Denník N

Americká zbrojovka skúša krízový model výroby počas pandémie

Mnohé výrobné podniky majú problémy s plynulosťou výroby kvôli pandémii Covid-19. Príčin je viacero, počnúc rizikom masívneho nakazenia sa zamestnancov až po narušenie globálnych logistických tokov. Riešením môže byť prechod na krízovú výrobu v dlhodobom režim kontinuity podobnom bezpečnostným a záchranným zložkám.

Donedávna sme mali lockdown najmä u prevádzok a inštitúcií s vysokým rizikom nákazy kvôli tesnému sociálnemu kontaktu. Keďže vakcínu ani účinný liek zatiaľ nemáme, návrat do normálu nebude taký jednoduchý ani rýchly. Bude sprevádzaný rizikom druhej vlny ochorenia. Najväčší problém majú práve prevádzky s veľkým počtom zamestnancov a menšími možnosťami na dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

Prednedávnom mal veľký problém veľký americký mäso spracovateľský koncern, čo ovplyvnilo aj dodávky potravín na trhu a potravinovú bezpečnosť. Podobne sú na tom napríklad v poľských uhoľných baniach. Niektoré veľké prevádzky pokles dopytu, narušenie subdodávok a riziko masového ochorenia riešili kompletnou odstávkou výroby. Pokiaľ však bude  riziko návratu druhej vlny pokračovať, bude zrejme nutné pristúpiť na iné modely výroby. Teda náhradu predchádzania rizík úplnou odstávkou za manažment rizík v dlhodobo udržateľnom špeciálnom režime.

Americký výrobca stíhačiek F-35, Lockheed Martin, ktorý vyrába aj naše stíhačky F-16, oznámil, že pre problémy spôsobené pandémiou Covid-19 nebude schopný dodať v tomto roku pôvodne plánované množstvo strojov. Súčasne firma prešla na krízový výrobný režim.

Pôvodne mali dodať v tomto roku 141 ks najmodernejších stíhačiek F- 35 Lightning II. Tieto stíhačky si mimochodom v počte 32 ks objednalo aj susedné Poľsko. Tých sa ale výpadok dodávok netýka, lebo svojich prvých 6 kusov majú dostať až v roku 2024. Celkový výpadok produkcie na tento rok má byť 18-24 kusov F-35.

V tomto prípade ide o veľmi náročnú výrobu. Výrobca Lockheed Martin má len pre tento stroj celkom 1900 subdodávateľov z celého sveta. Narušenie globálnych logistických tokov je jedna z hlavných príčin výpadku výroby. Finálne montážne závody nedostávajú načas potrebné dielce. Či už z dôvodu lockdownu v krajinách výrobcu súčiastok, alebo z dôvodu nedostatočných leteckých prepravných kapacít. Firma sa musí vysporiadať aj s výpadkom tureckých subdodávateľov v dôsledku rozhodnutia americkej administratívy.

Letecká nákladná doprava beží aj počas pandémie. Naopak dosiahla maximálne kapacity. Avšak až 40 % tovarov je bežne dopravovaných ako súčasť osobných letov. Tie sú momentálne takmer úplne uzemnené. To vytvára obrovský tlak na globálne zásobovacie reťazce. Napríklad, ak ste ešte nedostali svoju zásielku z Číny z niektorých zľavových portálov, toto je jeden z dôvodov.

Treťou príčinou sú samotné karanténne a hygienicko-bezpečnostné opatrenia pre zníženia rizika nákazy. Preto sa firma rozhodla rozdeliť svojich 2500 zamestnancov v závode pre konečnú montáž vo Fort Worth (Texas) na tri skupiny. Tie budú rotovať a to tak, že každá skupina bude 2 týždne pracovať a jeden týždeň bude doma.

Firma od toho očakáva, že sa zníži riziko rozsiahlej nákazy medzi zamestnancami a zvoľnenie tempa v dôsledku výpadkov subdodávok. Súčasne zaisťuje udržanie vysokej úrovne zručností zamestnancov, ktoré by upadali pri dlhodobej odstávke.

Ide o typický krízový model výroby na udržanie kontinuity prevádzky aj v nepriaznivých podmienkach, podobný napr. bezpečnostným a záchranným zložkám. Tento systém je uplatniteľný aj v automobilkách a iných výrobných podnikoch, kde nie je možné zabezpečiť podmienky pre sociálny odstup. Takéto striedanie je obmedzené len technologickými podmienkami, napr. minimálnym počtom pracovníkov a profesií v jednej smene, aby prevádzka mohla bežať.

Nie je to najefektívnejší spôsob výroby, ale je to návod na prežitie dlhodobej krízy. Ak dnes dúfame, že vakcíny budú najskôr začiatkom budúceho roka, tak tento spôsob predstavuje dobrý balans medzi prežitím ekonomiky a zdravotnými rizikami. Vyžaduje si samozrejme aj chytré testovanie a ďalšie opatrenia.

Teraz najčítanejšie

Pavel Macko

Generál vo výslužbe, bezpečnostný expert Venujem sa: • bezpečnosť a obrana • medzinárodné vzťahy • stratégie a technológie Vzdelanie: • Ing. elektrotechniky (1. výzbrojno-eletrotechnický - optoelektronika a 2. automatizácia velenia a elektronické počítače) • CSc. – vojenská technika, VA Brno • MSc. – stratégia národných zdrojov, NDU, Washington D.C., USA Skúsenosti: • odborné technické, manažérske a vojenské funkcie • velenie a riadenie medzinárodných tímov • velenia a riadenie medzinárodných vojenských operácií • inovatívny výcvik a simulačné technológie Top zamestnania: • zástupca náčelníka GŠ OS SR • veliteľ celoarmádnej logistiky • šéf operácií ISAF v Afganistane • veliteľ NATO JFTC