Denník N

Veda pomáha, pridajte sa.

Vzniká nová plaforma, ktorej úlohou je prepojiť slovenských vedcov počas korona krízy.

Prečo?
Pretože chceme spojiť slovenských vedcov na jednom mieste.
Pretože sa chceme zapájať do spoločných diskusií.
Pretože chceme prispieť tým, čo vieme.
Pretože chceme vedieť.

Možno sa zdá, že ideme s krížikom po funuse, ale treba si uvedomiť predovšetkým to, že aby celá korona kríza začala, stačí jeden prípad. Nevieme, či a kedy príde druhá vlna alebo tretia alebo či tu korona vírus ostane s nami navždy. A veľa otázok súvisiacich s korona vírusom je práve vedeckého charakteru.

Čo je teda “Veda pomáha”?
Veda pomáha je neformálnym, nekomerčným a apolitickým zoskupením odborníkov zo slovenských a zahraničných inštitúcií. Funguje na základe samoorganizácie a nie je riadená žiadnym orgánom či inštitúciou. Jej bezprostrednými cieľmi sú:
(1) prepojiť ľudí/pracoviská zapojené do riešenia situácie spojenej s pandémiou Covid-19;
(2) formulovať kvalifikované odporúčania pre rozhodovacie orgány a
(3) poskytovať verejnosti kompetentné odpovede na otázky týkajúce sa pandémie. V dlhodobej perspektíve má iniciatíva ambíciu pomáhať štátnym orgánom a verejnosti zorientovať sa a adekvátne reagovať na komplexné problémy dnešného sveta. Platforma vzniká za podpory Permanentného krízového štabu a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Platforma momentálne pokrýva témy ako:
Virológia/životný cyklus vírusu; Vývoj antivirotík/liečiv/farmakologickych intervencií; Orgánová/bunková odpoveď na infekciu; Vývoj vakcíny; Imunitná odpoveď na infekciu; Imunologické metódy; Monitorovanie kontaminovanej vody; Testovanie založené na hmotnostnej spektrometrii; Testovanie založené na CRISPR; LAMP testovanie; Testovanie zo slín; Purifikácia RNA; Odber a spracovanie vzoriek; Nápady na testovanie a validáciu testov; Genetické varianty a náchylnosť na ochorenie; Sekvenovanie/genomika a evolúcia vírusu; Predikcie a modelovanie; Sledovanie kontaktov; Komunikácia s verejnosťou a médiami; Komunikácia s krízovým manažmentom; Sociologické aspekty pandémie.

Každá z tém je “private” a má svojho “lídra”, ktorý jednotlivý projekt vedie, pridáva nových členov projektu na základe ich expertízy a prejaveného záujmu, koordinuje diskusiu, pomáha pri realizácii nápadov a sprostredkuje komunikáciu výstupov.

Ako sa teda pridať? Je to jednoduché. Vyplníte registráciu na https://vedapomaha.solved.fi/register . Prosím snažte sa čo najlepšie popísať svoje vedecké zameranie a skúsenosti pomocou kľúčových slov.

Pri prihlásení sa vám zobrazia len “public” projekty. Na všetky projekty na platforme prejdete prekliknutím sa na tlačíitko “Explore”. “Public” a teda verejne prístupné kanály pre všetkých členov platformy sú len projekty “General” (ktorý slúži na predstavenie sa nových členov, aby mohli byť priradení k jednotlivým projektom), “Hoaxy a ich vedecké vysvetlenia”, “Zdieľanie laboratórnych prístrojov” a “Hľadám pomoc pri projekte nesúvisiacom s korona vírusom”.

Ako sa pridať ku konkrétnemu projektu? Ak máte záujem sa zapojiť do konkrétnej témy, môžete o to požiadať pomocou tlačítka “request to join this project”. Administrátori platformy budú tiež na základe vami zadaných kľúčových slov uvedených pri registrácii, odporúčať vybraným lídrom, aby vás pridali do svojho projektu. Preto je dôležité ich uviesť čo najvýstižnejšie. Taktiež môžete na predstavenie svojich vedeckých schopností a záujmov využiť projekt “General”, ktorý je práve na toto určený. Detaily fungovania platformy nájdete aj v tomto webinári: https://youtu.be/EmsktTDTEoY.

Veríme, že platforma sa rozbehne a budeme ju my vedci využívať naplno, že s nami pretrvá a časom bude riešiť aj iné vedecké témy. Tešíme sa, že sa k nám pripojíte a spolu budeme môcť prispieť k riešeniu urgentných otázok čo najrýchlejšie.

Máte návrhy na témy, ktorým sa treba venovať? Máte nápady, ako platformu vylepsiť? Ozvite sa na: dominika.fricova@gmail.com

Za tím Veda pomáha,
Dominika Fričová

Teraz najčítanejšie

Žijem vedu

Žijem Vedu je platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku.