Denník N

Gaslighting

Aneb keď je tvoja realita premazaná a prekrútená

Gaslighting je emocionálne a psychologicky násilná zvrátená manipulatívna technika. Jej cieľom je vymazať alebo aspoň prekrútiť príbeh a realitu druhej osoby. Medzi jej najbežnejšie prejavy patrí:

  • Trivializácia a zjednodušovanie
  • Popieranie a odmietanie uhľa pohľadu druhej osoby
  • Vyhýbanie sa a prehliadanie témy (i danej osoby)
  • Prekrúcanie a „vysvetľovanie“
  • Hraný falošný súcit a porozumenie

A v neposlednom rade i snaha zdiskreditovať danú osobu pred ostatnými a odprezentovať ju ako labilnú, hlúpu či iným spôsobom nekompetentnú posúdiť, čo sa jej stalo.

Ako ťa gaslighting môže ovplyvniť

Či už sa jedna o jednu osobu, ktorá si dáva záležať na tom, aby bola z interpretácii tá tvoja vynechaná, alebo sa pohybuješ medzi ľuďmi, ktorí sa tvária, že sa nič takého nikdy nestalo, je pravdepodobné, že časom podryjú tvoju dôveru vo vlastný úsudok a začneš sa spochybňovať. Môžeš byť zmätená a šokovaná z interpretácie, z ktorej si bola vynechaná i zo všetkých tých ľudí, ktorí ťa prehliadajú.

Môžeš pochybovať o vlastných spomienkach a začať mať strach sa akokoľvek v tejto súvislosti prejavovať a vyjadrovať svoje emócie, pocity či názory.

Môžeš sa cítiť beznádejne, zraniteľne, bezmocne a opustene. Môžeš mať pocity viny a zároveň byť sklamaná z tých ľudí, ktorí sa ti tak ochotne obrátili chrbtom.

Môžeš začať mať pocit, ako by si sa mala zblázniť a môže byť pre teba ťažké rozlišovať medzi ich klamstvami a realitou. A nakoniec, môžeš si osvojiť ich interpretáciu celej situácie i seba samotnej a začať sa považovať za prehnane reagujúcu, hlúpu či nedôležitú.

Čo za osobu robí gaslighting

Niekedy sme sa už všetci a všetky uchýlili k popieraniu či prekrúcaniu, o gaslighting ako taký však ide pri dlhšom opakovanom správaní sa, ktoré nezohľadňuje dopad na druhú stranu.

Tak ako v prípade každého násilia ide o kombináciu zbabelosti s nedostatočnou kapacitou riešiť situáciu lepšie, rozumnejšie, efektívnejšie. V prípade osôb, ktoré si nechávajú platiť za poradenstvo, sú v postavení autority či sú danej osobe naozaj blízke, je takéto „hranie sa“ s mysľou obzvlášť odporné.

Ako na prekonanie gaslightingu

Prvým krokom je uvedomenie si, že na tebe bolo páchané násilie. Ďalším je vyjasniť si v sebe, čo sa stalo. V tomto prípade to znamená dať si povolenie na svoje emócie, svoje názory a svoje stanovisko, rozhodnúť sa za seba a pre seba. Trvaj na svojom a na tom, že si zaslúžiš lepšie zaobchádzanie. A ak bude treba, postav sa na odpor.

Po tom, ako bola tvoja realita dlho popieraná či zľahčovaná, zrejme budeš mať potrebu potvrdenia, že sa to stalo, že pre teba to znamenalo toto a že je namieste a v poriadku, keď ťa to takýmto spôsobom zasiahlo a zaťažilo. Tak si ju dopraj, a pokiaľ sa na to cítiš, môžeš osloviť osobu, ktorej dôveruješ, a nechať si i od nej prejaviť súciť a podporu.

A v neposlednom rade sa vzdaj nádeje a túžby, aby bolo všetko inak. Druhá strana to pravdepodobne nikdy neprizná. Minimálne nie tebe. Či sebe, to je tiež otázne.

Stačilo. Dala si do toho už dosť. Nastav si hranice a pohni sa dopredu.

Teraz najčítanejšie

Kamila Skokňová

Feministka. (Večná) Študentka (nielen) filozofie. Členka Mensy. Nadšenkyňa do psychológie, vzdelávania i futurizmu.