Denník N

Ako sa robí biznis s kotolňami v Trenčianskom kraji

Pre organizácie v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) podľa môjho názoru podivne realizuje zákazky na opravu tepelných rozvodov a rekonštrukciu kotolní istá firma s názvom HDK. Táto firma vyhráva zákazky ešte podivnejším spôsobom. Ukazuje sa, že za všetkým je sofistikovaný systém. Firmu pritom maximálne zvýhodnil aj jeden politik zo strany SMER-SD.

Na úvod chcem uviesť, že v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sedí poslanec za SMER Milan Panáček, mimochodom, donedávna aj poslanec v slovenskom parlamente. Pán Panáček je zároveň starostom v obci Dohňany. Do pozície starostu tejto obce nastúpil po Jaroslavovi Baškovi. Na chvíľu odbočím, no rozhodne nie od podstaty veci.

Jedna zákazka v Prievidzi
Písal sa rok 2015 a gymnázium v Prievidzi, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, si robilo prieskum trhu na rekonštrukciu svojej kotolne. Z prieskumu trhu tejto škole vzišli ponuky od 50 do 70 tisíc eur. Následne sa robilo verejné obstarávanie na rozšírenú zákazku, ktorého výsledkom bola víťazná firma HDK s ponukou na rekonštrukciu kotolne v hodnote 185 000 eur. Po rekonštrukčných prácach ostali dodnes veľké problémy. Realizácia prác bola poriadne zbabraná. Dokonca hlavný kontrolór TSK sa rozhodol podať trestné oznámenie. Zbabraniu realizácie tejto zákazky však predchádzalo verejné obstarávanie, z ktorého srší viacero závažných a podozrivých problémov. Nasledovalo tak trestné oznámenie z mojej dielne.

Prečo padli trestné oznámenia? Lebo:
❌Zákazka za 185 tisíc bola realizovaná bez projektu! Pritom sa na potrebu projektu odvolávajú samotné súťažné podklady, ako aj zmluva o dielo. Pýtate sa, ako je možné realizovať zákazku bez projektu? Nie je. Ale v tomto prípade vlastne áno. Máte v tom zmätok? Sám Úrad pre verejné obstarávanie hovorí o zmätočnom a neprehľadnom procese. Pani riaditeľka gymnázia a neskoršia vicežupanka p. Eleonóra Porubcová samozrejme zmluvu ako aj celý proces bez projektu nemala problém odobriť a podpísať.

❌Na otváranie a vyhodnocovanie ponúk od uchádzačov bola zriadená komisia. Tú menovala priamo riaditeľka gymnázia E. Porubcová, ktorá sa stala priamo jej vedúcou. Všetci členovia komisie podľa čestných vyhlásení mali splniť podmienku odborného vzdelania alebo odbornej praxe z oblasti tepelnej energetiky, ktorú stanovuje legislatíva. Ale hneď niekoľko členov nemalo ani potrebnú prax ani vzdelanie v požadovanej oblasti. Pripomínam, že práve členovia komisie mali vyhodnotiť podmienky z oblasti tepelnej energetiky a vykurovania. Čo na tom, že „odborníci“ mali podľa protokolu Úradu pre verejné obstarávanie vylúčiť „víťazného“ uchádzača?

❌Víťazná firma HDK, ktorá vzišla zo súťaže a ktorá vyhrala s ponukou za realizáciu zákazky 185 tisíc eur, nenacenila požadované počty niektorých položiek. Tým výrazne znížila výslednú cenu za dielo. Napríklad mala naceniť tri čerpadlá o približnej cene cca 11 000 eur/kus. Víťazná firma nacenila iba dve čerpadlá. V poradí druhý uchádzač naceňoval počty ako mal, t.j. v počtoch, ako bolo uvedené v podkladoch. Samozrejme, spomínaná komisia zložená z „odborníkov,“ si nezrovnalosti v nacenení nevšimla.

❌V zákazke boli za tisíce eur vyfakturované práce, ktoré ani neboli zrealizované. Po takto zbabranej súťaži je s dielom za 185 tisíc eur neustále problém. Samotné dielo po realizácii vykazovalo neuveriteľných 19 nedorobkov a reklamácií . Vlastne, predmetné dielo na tejto škole dodnes ani nefunguje tak, ako by malo.

Skrátka, firma HDK zákazku na gymnáziu poriadne zbabrala. Stálo ma veľa úsilia presvedčiť zainteresované strany a vedenie školy, že zákazka nie je v poriadku. Moje tvrdenia však dokazuje aj posudok súdneho inžinierstva. Práve na základe odborného posúdenia z Ústavu súdneho inžinierstva sa rekonštrukcia kotolne na gymnáziu dala zrealizovať o 30 tisíc eur lacnejšie. V odpovedi na poslaneckú interpeláciu pre krajských poslancov, ktorú podpísal priamo župan TSK, si pozrite, čo všetko je na zákazke ešte DODATOČNE potrebné UROBIŤ a ZAPLATIŤ, aby dielo začalo poriadne FUNGOVAŤ! Nie je toho málo a rovnako to bude niečo stáť.

Myslíte si, že je to všetko? Nie je. Firma, ktorá vzišla ako víťaz z podozrivého verejného obstarávania, dostala za realizáciu takto zbabranej zákazky 100% referenciu, t.j. s jej odvedenou prácou prevláda 100% spokojnosť! So 100 % referenciou sa môže firmička pokojne uchádzať o ďalšie zákazky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. A verte, že spoločnosť HDK toho v kraji porobila veľa. Z môjho pohľadu je evidentné, že túto firmu niekto výrazne preferuje. Protekcionizmu nie je koniec.

Poďme na ďalšie zákazky
Firma HDK., spol. s r.o., realizovala rekonštrukciu ďalšej kotolne, tentoraz v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. Mimochodom, aj knižnica je v pôsobnosti TSK. Firma vyhrala súťaž, hoci dala spomedzi prihlásených uchádzačov najvyššiu cenu. Deklarovala však najkratšiu lehotu realizácie zákazky. Mimochodom, Úrad pre verejné obstarávanie dal knižnici za súťaž pokutu 1500 eur. Prečo? Lebo, ako sa píše v Rozhodnutí UVO: Inej firme bola zmarená možnosť zúčastniť sa v postupe zadávania zákazky, keď nebolo zabezpečené riadne prevzatie zásielky s ponukou tejto firmy. Myslíte si, že firma HDK dodržala termín realizácie zákazky na rekonštrukciu kotolne v knižnici? NEDODRŽALA o celé týždne! Inak povedané: verejnú súťaž zrealizovala firma s najdrahšou ponukou.

Späť k zákazke na gymnáziu v Prievidzi
Je teda na mieste otázka, kto za uvedenou firmou stojí, kto ju takto skalopevne pretláča. Aby som mohol aspoň priblížiť odpoveď na položenú otázku, musíme sa vrátiť k podivnej súťaži na realizáciu rekonštrukcie kotolne na prievidzskom gymnáziu. Súťažné podmienky k zákazke obsahovali rôzne požiadavky, ktoré musel uchádzač o zákazku splniť. Jednou z podmienok súťaže bolo doloženie referencií. Citujem zo súťažných podkladov: „Minimálnou podmienkou účasti je preukázanie plnenia aspoň troch vykonaných prác za predchádzajúcich 5 rokov v hodnote minimálne 150 000,- EUR bez DPH každá. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj jednu referenciu v hodnote minimálne 450 000,- EUR bez DPH.“ ( s. 12 súťažných podkladov).

Samotnú referenciu podáva vo svojich podkladoch k súťaži o zákazku na gymnáziu v Prievidzi firma HDK od obce Dohňany. Práve vďaka referencii sa firma mohla o zákazku na gymnáziu uchádzať a vďaka tejto referencii sa z firmy HDK stáva neskorší realizátor zákazky. Pozoruhodné na veci je, že firme dáva referenciu starosta obce Dohňany,  exposlanec NR SR a zároveň poslanec TSK Milan Panáček.

Pozrime sa bližšie na obsah referencie
Firma HDK pre obec Dohňany robila ešte v roku 2010 zákazku„Rekonštrukcia kotolne obecného úradu – vonkajšie rozvody tepla“. V referencii pre súťaž na prievidzkom gymnáziu stojí, že predmetná zákazka stála 540 tisíc eur bez DPH. Tento objem dohnianskej zákazky garantoval možnosť uchádzať sa o lukratívnu zákazku na gymnáziu v Prievidzi, ktorú, ako pripomínam, firma realizovala bez projektovej dokumentácie, a ktorá sa podľa Ústavu súdneho inžinierstva dala zrealizovať o 30 tisíc lacnejšie.

Vráťme sa do Dohnian
Samozrejme, rekonštrukcia kotolne rozvodov tepla za 540 tisíc eur na obecnom úrade v Dohňanoch sa zdá v cene pomerne premrštená. O zákazku v tejto obci som sa začal zaujímať v súvislosti s inou vecou a narazil som na podstatnú vec. Na moje otázky na cenu zákazky na rekonštrukciu kotolne na tamojšom obecnom úrade uviedli, že cena diela bola 161.114,34 EU bez DPH. Zdá sa, že v Dohňanoch na referenciu, ktorú pán Panáček poskytol spoločnosti HDK pre gymnázium v Prievidzi ešte v roku 2015, akosi pozabudli.

Samozrejme, po mojom záujme o nezrovnalosti v cenách za zákazku mi pán starosta zaslal zmluvu aj s jej tromi dodatkami na realizáciu zákazky v hodnote 191.808,68 EUR. Akokoľvek, od sumy poskytnutej v referencii vo výške 540 tisíc eur, má výsledná a reálna cena ďaleko. Mimochodom tu nájdete vysvetlenie pána starostu prečo ten rozdiel v cenách.

Takže si to celé zhrňme. Na začiatku zbabranej zákazky na prievidzskom gymnáziu bola zbabraná súťaž. Z nej vzišla firma, ktorú niekto eminentne pretláčal, a dokonca sa nebál ísť za všetky možné hranice a poskytnúť podľa všetkého nepravdivú referenciu v poriadne nadhodnotenej cene za zákazku v Dohňanoch. Len v dôsledku tejto navýšenej sumy v referencii za zákazku pre obec Dohňany mohla firma HDK realizovať a zbabrať zákazku na prievidzskom gymnáziu. Teda tam, kde jej boli vyfakturované tisíce eur za práce, ktoré firma podľa dokumentov ani nezrealizovala.

Kto naháňa zákazky pre túto firmu? Myslím, že s jasnejšími dôkazmi to už zodpovedať ani nejde.

Na záver len jedna perla. Prievidzská vyšetrovateľka odmietla trestné oznámenie vo veci manipulácie v súťaži s tým, že som „dostatočne uvedomelý na to, aby dodal dostatočné množstvo podkladov… no na svoje pomery a postavenie nevie uviesť okolnosti pre začatie trestného stíhania.“ Napriek tomu, že som polícii poskytol kompletný prehľad a dokumentáciu k obstarávaniu, nebolo to z ich pohľadu dostatočné. Nabudúce za vyšetrovateľa vyhodnotím všetky podklady, pripravím všetky dôkazy a vypátram páchateľov.

Našťastie pre objasnenie veci je v hre ešte jedno trestné oznámenie.

Autor je krajský poslanec TSK.

Teraz najčítanejšie

Michal Ďureje

Poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a hovorca mesta Prievidza.