Denník N

Prvé čísla z petržalského parkovania

V Petržalke sa do parkovacieho systému registrovalo už 28 000 obyvateľov a takmer 32 000 vozidiel. Väčšina, 83% z vozidiel bola registrovaná elektronicky – prostredníctvom online aplikácie. Vyznačených je len 5 500 miest, ale ľudia sú už pripravení aj na nových vyznačených miestach parkovať ako rezidenti. Kontroly parkovania v regulovaných zónach boli, ale zatiaľ bez výrazných represií a boli skôr ľudia upozorňovaní a informovaní o zmenách.

V utorok, 5.5.2020 boli poslancom poskytnuté prvé čísla z parkovacieho systému. Čísla, ktoré nehovoria o veľa veciach, ale čísla, ktoré môžu dať základný obraz aj pre celomestský systém. Tento má začať platiť začiatkom budúceho roka, takže naozaj za chvíľku.

Do dnes bolo do petržalského systému zaregistrovaných 31 603 automobilov

Sedem mesiacov premávky, sedem mesiacov od spustenia registrácie a zaregistrovaných viac ako 31 000 vozidiel. Týchto viac ako 31-tisíc vozidiel si zaregistrovalo 28 155 obyvateľov,  teda na jedného registrovaného pripadá 1,12 vozidla.

Počet registrovaných áut na 1 osobu, MČ Petržalka

V Petržalke si jeden rezident registroval 9 automobilov

Len jedno auto si registrovalo 25 137 ľudí. Viac ako 9,5 % ľudí si registrovalo na svoje meno 2 automobily. Viac ako dve vozidlá si na seba registrovalo len 337  ľudí. Títo si na seba registrovali 1 104 automobilom.

Tu však z pohľadu výpovednej hodnoty absentujú čísla za bytové domácnosti, ktoré by bližšie predstavili stav z pohľadu domácností. A práve tieto bytové domácnosti budú dôležité v prípade celomestskej politiky a jej pravidiel, ktoré limituje počet rezidenčných kariet na 3 kusy.

Služobné auto má k dispozícii 3 119 Petržalčanov

Zaujímavé je určite aj to, aký majú rezidenti vzťah k registrovanému automobilu. Väčšina, 26 816 automobilov si registrovali majitelia vozidla. Takmer 10 % z vozidiel si rezidenti zaregistrovali ako služobné vozidlo. Pri 1 250 vozidlách si Petržalčania uviedli, že vzťah k autu majú cez leasing alebo úver. Osobitnou kategóriou v tomto je určite počet vozidiel, ktoré si zaregistrovali rezidenti a pritom je napísané na ich manželku alebo manžela. Takto bolo zaregistrovaných 418 aut. Aj títo k tomuto vozidlu mali – majú vzťah, takže nebol problém aj tieto autá zaregistrovať a môžu bezplatne parkovať v modrých rezidenčných zónach.

Mimobratislavské autá pochádzali z Malaciek alebo Senca

Osobitne v skratke uvedieme aj rozdelenie na základe prvých dvoch písmen. Na základe týchto môžeme povedať, že písmenami BL začínalo 21 717 evidenčných čísiel vozidiel a BA začínalo 9 265 EČV. Mimobratislavských EČV je naozaj minimum a ďaleko za týmito číslami sú čísla SC (55ks) a MA (50ks).

Počet registrovaných vozidiel podľa ulíc v Petržalke, spracovala Dominika Homolová

Najviac registrovaných je z Budatínskej, Znievskej a Ševčenkovej ulice

U 39 petržalských ulíc sme nezaznamenali žiadnu registráciu. Ulice s najviac registrovanými automobilmi boli Budatínska (1 340 aut), Znievska (1 046 áut), Ševčenkova (997 áut), Holíčska (938 áut) a Jasovská (919 áut). Ak by ste chceli porovnať dve a viac ulíc, tak môžete kliknutím sem

Petržalčania využili najmä moderný prístup k registrácii

Až 26 000 vozidiel bolo registrovaných elektronicky, teda ich  užívatelia – majitelia využili na registráciu spracovanú aplikáciu. Títo obyvatelia len vyplnili údaje a ich overenie a schválenie bolo už v rukách Petržalky. Po overení bolo zaslané len schválenie. Len 17 % vozidiel bolo registrovaných osobne, teda ich majitelia či užívatelia boli fyzicky na kontaktných miestach zriadených mestskou časťou. Vo väčšine prípadov išlo buď o seniorov, alebo o osoby, ktoré z dôvodu užívania služobného vozidla museli dokladovať osobitne vzťah k tomuto vozidlu.

Vyznačených len 1/5 parkovacích miest

Doteraz bolo v Petržalke vyznačených – „vymaľovaných“ modrou farbou len 5 532 parkovacích miest. S vyznačovaním sa ale nekončí, a podľa vyjadrenie starostu Jána Hrčku sa opätovne od 18.05.2020 začne (samozrejme s ohľadom na vývoj koronakrízy). V rámci Petržalky máme inak 998 parkovacích miest pridelených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a 944 miest, ktoré sú vyhradené pre platiace fyzické alebo právnické osoby.

Vynaložené náklady na registráciu a aplikáciu boli cca 20 000€

Podobne ako iné mestá s regulovaným parkovaním posledné 2 mesiace nebolo v Petržalke kontrolované ani pokutované neoprávnené parkovanie v regulovaných zónach. Aj preto finančné prostriedky získané parkovaním nie sú žiadne terno.

Z platených SMS pribudlo k 31.03.2020 do petržalského rozpočtu 4 394 €. Z predaja papierových parkovacích lístkov bolo v období od 01.10.2019 do 13.01.2020 predaných 201 ks 1 € lístkov a 17 ks 4€ lístkov spolu v hodnote 269€. V období od 13.01.2020 do 04.05.2020 bolo predaných 20 ks 1 € lístkov a 8 ks 4€ lístkov spolu v hodnote 52€.

Náklady na registráciu vrátane ceny aplikácie na registrovanie podľa dostupných zdrojov boli okolo 20 000€.

Kontrolu vykonáva 1 zamestnanec a 10 dohodárov

Kontrolu vykonáva spravidla fyzicky 8 ľudí (vždy 1 zamestnanec a zazmluvnených je 10 dohodárov)  5 krát do týždňa. Kontroluje sa od nedele do štvrtka od 21:00 do 1:00. Cez deň kontrolu vykonávajú inšpektori verejného poriadku v časoch od 10:00 do 14:00. Naposledy fyzicky sa kontrolovalo 20.12.2019. Celková cena práce za kontrolu parkovania za každú noc roboty vyjde odhadom na 3 850 € za celý týždeň.

A možno len podotknem, že na pokutách Petržalka zatiaľ nedostala žiadne peniaze – s políciou boli robené tri preventívne akcie v období od 1.12.2019 do 19.12.2019. Je to aj z dôvodu, že v prvom rade upozorňujeme a vyzývame k registráciu a nejdeme hneď formou tvrdej represie.

Kvalitné údaje sa stávajú prioritou

Petržalský pilotný parkovací systém je naozaj doslova PILOT, z ktorého prioritne Petržalka a aj hlavné mesto získa podrobné dáta. Dáta nielen o počte automobilov, registrovaných či štruktúre vzťahov k vozidlu, ale aj o tom, koľko ľudí využije elektronický spôsob registrácie, koľko ľudí treba na kontroly parkovania a tiež koľko ľudí bude potrebných pri osobnej registrácii.

Využívaním údajov vieme zlepšiť život na Slovensku. Či už je to na malej lokálnej úrovni alebo národnej, dáta by mali byť vždy podkladom pre rozhodnutia. Treba však pripomenúť, že pre kvalifikované rozhodnutia nestačí len dáta mať, ale treba im aj rozumieť. Správna interpretácia dát je alfou a omegou kvalitných a správnych rozhodnutí vo verejnom živote a pri výkone verejnej moci. Rozhodujme zodpovedne – rozhodujeme správne – Rozhodujme na základe dát!

Pavol Škápik

Pozn.: Prameň údajov a informácií MČ Petržalka

Teraz najčítanejšie

Pavol Škápik

Pavol Škápik - Som generálnym riaditeľom na Ministerstve financií. Pracoval som na Inštitúte sociálnej politiky aj na štatistickom úrade, kde som pracoval na príprave sčítania na základe štátnych registrov. S manželkou máme 6r. syna, pochádzame zo Záhoria, no svoj domov sme našli v Petržalke. Som tiež spoluzakladateľ Inštitútu dátových politík.