Denník N

Pracujúca chudoba ako komplexný problém veľkých miest

V dnešnej dobe rastúcich cien nehnuteľností a nákladov na život vzniká množstvo komplexných problémov, či už spoločenského, sociálneho, ekonomického alebo demografického charakteru. V posledných rokoch rastú aj mzdy, no stačia na pokrytie životných nákladov a dá sa z nich aj niečo ušetriť? Vznik pracujúcej chudoby najviac cítiť vo väčších mestách, nakoľko sa v nich nachádzajú aj drahšie nehnuteľnosti, no nie každá riziková skupina (vek, vzdelanie, jazykové schopnosti jedinca, atď.) má na tieto nehnuteľnosti aj dostatočne vysokú mzdu. Dôležitou súčasťou riešenia musí byť aj riešenie pracujúcej chudoby v stratégii pre sociálnu oblasť Bratislavského samosprávneho kraja.

V úvode treba povedať, že téma pracujúcej chudoby je veľmi komplexného charakteru, nakoľko nezahŕňa len témy ekonomické, ale aj sociálne, demografické či problematiku bezdomovectva. Populácia v Európe (a teda aj na Slovensku) starne, čo súvisí aj s pracujúcou chudobou. Je to spôsobené tým, že riziková skupina zamestnancov nad 50 rokov je v pracovnom systéme ohrozená flexibilnejšími mladými ľuďmi s aktuálnym vzdelaním či schopnosťou komunikovať cudzími jazykmi, a tým je v procese uchádzania o prácu znevýhodnená, preto akceptuje nižšiu mzdu, a teda sa zvyšuje riziko jej zaradenia do pracujúcej chudoby. Starnutie spoločnosti má nezanedbateľný vplyv na trh práce, pričom konštatujeme, že iniciovanie komplexných odborných debát zaoberajúcich sa touto tematikou je viac ako na mieste. https://dennikn.sk/blog/1750713/starnutie-populacie-je-dolezity-faktor-nedostatku-pracovnikov/

Pracujúcou chudobou je ohrozená najmä populácia vo veľkých a hlavných mestách krajín, pretože ceny nájmu sú vyššie, schopnosť splácania hypotéky za drahé nehnuteľnosti je nižšia, respektíve po zaplatení mesačnej splátky zostane zo mzdy zamestnanca čiastka, ktorá neumožňuje dôstojný život. Takíto ľudia sú tým pádom aj pod hrozbou bezdomovectva, ktoré napríklad po drastickom zvyšovaní cien nehnuteľností v americkom Los Angeles za posledné 2 roky postihlo cca 60 000 ľudí, čo predstavuje približne počet ľudí žijúcich v Trenčíne. Najviac sú ohrozené nízkopríjmové skupiny ľudí, pričom finančné problémy a strata zamestnania majú za následok ďalšie pridružené problémy, ako napríklad alkoholizmus, gambling či drogy. Nebezpečným článkom v tomto domine problémov je potom aj domáce násilie z uvedeného vyplývajúce.

Fenomén pracujúcej chudoby pritom do veľkej miery zasahuje aj mladých ľudí, ktorí sú zamestnaní v oblastiach s nižšou mzdou a nemajú dostatok finančných prostriedkov na zakladanie rodiny. Riešenie by sa pritom dalo hľadať v rôznych daňových alebo odvodových úľavách či v sociálnom bývaní.

Pri cene bežného trojizbového bytu v Bratislave vo výške 180 000 eur a pri spoločnom príjme zarábajúcej dvojice vo výške 1 700 eur je maximálna možná hypotéka v objeme 190 000 eur pri splátke 600 eur za mesiac. Témou pracujúcej chudoby sa preto má zaoberať stratégia pre sociálnu oblasť, ktorú vytvára Bratislavský samosprávny kraj, ktorá má byť previazaná s možnosťami fondov z Európskej únie.

Inštitút zamestnanosti navrhuje iniciovať komplexné debaty na problematiku pracujúcej chudoby s odborníkmi, politikmi či odbornou verejnosťou a odporúča popularizáciu problematiky v spoločnosti. Ďalej odporúča Ministerstvu školstva Slovenskej republiky zavedenie predmetu Finančná gramotnosť, kde by sa študent už v mladom veku dozvedal informácie o finančných pojmoch či operáciách. Výuku v školách treba taktiež prispôsobiť aktuálnym požiadavkám trhu práce.

https://www.ta3.com/clanok/1175808/hlavne-spravy-z-9-februara.html

logo evsTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.