Denník N

500 miliárd proti hnusobe.

Podľa predstáv kancelárky Merkelovej a prezidenta Macrona by mala vyjsť Únia z koronakrízy posilnená, súdržnejšia a solidárna. Preto prevzali iniciatívu a nad rámec budúceho rozpočtu EÚ ohlásili program obnovy v objeme 500 miliárd Eur vo forme príspevkov a dotácií (nie pôžičiek) na konkrétne projekty v oblastiach najviac postihnutých pandémiou. A hoci ide prvoplánovo o pomoc juhu Európy, tá má byť zameraná okruhovo na zdravie, hospodárstvo, životné prostredie, Internet a priemyselná politika.

Plán musí schváliť jednoznačne všetkých 27 krajín a rozšírenie rozpočtového rámca byť ratifikované v každej členskej krajine. Keďže ide o zadĺženie na finančných trhoch, do hry vstupujú otázky spoločného ručenia. Tzv. krátka odpoveď na koronakrízu napr. v oblasti zdravia zahŕňa vypracovanie plánov prevencie, skladovacie priestory na masky, testy, posilnenie výrobných kapacít, koordináciu výskumu a vývoja … v oblasti hospodárstva urýchlenie digitalizácie a “green deal-u“, nové impulzy pre vnútorný trh,  posilnene hospodárskej a priemyselnej suverenity EÚ, sociálnu konvergenciu …

Možno by nebolo na škodu si pripomenúť, že nemecký program na dosiahnutie  klimatických cieľov do roku 2030 zahŕňa o.i. oblasti ako energia; priemysel, remeslá, obchod a služby; budovy; doprava; poľnohospodárstvo a využitie pôdy, financie, dane a odvody, vzdelanie a udržateľný rozvoj …

Rád by som sa vyhol úvahám o dekarbonizácii a obnoviteľných energiách, pretože výroba a distribúcia sa musí nastaviť na veľký počet navzájom zosieťovaných “malých“ výrobcov energie a spracovanie veľkého objemu dát v reálnom čase … nastavenie noriem, štandardov, zmeny technológií a používanie ekologických materiálov, kritérií pri obstarávaní … sanačná stratégia a sanačné plány v oblasti budov, právneho rámca v bytovej politike, otázky financovania a podpory (stimulov), komunálna zodpovednosť … ekologické koncepty mobility … úloha lesa, mokradí, vody …

Rodí sa nová pokrízová (ekologicky udržateľná) architektúra Európy. A kým sa budeme doma dohadovať, či, ako a kde s rúškom, či bez neho … štartový výstrel už zaznel. Btw. obaja lídri hovorili … bez rúška.

Želám daždivý deň.

Teraz najčítanejšie