Denník N

Naučená bezmocnosť

Naučená bezmocnosť je ochrana pred ďalším sklamaním a emocionálnym zranením. A pred šťastím a naplnením tiež.

Ide o prístup ku konkrétnym situáciám alebo k životu a k svetu ako celku spočívajúci vo vyhýbaní sa. Okrem strachu a rôznych neistotách teda zakladajú svoje správanie na zaťažujúcej skúsenosti, v ktorej sa cítili bezmocne. Inak povedané, ľudia s naučenou bezmocnosťou sa rozhodujú a konajú na základe „poučenia sa“, že pokúšať sa o zmenu nepríjemnej situácie nemá zmysel. Ich ťažké skúsenosti im dokázali, že nemajú silu ani potrebné vlastnosti, aby situáciu dokázali usmerniť. A koniec-koncov, všetko môže byť ešte horšie.

Ako ťa naučená bezmocnosť môže ovplyvniť

Potom ako si zažila bezmocnosť, už nie si viac ochotná byť zraniteľná a za každú cenu zabrániš tomu, aby si tento pocit zažila znovu. A tak sa možným konfliktom, nepríjemnostiam a osobám, pri ktorých sa cítiš neisto a zraniteľne, radšej vyhneš. Rovnako preignoruješ, prípadne prešvihneš, i všetky možnosti vedúce k zmene. Skrátka, vyhýbaš sa všetkému, čo v tebe môže vyvolať tie dôverne známe negatívne pocity ako je strach, hanba, pocit úbohosti a hlavne pocitu bezmocnosti.

Toto vyhýbanie sa ti ale naopak zhoršuje kvalitu života. Pracovne nie si tam, kde by si mohla byť, pretože sa za seba nevieš postaviť. S ľuďmi máš komplikované vzťahy, pretože si buďto rýchlo nezúčastnená alebo si naopak nevieš nastaviť primerané hranice a nechať ich po seba šlapať. A ty sama vieš byť na seba tiež zlá.

A bezmocne sa tomuto všetkému prizeráš.

Aká je osoba s naučenou bezmocnosťou

K naučenej bezmocnosti sa môžeš dostať 2 spôsobmi. Opakovanými skúsenosťami, počas ktorých bola tvoja bezmocnosť postupne budovaná a upevňovaná, alebo jednorázovou situáciou, ktorá ti náhle zasiahla do života a zmenila ho. Naučená bezmocnosť je naviac častokrát prepojená s depresiou, PTSD či úzkosťami.

 
Existujú i 2 typy naučenej bezmocnosti: univerzálna a osobná.

Univerzálna naučená bezmocnosť

Takýto človek je presvedčený, že nie je v jeho moci čokoľvek zmeniť a svet je zlý tak či onak. Svet vníma negatívne. Častokrát preto hľadá vinníkov všade vôkol seba a to i v prípade svojich činov a rozhodnutí. Je veľmi pesimisticky nastavený a na každé riešenie nájde problém. Čokoľvek dobré, čo sa udeje, je vecou náhody a šťastia.

Osobná naučená bezmocnosť

Táto osoba obviňuje naopak najmä samú seba. Má nízke sebavedomie a obviňuje sa pre každý píď. Vidí samu seba ako čiernu ovcu. Má dojem, že ostatní by na jej mieste situáciu ustáli lepšie. Kladie na seba prehnané nároky. A je voči sebe priveľmi kritická, podstatne viac ako na ľudí vôkol seba.

To, čo majú spoločné, je slabá motivácia, nízka vytrvalosť, neochota požiadať o pomoc a sklony vidieť úspech ako nepravdepodobný.

Ako na prekonanie naučenej bezmocnosti

Tak ako vždy, je potrebné, aby si identifikovala svoju brzdu, preskúmala jej príčinu a to ako sa u teba prejavuje, a potom si osvojila nástroje, ako s ním efektívne pracovať až nakoniec je tvoja zraňujúca skúsenosť integrovaná do tvojho príbehu.

To, obšírnejšie, znamená viac pracovať so svojimi negatívnymi myšlienkam a presvedčeniami (t.j. tými, ktoré pre teba nemajú prínos, skôr naopak), spochybniť ich a nahradiť tými prínosnými, ktoré ťa podporujú na tvojej ceste k tomu, čo v živote chceš. Takisto potrebuješ lepšie pracovať s emóciami a prestať ich brať tak vážne. Sú len jednou z tvojich súčastí.

Celkovo to najlepšie, čo pre seba teraz i do budúcna môžeš urobiť je osvojiť si pozitívny súcitný štýl vysvetľovania si toho, čo sa deje vôkol teba. To znamená hľadať a všímať si to pozitívne v daných situáciách, byť k sebe súcitná až sa ti opäť niečo nevydarí tak, ako by si si predstavovala a pochopiť, že obviňovanie sa, hanba a vina sú nezmyselné a nepotrebuješ ich vo svojom živote.

Z hľadiska budúcnosti je prínosné popracovať aj na sebadisciplíne. Nech si odolnejšia voči chvíľkam frustrácie, ktoré sa ti dejú, a sebaistejšia, keď vystupuješ zo svojej zóny komfortu.

Taktiež by si mala vedieť, že výsledky nebudú také, ako očakávaš a mnohé situácie sa vyvinú tak, ako by si nikdy nebola povedala. Ale to je v poriadku. To je súčasť čara života a ty si kompetentná to ustáť.

A nie vždy sa ti podarí odlíšiť, kedy ťa vedie to najlepšie v tebe od toho, kedy ťa zvádza z cesty tvoja trauma. Ešte zažiješ mnoho ťažkých chvíľ. Život nebude podľa tvojich pôvodných predstáv. A to nevadí. Pamätaj, že robíš v danú chvíľu robíš len jeden krok, nie všetky naraz. Zvládneš to. Zvládaš to. Si skvelá, silná, múdra a schopná žena.

A trochu trdlo s občasnými chybnými úsudkami a slabšími chvíľami.

Ako pomôcť druhým pri pracovaní s naučenou bezmocnosťou

Najjednoduchšie spôsoby, ako pomôcť svojmu trdlu, sú: poukazovanie na pozitíva, predkladanie možností a možných interpretácií toho, čo sa stalo, zdôrazňovanie aspektov, ktoré má pod kontrolou a celkový optimizmus.

Takisto môžeš viac času venovať i jeho podporovaniu a povzbudzovaniu. Zdôrazňuj jeho silné stránky, jeho krásu a jedinečnosť a zdieľajte spoločne vaše neistoty a zádrheli.

Nech jedného dňa uvidí samo seba tak, ako si ho ty videla vždy.

Teraz najčítanejšie

Kamila Skokňová

Feministka. (Večná) Študentka (nielen) filozofie. Členka Mensy. Nadšenkyňa do psychológie, vzdelávania i futurizmu.