Denník N

Ako zdieľať spomienky so smútiacim priateľom

Spomienky prichádzajú a  odchádzajú, tečú ako voda v  rieke. Vypĺňajú prázdno, ktoré po strate blízkeho v  nás zostalo. Zdieľanie spomienok so smútiacim priateľom mu pomáha smútiť a  uvedomovať si hodnotu vzťahu s  osobou, ktorú stratil.

Spomienky môžu byť zahlcujúce, ak si Váš priateľ uvedomuje prázdnotu a  všetko, čo mu chýba. Ale môžu priniesť aj pokoj a  lásku a  pomôcť mu vnímať hlboké tajomstvá života.

Veľmi pravdepodobne sa spomienky Vášho priateľa časom budú meniť. A  hoci bolesť v niektorých špeciálnych chvíľach zosilnie, môžu sa stať zdrojom pomoci, podpory, uznania a  inšpirácie.

Smútiť neznamená zabudnúť. Smútiť je umenie nechať život voľne plynúť, aby sme mohli  znovu získať niečo trvácne a  cenné. Môžeme mať nekonečno spomienok na minulosť, ale v  tomto okamihu sme si vedomí len jednej. Úsmevu… Spoločnej návštevy supermarketu… Čítania rozprávky… Prázdninovej prechádzky v  lese…

Podstatná je Vaša prítomnosť, spontaneita, schopnosť počúvať, zdieľanie ticha. Ak má Váš priateľ vedľa seba človeka, ktorý ho počúva a  stojí o neho, časom sa odváži zdieľať aj svoje spomienky. Ak ich vysloví  nahlas  a hľadá v  nich zmysel, uvoľnia sa silné emócie a  môže sa posunúť v  živote vpred. Bez ohľadu na to, či ste zosnulú osobu poznali alebo nie, možno budete cítiť smútok aj Vy a  bude sa Vám chcieť plakať. Nebráňte sa slzám. Voľne vyjadrite to, čo skutočne cítite. Nemusíte byť stále silný a  vždy sa kontrolovať. Pamätajte, že plač nemusí byť znamením na poplach, ale uzdravujúcou odpoveďou na bolesť zo straty.

Ak ste zosnulú osobu poznali a  príde Vám na um spomienka na ňu, opýtajte sa Vášho priateľa, či ju chce počuť.

Fotky, videá, knihy a  rôzne predmety môžu podporiť spomínanie a  zdieľanie spomienok. Všimnite si, či niektoré z nich Váš priateľ používa, keď o  nich hovorí. Ak Vám napríklad po niekoľkých mesiacoch od straty ukazuje fotky, môžete ho iba  počúvať alebo si spolu vytvoriť fotoalbum. Vyberiete spolu fotky osoby, ktorú stratil a  zoradíte ich podľa témy. Napr. vtipné momenty, čas s  rodinou, vynikal/a v …., mám ho/ju rád lebo …

Možno Váš priateľ rád maľuje alebo píše. V  tom prípade by mohol namaľovať obraz opakujúcej sa spomienky alebo napísať zborník spomienok.

Môžete tiež spoločne nájsť rozlúčkový rituál spojený s  prírodou, ktorý bude vášmu priateľovi vyhovovať a  pomôže mu lepšie uchopiť svoje spomienky. Môžete spolu napr. zasadiť strom na nejakom špeciálnom mieste, pestovať obľúbenú zeleninu alebo kvety a  pod.

Ak sa spomienky Vášho priateľa spájajú s  láskyplnými chvíľami, ktoré zažil, môžete mu navrhnúť, že si spoločne vyrobíte náramok alebo náhrdelník. Bude symbolizovať lásku, ktorú Váš priateľ dostal a  zdieľal s  osobou, ktorú stratil. Tento šperk môže nosiť nejaký čas na sebe.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.