Denník N

Akú knihu kúpiť deťom počas korona krízy?

Deti zostali doma a vzdelávajú sa online. Avšak nie v takom rozsahu, ako keď chodili do školy. Ako im pomôcť a ponúknuť im knihy, ktoré by ich mohli zaujať a zároveň ich niečo naučia? Samozrejme toto nie je návod, ako nanútiť svojim deťom domáce povinné čítanie, ale možno dobrý nápad na darček, alebo len návrh, ktorý ich buď zaujme alebo nie.

Keď som mala hodiny geografie na strednej škole, nebol to pre mňa nejak záživný predmet. Dokonca som mala na vysvedčení možno niekedy aj trojku, z čoho som nebola práve nadšená. Pred maturitou sme však začali mávať špeciálny seminár z geografie a vtedy som sa začala na hodiny geografie naozaj tešiť. Tento seminár bol nepovinný a býval ráno tzv. nultá hodina o 7.05 a ešte k tomu v tom najnáročnejšom dni v týždni, keď som končila 9. hodinou. Takže si viete predstaviť aká silná musela byť moja motivácia, aby som tam chodila. Trieda bola vždy úplne plná a výuka spočívala v rozprávaní učiteľa. Kto chcel, písal si poznámky, ale nič nebolo povinné. Dokonca sme mohli ležať na lavici a podriemať si „v hladine alfa“ (v ktorej sa vraj tiež učíme, ako hovorieval náš pán učiteľ). Od začiatku nám povedal, že to nebudú klasické hodiny geografie, ale že nám chce ukázať ako je geografia prepojená s inými predmetmi a konkrétne s nami bude preberať geopolitiku.

Jeho rozprávanie o rôznych historických udalostiach v politickom kontexte malo samozrejme na pozadí geografické dôvody. Tieto fakty nám vždy ozrejmoval a jeho rozprávanie formou príbehu bolo tak trochu až detektívkou (keďže som nikdy veľmi nemala rada dejepis…. skrátka som často nevedela ako príbeh dopadne :D). Na tieto hodiny a konkrétneho pána učiteľa som si spomenula pri čítaní knihy V zajatí geografie . Kniha jednoduchým spôsobom objasňuje mnohé geografické fakty vo vzťahu k rôznych historickým udalostiam. Hýbateľmi sú obvykle dôležité osoby politického života na svete, či už  v riadení malých štátov alebo svetových veľmocí.

Knihu V zajatí geografie odporúčam teraz v čase krízy, lebo poskytuje informácie, fakty a vedomosti hneď z viacerých predmetov v rámci výuky na stredných školách a gymnáziách (geografia, dejepis, náuka o spoločnosti). Keďže som nakoniec geografiu vyštudovala, je to moja voľa číslo 1. Kniha pokračuje aj ďalším dielom Rozdelený Svet.

Ďalšou je kniha: Tajný život stromov, opäť poskytuje mnoho zaujímavých informácii v rámci biológie, ale aj geografie, geológie a chémie. Nenechajte si knihu ujsť, je to príjemné čítanie a doslova uvedomenie si svojho okolia v dnešných časoch častých vychádzok do prírody. Zamyslite sa na prechádzke ako vznikol tento les, v ktorom sa prechádzate? Je prírodný, alebo ho vyrúbal a opäť vysadil človek? Z tejto knihy zrazu na prechádzke uvidíte veci, o ktorých ste predtým ani netušili. Kniha je vhodná nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Toto je najvhodnejšia kniha na spoločné rodinné čítanie.

Trošku dramaticky vyznieva život na Zemi po oteplení, ale začína byť možno realitou. Kniha Neobývateľná Zem sa snaží popísať, akoby takáto Zem mohla vyzerať. Ako by mohol na Zemi existovať život ak oteplenie bude pokračovať? Práve smerovanie ľudstva k zániku rozvádza táto kniha, možno niekedy katastrofická, možno sci-fi a možno realita budúcnosti. Umožňuje študentom kriticky myslieť a motivovať ich k aktivite pri formovaní ich budúcnosti. Možno kniha nie je plná faktov a nie je typickou náučnou literatúrou, ale dokáže zaujať. Dotýka sa skôr opomínaných predmetov (ekológia, filozofia v rámci náuky o spoločnosti), ktoré najviac dotvárali môj úsudok a pocit z tejto knihy po jej dočítaní. Donúti čitateľa zamyslieť sa nad sebou a nad spoločnosťou.

Prečo spíme? Budúci študenti a budúce študentky lekárskych vied. Tu máme priamo s odborníkom podané naše vedomosti o spánku a vôbec to nebude nudné. Pravdou je, že doteraz nevieme prečo spíme. Iba to, že spať potrebujeme a musíme, ale prečo? Je to našou súčasťou života na Zemi v slnečnej sústave? Na mnohé z týchto otázok poskytuje kniha odpoveď alebo informácie o súčasnom vedeckom pokroku v oblasti. Veľmi zaujímavá kniha pre sedmospáčov ale aj nočné sovy, ktorým sa spať nechce. Dozvedia sa, prečo je kvalitný spánok naozaj dôležitý a význam našich snov.

Stručná história času – Pre tých, ktorý majú radi prírodné vedy, ale hlavne fyziku, matematiku a informatiku. Vystrašila som Vás? Táto kniha je pre kohokoľvek, kto sa začína zaujímať o podstatu ľudského bytia alebo vznik vesmíru v podaní doterajších vedomostí, ktoré ľudstvo zatiaľ (ne)má. Zároveň je však podaná jednoduchšou formou a nie je dlhá a naozaj dokáže zaujať aj čitateľa, ktorý sa o tieto predmety nezaujíma. Sú v nej čisté vedecké poznatky, ale aj zábavné príbehy z akademického života na Oxforde počas štúdii Stevena Hawkinga na pozadí najväčších objavov vo fyzike.

Rok v lese je kniha pre najmenších čitateľov, v ktorej sa deti dozvedia o hrdinoch v lese a ako žijú v rôznych ročných obdobiach. Ako sa les mení a aké sú tam pravidlá počas dňa a v noci? Je les naozaj strašidelný a treba sa ho báť? Táto knižka je naozaj doslova krásna a deti učí poznávať prírodu lesa vlastnou zvedavosťou, ale aj dôležitosť jej ochrany. V tejto edícii je viacero kníh, ale táto je pre mňa najkrajšia a preto ju máme v domácej knižnici a čítame si z nej. V čase momentálnej krízy sme využili aj interaktívnu hru.

Sapiens – Stručná história ľudstva je kniha, ktorá určite nie je poslednou, ktorú chcem odporúčať.  Je však trochu dlhšia (424 strán), no napriek tomu ide o strhujúci popis vývoja človeka v priebehu tisícročí jeho prežívania na Zemi. V tejto knihe sú nielen informácie historické, ale opäť nadväzuje na znalosti z oblasti biológie (vývoj človeka) a geografie (kde boli najvýznajmenjšie územia ľudskej civilizácie v minulosti a kde sú teraz?), ale aj náuky o spoločnosti (vývoj spoločnosti v čase). Kniha je naozaj vecný súhrn formou rozprávania celkom napínavého príbehu a pre dospievajúcich, ktorých tieto predmety zaujímajú, bude naozaj prínosom. Je to kniha, ktorú si môžu prečítať viackrát a vždy si z nej zoberú niečo iné.

Teraz najčítanejšie