Denník N

Ekočítanie: rozhovor so zakladateľom iniciatívy VŠMU za klímu

Roman Pivovarník: „Prial by som si, keby sa v spoločnosti zaužívalo porovnávať pri každom našom rozhodnutí okrem ceny, času, kvality a iných faktorov aj ekologickú stopu.“

Roman Pivovarník je jeden zo zakladateľov iniciatívy VŠMU za klímu, študent filmovej produkcie a začínajúci filmový eko-konzultant.

Roman Pivovarník. Foto – Roman Pivovarník

Klimatické zmeny a klimatická kríza je dnes už pomerne často diskutovaná téma, kedy si sa k nej dostal ty a čo ťa motivovalo sa o ňu zaujímať hlbšie?

Klimatickú zmenu som si začal naplno uvedomovať až počas štúdia na Sokratovom inštitúte, čiže koncom roka 2017. Sokratov inštitút je doplnkové vzdelanie pre mladých aktívnych ľudí a hoci nie je primárne zamerané na ekologické témy, už len tým, že ho organizuje Živica – centrum environmentálnej a etickej výchovy, stojí na silných environmentálnych základoch. Spolužiaci v danom ročníku a viacerí lektori mi otvorili oči a od vtedy sa môj záujem o tieto témy iba prehlbuje, obzvlášť v spojení s filmovou tvorbou.

Iniciatíva VŠMU za klímu vznikla v septembri 2019. Čo predchádzalo jej vzniku? Kto ju s tebou zakladal a ako to celé prebiehalo?

Vznik iniciatívy inšpirovali iniciatívy študentov českých vysokých škôl, predovšetkým iniciatíva UMPRUM ve stavu klimatické nouze. Vzhľadom na absenciu podobných vysokoškolských iniciatív na Slovensku som sa rozhodol kontaktovať ďalších študentov, či by také niečo podporili a prípadne či by sa aktívne zapojili. Pri rozbehu iniciatívy stála aj Nataša Findrová, Matúš Oparty, Silvia Sviteková, Simona Móciková, Radka Babincová a ďalší. Našim prvoradým cieľom bolo zúčastniť sa globálneho klimatického štrajku pod hlavičkou VŠMU za klímu. Postupom času sa k iniciatíve pridali aj ďalší študenti, zatiaľ čo niektorí pôvodní odišli kvôli nedostatku voľného času.

Logo VŠMU za klímu. Zdroj – FB/vsmuzaklimu

rámci aktuálnej pandémie bude môžno ťažšie odpovedať na nasledujúce otázky, no verím, že situácia sa zlepší a všetky tieto informácie budú pre študentov zaujímavé. Aké sú aktuálne plány v rámci iniciatívy? Plánujete ďalšie akcie?

Aktuálne sa vzhľadom na zatvorenie školy a zatvorenie internátov (kvôli čomu som od začiatku pandémie v Prešove) všetky naše aktivity zastavili. Hlavným cieľom sa po septembrovom klimatickom štrajku stalo zavedenie separovaného zberu odpadu na škole. Tesne pred vypuknutím pandémie už mala kvestorka VŠMU na stole návrh umiestnenia košov na všetkých fakultách a celý nákup košov sa mal prediskutovať s tajomníkmi fakúlt. Od vypuknutia pandémie som s pani kvestorkou už nebol v kontakte a neviem, ako to dopadlo, ale obávam sa, že pandémia zastavila aj nákup košov. Okrem toho však momentálne neplánujeme ďalšie akcie a skôr sa budeme zaoberať otázkou fungovania iniciatívy ďalší akademický rok.

Ak by mali študenti VŠMU záujem sa k vám pridať, čo by mali vedieť, ako sa môžu zapojiť a čo môžu od členstva očakávať? Potrebujete aktuálne do tímu nejakú osôbku s konkrétnymi zručnosťami alebo talentom?

Keďže viacerí sme v poslednom ročníku štúdia, potrebovali by sme ako soľ mladších zanietených študentov, ktorí by mali záujem presadzovať ekologickejší chod školy. Iniciatíva funguje na dobrovoľnej báze, čiže študenti sa môžu zapojiť spôsobom, aký im vyhovuje, a venovať sa témam, ktoré ich zaujímajú alebo trápia. Najväčšou výhodou „členstva“ (neexistuje žiadne oficiálne členstvo) je sieť ľudí na škole, ktorí majú podobné eko zmýšľanie, ako oni sami. Záujemcovia a záujemkyne mi môžu pokojne napísať na Facebook alebo napísať správu stránke VŠMU za klímu, ktorú nájdu na Facebooku. Keď si ju človek pozrie, tak zistí, že najviac by sme potrebovali človeka, ktorý by si zobral na starosť spravovanie tej stránky.

VŠMU ide na klimatický štrajk. Foto – FB/vsmuzaklimu

Sleduješ aj podobné iniciatívy alebo organizácie venujúce sa ekotematike a umeniu zo zahraničia?  

Sledujem aktivity vyššie spomínanej iniciatívy UMPRUM ve stavu klimatické nouze, ďalej české iniciatívy FAMU pro klíma, Ekobuňku AVU a iniciatívu združujúcu české vysoké školy Univerzity za klima. Okrem toho sledujem eko-aktivity v rámci európskeho audiovizuálneho priemyslu, ako napríklad činnosti niektorých fondov, filmových agentúr, televízií, festivalov a pod.

A na záver…čo by si odkázal našim čitateľom?

Každé jedno rozhodnutie, ktoré za deň urobíme, ma nejaký ekologický dopad. Či si kúpime fľašu vody alebo sa napijeme z vodovodu, či pôjdeme do centra bicyklom alebo autom, či pôjdeme na dovolenku do Thajska alebo na Domašu. Prial by som si, keby sa v spoločnosti zaužívalo porovnávať pri každom našom rozhodnutí okrem ceny, času, kvality a iných faktorov aj ekologickú stopu. Preto by som chcel poprosiť všetkých čitateľov a čitateľky, aby sa dnes pri každom rozhodnutí skúsili zamyslieť aj nad dopadom týchto rozhodnutí na životné prostredie.

 

Rozhovor vznikol v rámci projektu Kultúra ekologicky: udržateľná kultúra a umenie

 

Teraz najčítanejšie

Barbora Knéblová

študentka divadelného manažmentu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave