pocit, že deti sa snažia menej. Úlohy mi pošlú väčšinou vypracované, ale rodičia sa musia snažiť viac, aby ich k učeniu primäli. Mala som rozhovor s viacerými a neboli spokojní so zavedením tohto typu hodnotenia.

„Keď dostali jednotku, tak sa z toho tešili.“

Na slovné hodnotenie nie sú zvyknutí, tak to berú na ľahkú váhu. Nevidia v tom takú motiváciu. Myslím si, že sa to postupne bude zavádzať do výučby natrvalo avšak ja by som bola rada, keby k slovnému hodnoteniu boli povinné aj známky, aby bolo dieťa motivované.

Mávate so žiakmi online hodiny alebo akým spôsobom deťom sprostredkúvate nové učivo?

M: Nahrávam deťom videá, keď sa preberá nové učivo alebo ak je niečo zložitejšie, tak im to vysvetlím. Videá sú podľa mňa efektívnejšie ako online hodiny skrz to, že mám v triede veľa detí, ktorých rodičia pracujú a nie každý rodič dovolí dieťaťu samému zapínať počítač. Takto majú videá k dispozícii kedykoľvek a môžu si ich opätovne pustiť.

Zdroj: Monika Verešová

Dávate žiakom testy?

M: Už nie. Zo začiatku, pokiaľ nezaviedli slovné hodnotenie mi posielali pracovné listy, ktoré som im hodnotila a nachytali celkom pekné známky. Teda možno ich rodičia. (smiech)

Máte žiaka, ktorý nemá internet?

M: Mám jedného, ktorý síce internet má, ale nevedia s ním pracovať, takže tam sa komunikuje formou MMS. Na internete si nájdu veci, ktoré majú vypracovať a posielajú ich na kontrolu  cez MMS.

U: V mojej triede okrem dvoch žiakov nemá internet nikto. Jedna žiačka posiela všetky vypracované zadania cez internet a druhá cez mobil sestry, ktorá má zaplatené dáta.

Akou formou riešite žiakov, ktorí vytrvalo ignorujú zadania do školy?

U: Spíšem zoznam žiakov a pošlem ich mená riaditeľke. Tá následne posiela napomenutia priamo na adresu rodičom. Oceňujem snahu tých, ktorí pokiaľ ten internet nemajú, prídu za mnou domov a vypýtajú si úlohy. Predsa len väčšina býva o pár ulíc odo mňa. Z každého, aj malého pokroku u mojich žiakov sa veľmi teším. Viem však o žiakoch aj z vyšších ročníkov, ktorých učím len pár predmetov, že sa absolútne nesnažia spraviť si úlohy, poznámky alebo sa naučiť niečo nové. Takáto ingorácia je na napomenutie.

Čo si myslíte o tom, že deti z prvého stupňa základnej školy nemôžu prepadnúť? Vidíte v tom problém?

M: Vidím v tom problém, keďže deti, ktoré doteraz pracovali slabo stratili už akúkoľvek motiváciu učiť sa a zlepšovať. V momente ako počuli, že nemôžu prepadnúť, skončili so všetkým, čo sa týka školy.

Špeciálnou skupinou sú deti z rómskej komunity. Akým spôsobom pristupujú k plneniu domácich úloh?

U: Mám čisto rómsku triedu. Úlohy si okrem dvoch žiakov nerobí nikto. Keďže deti nemajú internet ani počítač, je ťažké to riešiť. S rodičmi aj so žiakmi sme sa dohodli tak, že vypracované pracovné listy prinesú na začiatku nového školského roka.

Tieto pracovné listy som dal rodičom žiakov, keď im prišli vyzdvihnúť veci zo skriniek v škole. Tí, ktorí si neboli po veci v škole osobne a sú zodpovední, tak za mnou chodia domov (keďže bývame v jednej dedine) a pracovné listy im dám vytlačené.

Zdroj: pixabay.com

Budú deti dostatočne pripravené na prechod do ďalšieho ročníka alebo bude problémom nadväzovať nové učivo na to, ktoré malo byť prebraté v tomto roku?

M: My sme stihli prebrať všetko podstatné už pred koronavírusom, takže teraz skôr opakujeme. Preto si myslím, že nebude problém nadviazať na nové učivá. Prvý stupeň má aj tú výhodu, že učivá ešte nie sú tak náročné a rodičia im s tým vedia pomôcť. Horšiu situáciu má druhý stupeň, či stredné školy.

Čo hovoríte na návrh, žeby deti chodili do školy počas letných prázdnin?

M: Ani učitelia, ani žiaci si koronavírus nevymysleli. Deti sa učia doma a pracujú na sebe. My s nimi preberáme nové učivá, konzultujeme, takže nevidím žiaden dôvod na to, aby niekto chodil v lete do školy. Myslím si, žeby to bolo demotivačné pre deti aj učiteľov.

Obávam sa, že ak by to bolo nepovinné, tak v tej škole by nebol nikto okrem učiteľov a možno pár detí, ktoré by tam ale neboli z vlastnej vôle. Byť celý deň v rúšku, v triede, ktorá má 30°C, bez klimatizácie a vetrania s X žiakmi v triede si to neviem predstaviť. Ťažko dodržiavať hygienické opatrenia v triede plnej detí.

U: U mojich žiakov je tá dochádzka náročná aj počas roka. Neviem si predstaviť, žeby sa čokoľvek naučili počas leta, keď by mali mať voľno. Lepším riešením by bolo dohnať učivo na začiatku školského roka.

V ďalšom rozhovore sa dozviete, ako zvládajú vzniknutú situáciu na strednej škole.

Teraz najčítanejšie

Bianka Verešová

Som študentka masmediálnej komunikácie a to, čo naozaj rada robím je písanie. Nie som však nudná, a preto nepohrdnem ani sociálnymi interakciami s kamarátmi, či dlhými prechádzkami s mojimi štvornohými kamošmi.