Denník N

Poslanci proti ľuďom

Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva v Pezinku sa v aktuálnom volebnom období ešte nikdy nebojovalo tak úporne ako vo štvrtok a včera. Kým niektorí sa snažili bojovať za ľudí intelektom a so zápalom predkladali jeden poslanecký návrh za druhým, poslanci z tímu Hianik iba stláčali gombíky a tieto návrhy zhadzovali. Neslušne, bez rešpektu k Pezinčanom, ktorí roky tvoria hodnoty v oblasti športu, kultúry a vzdelávania.  

Ľudia na poslednom mieste

Pezinok je po včerajšku ľahostajný k tým najzraniteľnejším.  Poslanci sa zhodli, že prvou ekonomickou obeťou korona krízy sa stane oblasť sociálnej starostlivosti, športujúce deti, či mestská kultúra. Tento kurz stanovili schválením rozpočtového opatrenia, ktoré dotácie pre dané oblasti postihuje ponížením finančných prostriedkov v niektorých prípadoch na polovicu.

Ide o niečo vyše 50 tisíc eur, ktoré sú len kvapkou v mori pri boji s následkami krízy a neriešia takmer nič, no v dlhodobo finančne poddimenzovaných oblastiach môže ich absencia znamenať pomyselnú poslednú kvapku.

Predseda ekonomickej komisie, poslanec Rybár v diskusnom príspevku poodhalil malú časť svojho hodnotového sveta a dal jasne najavo, že ľudia, ktorí tvoria spoločenské hodnoty, alebo tí , ktorí potrebujú podať pomocnú ruku, by mali byť v tomto prípade až na samom konci záujmu mesta. Zarážajúce bolo i jeho významové zrovnávanie detských ihrísk s aktivtou športových klubov, akoby trávenie voľného času na ulici a systematické tréningy na klubovej úrovni boli kvalitatívne rovnocenné.

Je nepochopiteľné, že o spoločenskom prínose kultúry a športu nepadlo zo strany poslancov tímu Hianik ani slovo. Poslanec Janeček, ako predseda  komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva  vo svojej reakcii na predsedov ostatných dotknutých komisii (ktorí boli rázne proti kráteniu) zašiel ešte ďalej. Povedal, že ako predseda komisie si nemyslí, že má nejakú povinnosť  bojovať proti zníženiu!

Vrcholom však bolo, keď celú zodpovednosť hodil na členov i samotných žiadateľov, že sa neozvali, tak on nemá čo tlmočiť zastupiteľstvu. Oni by sa možno aj ozvali, keby tlačové oddelenie namiesto príspevkov o rozkvitnutých orgovánoch informovalo občanov aj o veciach mimo Hianikovej propagandy…

Berme tam, kde je dostatok

Treba podotknúť, že mesto reálne na tieto peniaze ani zďaleka nemusí siahnuť, keby nechcelo, pričom sa vyhovára na potrebu efektívne hospodáriť. „Efektívne hospodárenie“ znie úsmevne, keď si uvedomíme, že od roku 2018 sa zdvihli platové nároky zamestnancov MsÚ o pol milióna eur, pričom od januára vzrástli platy aj viceprimátorom. To, že veľa primátorov miest na Slovensku si počas krízy svoje platy znížilo na minimum, radšej ani spomínať nebudem.

Úsmevný je tiež zlatý padák bývalého prednostu Meňharta za viac ako 9 000 eur, úsmevný je fakt, že za rok 2019 boli štedro vyplatené odmeny napriek sľubu pána primátora, že to tak nebude. Pánovi primátorovi sa však často stáva, že jeho slová neplatia. V septembri s pompou oznamoval na svojej fanpage, ako vyrokovali 600 000 eur na prístavbu školy. Na  ľudí to naozaj zafungovalo, mnohí si mysleli, že zmluva je podpísaná a peniaze na účte. Ak by to tak bolo, mesto by včera nemuselo na tento účel uvolniť pol milióna z vlastných zdrojov.

Siahnuť na dotácie pre oblasť sociálnych vecí, ukrátiť o časť prostriedkov športové kluby, ktoré sa venujú mládeži a vziať polovicu na kultúru, keď do projektových dokumentácii, ktorých samotná realizácia je v nedohľadne idú často len na jednu položku desiatky tisíc eur, to je nevysvetliteľné konanie poslancov MsZ, ktoré aj nevysvetleným ostalo.

Zbytočne poslanci Alexy, Štrbová, Mács predkladali návrhy, na ostatnom MsZ v Pezinku  všetko rácio primátorovi poslanci prevalcovali mlčky, bez argumentov,  s tým, že BSK dotácie úplne zrušilo a za 50% by mali byť ľudia vďační.

Áno, BSK dotácie zrušilo a už to organizáciám, ktoré fungujú na viaczdrojovom financovaní výrazne ublíži.  Rovnako tak ľuďom ublíži neochota mestských poslancov znížiť malým živnostníkom v gastro sektore náklady na nájomné, čo sa pre krízu udialo v desiatkach miest na Slovensku. Poslanecký návrh profesora Alexyho, ktorý zmietli zo stola,  by mesto stál niečo cez 50 tisíc eur. V širšom kontexte ide o malú sumu , ale pomohla by  udržať mestské priestory prenajaté a rovnako tak by mohla zachrániť vyše 60 pracovných miest v Pezinku.

Diskusia bez diskusie

Profesor Alexy pri podávaní návrhu na redukciu kapitálových výdavkov (projektové dokumentácie, webstránka a iné), tušiac, že jeho formulácia nemusí prejsť, vyzýval poslancov k diskusii. Spolu s ďalšími poslancami, prevažne z opozície, sa snažili argumentovať, že sú aj iné možnosti, ako môže mesto postupovať.

Keď som sledoval MsZ, pochopil som, že táto diskusia bola vopred odsúdená na neúspech. Ako diskutovať s ľuďmi bez vlastného názoru, ktorí „tímové“ tričko povýšia nad službu ľuďom, ako to urobil predseda komisie sociánej starostlivosti, či s ľuďmi, ktorí vidia športujúcu mládež a kultúru na poslednom mieste, ako to vyznelo z úst predsedu ekonomickej komisie?

Pomyselným suterénom bolo vystúpenie pezinského „kapitána“, ktorý vo svojom vystúpení iba prečítal nič nehovoriaci facebookový status jednej z prevádzok. Časť poslancov včera Igorovi Hianikovi neposkytla nič viac, iba nemé tváre a hlasovacie zariadenia. A to mu úplne stačí.

Juraj Hanulík
autor je režisér
(nie je a nebol poslancom MsZ)

Teraz najčítanejšie

Juraj Hanulík

Som Juraj Hanulík, mám 29 rokov. Som rodený Pezinčan, rovnako ako niekoľko generácií mojich predkov. S manželkou Anitou sme rozhodnutí prežiť v Pezinku celý náš život. Absolvoval som štúdium réžie na VŠMU v Bratislave a štúdium réžie a dramaturgie na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Mojimi pedagógmi boli významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života našej krajiny, úžasní a inšpiratívni ľudia. Pri mojom povolaní mi okrem analytického a kreatívneho myslenia pomáhajú aj povahové vlastnosti, najmä empatia, spoľahlivosť, presnosť a cieľavedomosť. Ako režisér som zvyknutý manažovať tvorivý tím a organizovať celý proces tvorby. Ešte počas štúdia som inscenoval súčasnú svetovú dramatiku, magisterské štúdium som ukončil inscenáciou Čechovovho Ivanova. V najbližšej budúcnosti ma okrem vlastných umeleckých projektov a projektov, na ktorých sa podieľam ako manažér, čaká vedecký výskum k dizertačnej práci, keďže budem pôsobiť na Akadémii umení ako doktorand. V Pezinku som pôsobil ako dobrovoľník v oblasti kultúry, čím sa vzťah k môjmu rodisku ešte viac upevnil. V rokoch 2010 až 2018 som bol členom Komisie kultúry a v rokoch 2014 až 2018 členom Rady školy ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku. Ako občiansky aktivista a bloger upozorňujem na problémy, ktorými si Pezinok v poslednom období prechádza. Venujem sa problematike našej samosprávy a nebojím sa byť kritikom zlých rozhodnutí, ktoré negatívne ovplyvňujú život nás, Pezinčanov. Okrem konštruktívnej kritiky som pripravený pomáhať a prinášať konkrétne riešenia, aby bol Pezinok lepším mestom. Medzi moje záľuby patrí všetko, čo súvisí s umením, mojou profesiou a Pezinkom. Mám rád poznávanie histórie, histórie nášho regiónu, prechádzky v prírode. Veľmi rád varím, najmä taliansku a francúzsku kuchyňu, ale tiež tradičnú, slovenskú. Milujem dobrú kávu a pezinské vínečko. :) Na športe ma fascinuje najmä tímovosť, stratégia a rýchlosť, snáď aj preto mi je úplne najbližší hokej. S manželkou máme psíka, kríženca, ktorého sme zachránili z ulice, volá sa Artur. :)