Denník N

Kým trvá detstvo sme tu pre nich

Ilustračné foto Martin Dubovský
Ilustračné foto Martin Dubovský

Čo môžeme urobiť pre deti, ktoré stratili mamu aj otca? Čo môžeme urobiť pre dve dvoj a trojročné deti, keď stratili rodičov? Čo môžeme urobiť pre ne, keď prišli k nám v zúboženom stave?

Čo môžeme urobiť pre deti, ktoré stratili mamu aj otca? Čo môžeme urobiť pre dve dvoj a trojročné deti, keď stratili rodičov? Čo môžeme urobiť pre ne, keď prišli k nám v zúboženom stave? Čo môžeme urobiť pre ne, keď o dĺžke pobytu u nás rozhodujú iní, nie my!

Každý deň byť hádam s nimi a od rána do večera ich upokojovať – aj vtedy, keď nás odtisnú, aj vtedy, keď ich premkne žiaľ, aj vtedy, keď sa strácajú v tichu. A keď v noci majú zlé sny? Alebo plačú za mamou – čo vtedy? Vstať k nim a hojdať ich a tíšiť, že?

Presne to celé robila profesionálna mama niekoľko mesiacov.

A čo môžeme urobiť pre tie dve krehké deti, keď sa po niekoľkých mesiacoch spoločného času dozvieme, že sa znovu niekde stretnú s mamou? A že ich môže znovu objať? Čo môžeme pre ne urobiť, keď sa dozvieme, že s ňou budú znovu môcť žiť?

Čo môžeme urobiť, keď vieme, že od nás odchádzajú, aby sa vrátili tam, kde patria? Sprevádzať ich tam, že? A byť pre ne na ceste k svojim oporou! Presne to profesionálna mama urobí.

A kým sa profesionálna mama stará o deti, v inej časti Slovenska opatria iní profesionáli MAMU! Mamu, ktorá sa pred časom zlomila pod ťarchou fyzického a psychického partnerského násilia, znevažovania a zneužívania, znásilňovania a obchodovania s jej telom! A „zlomená“ zanedbávala deti až o ne prišla.

Je to silná káva? Áno, je!

Takýchto silných káv tu máme mnoho. Táto nemá nikoho, kto by ju ochránil – bez rodiny, odchovankyňa detského domova, s ledva vychodenou „učňovkou“, s nižším intelektom – s nedostatočnými vyjadrovacími schopnosťami, s málo rozvinutými životnými zručnosťami. Ľahká obeť na čokoľvek. Je dospelá, môže sa rozhodnúť ako chce žiť, aké vzťahy nadväzovať. Naozaj?

Takže ešte raz: „Čo môžeme urobiť pre (jej) dvoj a trojročné deti?“ Alebo: „Čo máme urobiť pre tieto a iné deti s podobnými príbehmi?“

Dnes naše auto a náš človek budú viesť deti s ich profesionálnou mamou za ich Mamou. Dovezie ich a budú spolu. Ale môžeme ich nechať samých na ich ďalšej ceste? Budú o týždeň, o mesiac, o rok za vodou?

Často sa nás pýtate na čísla – napríklad koľko máme takýchto klientov. Koľkým ročne pomôžeme? A čo odpovieme? Mimoriadne krehkí rodičia potrebujú mimoriadnu a dlhodobú profesionálnu i laickú podporu.

Takže keď sa ma spýtate, koľko máme takýchto klientov, poviem vám tak ako je, že desiatky. Áno, je to málo. Ale spýtajte sa ma, koľko času naši psychológovia a sociálni pracovníci týmto mimoriadne krehkým a rozbitným rodinám venujú! Poviem tak ako je: Týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac, celé roky – kým trvá detstvo…

Takto to robíme, lebo v tom vidíme zmysel. Veríme, že aj vy.

 Mgr. Dana Koníček-Žilinčíková, sociálna a psychoterapeutická poradkyňa v Centre Návrat, o. z. v Banskej Bystrici

 

Teraz najčítanejšie

Návrat

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku. Všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne. Rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.