Denník N

Zastavme zlo z Vatikánu

Náboženská sloboda, ani sloboda prejavu nedáva nikomu právo šíriť klamstvá, dezinformácie alebo sofistikované nenávistné prejavy skryté za tradičnú rodinu a hodnoty. Napriek tomu tu ďalej nechávame šíriť konšpirácie pod heslom „Zastavme zlo z Istabulu“.

Tak naposledy, tzv. gender ideológia/teória alebo rodová ideológia/teória je obyčajná konšpiračná teória, zlepenec dezinformácií, klamstiev, extrémov, širokej škály tém a informácií vytrhnutých z kontextu. Nič viac a nič menej.

Táto teória je špeci v tom, že jej odporcovia si ju zároveň sami vytvorili, šíria ju a akože proti nej bojujú. Toto pomenovanie vzniklo v 90. rokoch ako reakcia Vatikánu na Svetovú konferenciu žien v Pekingu a používanie slova rod. Odvtedy sa na ňu efektom snehovej gule nalepilo čo bolo po ceste a čo komu vyhovovalo, od extrémneho feminizmu, neomarxizmu, komunizmu,… pokusov na deťoch, uvoľnených mravov, polyamórie, adopcií detí, interupcií, umelého oplodnenia, kultúry smrti alebo snahy poprieť biologické rozdiely medzi mužmi a ženami. V konšpiráciách sa medze nekladú, čím väčší extrém a hlúposť, tým lepšie.

Jej „odporcovia“ sa snažia navodiť dojem legitímnej debaty a vmiešavajú ju do diskusie o rodovej rovnosti, čo sú však diametrálne odlišné pojmy. V skutočnosti totiž bojujú proti rovnosti, snažia sa o zachovanie stereotypných rolí mužov a žien, ktoré vedú nielen k diskriminácii, ale často aj k násiliu, pretože stavajú ženy do podradeného postavenia, ktoré sa navonok snažia ospravedlniť ich výnimočnou úlohou matky.

Ak patríte do skupiny ľudí, ktorá verí, že nás chcú očipovať, lietadlá nás postrekujú a svet ovládajú Ilumináti alebo Židia, tak máte ďalšiu teóriu do zbierky.

Ak sa však vyššie uvedenému smejete, ale zároveň veríte, že pod slovom rod/gender sa ukrýva snaha extrémnych feministiek, LGBTI ľudí vymazať biologické rozdiely medzi mužmi a ženami, nastoliť spoločnosť s uvoľnenými mravmi a polyamóriou – buď zlyhalo kritické myslenie alebo nastúpila ignorancia.

Dôveryhodné a akademické zdroje k údajnej „rodovej ideológii“ nie sú, podporné informácie o nej nájdete len prostredníctvom „odborných“ konšpiračných webov alebo kresťanských stránok.

Bojujete proti interupciám, ale nesúhlasite s umelým oplodnením, lebo mať dieťa nie je právo, len nejaké chcenie. Máte plné ústa rodiny, ale musí byť v zložení otec, mama, deti. Tvrdíte, že si ženy vážite, ale tiež si myslíte, že majú svoje miesto a poslúchať. Príde vám zvrátené, aby si deti adoptovali milujúci LGBTI rodičia, ale je vám jedno, že vyrastajú v násilných hetero rodinách alebo opustené v detských domovoch. Myslíte si, že žena sa má starať o deti a chlap zarábať. Desí vás predstava unisex záchodov, ale v prevádzkach kde také sú, sa určite nehádžete o zem, napr. v lietadle. LGBTI ľudí vnímate ako ohrozenie, ale pravidelne sa opakujúce a neriešené prípady sexuálneho násilia a zneužívania v rámci cirkvi prejdete mlčaním. Ste presvedčený, že ženy majú dostatočnú ochranu, ale keď počujete krik od susedov, tak si to tá žena asi zaslúžila alebo sa radšej do toho nemiešať.

Toto sú názory, ale nie gender ideológia, lebo tá jednoducho nie je.

Konšpirácie, nenávistné prejavy a homofóbia bokom.

Čo teda v skutočnosti na rode vadí niektorým predstaviteľom kresťanov?

„Tým, že rodová teória považuje biologickú odlišnosť medzi mužom a ženou za nepodstatnú (pozn. autorky definícia rodu nepopiera biologické rozdiely medzi mužmi a ženami, ale zahŕňa aj skutočnosť, že ženy sa nestávajú obeťami násilia alebo diskriminácie len kvôli svojím biologickým znakom, ale aj kvôli stereotypom, očakávaniam, správaniu, ktoré sa od nich očakáva a nijako nesúvisí s pohlavím), vážne tiež zasahuje základné prvky kresťanskej viery. Ak by spomínaná odlišnosť bola nepodstatná, analógia so vzťahom medzi Kristom a Cirkvou a vzťahom medzi ženíchom a nevestou (Ef 5, 21-33) by stratila svoj zmysel. To by malo potom dôsledky na určenie ohľadom služobného kňazstva, ktoré je na základe takejto analógie vyhradené mužom.

Vzhľadom na to, že rodová teória je v mnohých aspektoch vážnou hrozbou pre šírenie učenia Cirkvi i jej samotné chápanie, je jasné, že kresťanská filozofia a teológia musia venovať uvedenej teórii osobitnú pozornosť.“

Aj vďaka usilovnej práci KBS, pastierskych listov, kázni Kuffu, rozboru pani poslankyne Záborskej, kresťanských hnutí a jednotlivcov sme na hanbu odmietli dokument Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácom násilí a boji proti nemu, ktorého jediným cieľom bolo chrániť ženy pred násilím. Nič viac a nič menej, ako potvrdila Benátska komisia zložená z odborníčok a odborníkov na medzinárodné a ústavné právo. Ale čo oni vedia, lebo tu na Slovensku neodborníci(čky) konštatujú, že Dohovor nie je v súlade s Ústavou, na základe čoho nepovedia, lebo vlastne nevedia…ale hlavne, že čítajú medzi riadkami a doplnia aj to, čo tam vlastne nie je.

Meanwhile in Slovakia, 21. storočie, rok 2020 – Odbor rodovej rovnosti sa premenoval v súlade s pripomienkami KBS, ktorá pripomienkuje všetky dokumenty, v ktorých sa objaví slovo rod. Štát síce zamestnáva stovky právnikov a právničiek, žiadne z ministerstiev nevidí problém v používaní rodovej terminológie (teda ak nie ste z SNS alebo jej náhrady Sme rodina), vrátane európskych a medzinárodných inštitúcii, ale tak sa zdá, že posledné slovo má u nás ideologický výklad KBS, Aliancie za rodinu a Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Lebo veď Slovensko sa predsa neviaže na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo…či?

A ak ste náhodou zmeškali, Aliancia za rodinu nielen pripomienkuje, ale píše aj petície. Už jej nevadí len Dohovor proti násiliu, ale aj Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní, lebo gender ideológia, a preto ho je najlepšie odmietnuť.

V dokumente o násilí a obťažovaní ich totiž trápi, že „v Dohovore chýba právo štátu na stanovenie výnimiek z princípu nediskriminácie, ktoré obsahuje náš antidiskriminačný zákon v oblasti práce ako sú výnimky pre rozdielne zaobchádzanie pre cirkvi (napr. výlučné kňazstvo mužov)“ a ešte iné klasické argumenty k rodu dostupné tu

Neznalosť práva, náboženská sloboda ani sloboda prejavu neospravedlňuje šíriť nenávistné reči a netoleranciu. V konečnom dôsledku ani kresťanstvo, ktoré vyzýva k láske, pochopeniu a tolerancii.

Šírenie poplašnej správy je u nás trestným činom, rovnako ako nenávistné prejavy. Na papieri. Lebo v praxi konšpirácie riešime v parlamente a za nenávistné prejavy stíhajú napríklad takého Havrana. To, že táto konšpirácia zašla tak ďaleko, že ohrozuje princípy rovnosti a plurality alebo ľudskoprávne záväzky sa mohlo stať len preto, že terčom sú „iba“ práva žien a LGBTI ľudí.

Ľudské práva nie sú koláč, ktorý sa rozdelí podľa preferencií alebo predsvedčenia. Každý jednotlivec má svoj koláč, akurát niektorí majú potrebu ukrajovať z koláča tých druhých a jednoduchšie sa ukrajuje tým, ktorí majú znevýhodnenie alebo sa nevedia brániť.

S právami však prichádzajú povinnosti a ľudskoprávne dokumenty nie sú menu v reštaurácii,  z ktorého si vyberiete len to, čo Vám vyhovuje. Vyjedať iným z taniera sa tiež nepatrí. To isté platí pre Ústavu. V prípade, že nevieme garantovať ľudské práva a ich ochranu pred konšpiračnými teóriami, je tiež len plagiátom, text okopírovaný od  vyspelejších krajín, no bez vedomostí a spoločenského povedomia.

 

Teraz najčítanejšie

Natalia Kochanova

Verím v rovnosť, ľudské práva a nespravodlivosť beriem osobne. Všetky názory sú moje súkromné a pripravené vo voľnom čase.