Denník N

Leonardo Depp

Požehnanými i preklínanými sú emócie.
Mám dnes schôdzku s akýmsi bohémom, predurčeným umelcom.
Tvári sa, že má veľa času.

Mužská záhadnosť, zdanlivá neprítomnosť logiky v prúde vedomia,
predstieraná bezbolestnosť.

Hrana: hranica sentimentu: intra rozhovor:
inšpirácia a ašpirácia – niečo veľkolepé
v žilách,
pod škrupinou,
úmysel márnotratných dcér a synov
je prísne privátnym.

Sme priťahovaní tou istou konštantou:
Ten abstraktný pojem
je náhle vtelený :
Múza ako esenciálny šarm vo výraze neznámeho
muža príjemne zjednoduší to,
čo je zložité.

Návyková telesnosť
sa bez vysvetlenia
často mieša
s niečím hlbokým,
s niečím éterickým,
s niečím príliš skutočným.

Teraz najčítanejšie